NYTT

“Konferensen är central för att hitta vägar att föra in männen i jämställdhetsarbetet”

2018-05-14 | ICMEO, en internationell konferens om män och jämställdhet, kommer att hållas i Stockholm 15-16 maj. Temat för konferensen är förändrade maskulinitetsnormer, med fokus på pojkar och unga män. NIKK har pratat med en av de isländska deltagarna inför eventet. »

Island diskuterar starkare skydd mot diskriminering

2018-05-02 | Diskrimineringslagarna ser olika ut i de nordiska länderna och möjligheterna till upprättelse för den som utsätts varierar. Svagast är skyddet mot diskriminering på Island. "Vi ligger 15 år efter", säger Hugrún R. Hjaltadóttir på Islands jämställdhetscenter, Jafnréttisstofa. »

Migrantkvinnor och jobb i fokus

2018-04-19 | Hur ska andelen utrikesfödda kvinnor öka på den nordiska arbetsmarknaden? Den frågan var i fokus när det svenska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet höll konferens i mitten av april. Nya rapporter och nordiska samarbeten på temat presenterades under dagen. »

Sverige arrangerar konferens om män och jämställdhet

2018-04-03 | Sverige arrangerar den fjärde internationella konferensen om män och jämställdhet, ICMEO, i Stockholm den 15-16 maj 2018. Jämställdhetsminister Lena Hallengren är värd för konferensen och internationella deltagare på hög nivå ingår i programmet. Jämställdhetsmyndigheten samarrangerar konferensen på uppdrag av jämställdhetsministern. »

Insatser mot våld delas över gränserna

2018-03-22 | De nordiska länderna har kommit långt i sitt arbete med att bekämpa och förhindra mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, samtidigt som det saknas en intersektionell ansats i deras arbete. Det slår KUN fast i sin färska rapport "The Istanbul Convention: the Nordic Way". Rapporten belyser hur väl de olika nordiska länderna lever upp till Istanbulkonventionen, liksom delar goda exempel på förebyggande arbete över gränserna. »

Twitter

2018/05/17 @ 0:07
”Sexual education from an early age is key to stop men’s violence”, says Hedda Hakvåg from Reform - Resource Centre for Men, Norway. Reform is co-operating with similar Nordic organizations with support from @nordenen. #ICMEO2018 #metoo #NordicEquality https://t.co/KfRnwfO0s3
2018/05/16 @ 6:44
Leaders on all levels needs to act on the knowledge on gender equality, says @DHoybraten #ICMEO2018 #nordicequality
2018/05/16 @ 6:38
"We have to help men change with our political power, through legislation, e.g. parental leave" says @asmundureinar at #icmeo2018 #nordicequality
2018/05/16 @ 6:36
Icelandic minister @asmundureinar: #metoo have changed how men talk about masculinities in Iceland. #icmeo2018 #nordicequality
2018/05/16 @ 6:32
The Noridic and Baltic ministers responsible for gender equality have decided that men and gender equality is 1 of 4 prioritized issues for their cooperation, announces @DHoybraten at #icmeo2018 #nordicequality https://t.co/JOt8uSR36m NIKKtweet photo
Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet