Nytt

Människohandel kräver samarbete över landsgränser

2016-10-25 | Människohandeln har tagit nya former och det ställer nya krav på rättsväsendet. I veckan möts experter från olika nordiska länder för att lära av varandra. »

Nordiska lagar mot hot och hat på nätet granskas

2016-10-18 | Hatyttringar och sexism på nätet är ett växande problem i Norden. Vilket rättsskydd finns för den som drabbas? I NIKK:s nystartade projekt kartläggs och analyseras de juridiska regleringarna i de nordiska länderna. »

Könsstympning i fokus på nordisk konferens

2016-10-13 | Kampen mot könsstympning har gett resultat världen över. Men trots att motståndet växer, lever många flickor i riskzonen för att könsstympas. I nordiska länder finns stora behov av förebyggande arbete och utbildning. I dag öppnar konferensen “Female genital mutilation and cutting - a matter of human rights and gender equality” i Helsingfors. »

Föräldraförsäkringens utformning påverkar mäns uttag

2016-10-10 | Papporna i Norden tar ut mer föräldraledighet än genomsnittet i världen. Varför är det så? Ett nytt faktablad från NIKK visar hur föräldraförsäkringssystemen ser ut i de nordiska länderna, och hur det påverkar pappornas uttag. Det belyser även hur regelverken kan drabba föräldrar som lever utanför den heterosexuella kärnfamiljsnormen. »

”Det är tydligt att vissa kroppar är oönskade”

2016-10-04 | Intersexpersoner opereras ofta som barn för att passa in i tvåkönsmodellen. Det görs rutinmässigt i alla nordiska länder även om ingreppen ofta inte kan motiveras medicinskt. - Läkarna tror att de kan bestämma vad som är ”det rätta” könet hos ett barn, men det kan de inte, säger Kitty Anderson, ordförande på Intersex Island. »

Twitter

2016/10/28 @ 5:14
Visste du att Nordisk jämställdhetsfond fördelar 2,7 miljoner DKK årligen, har beviljat medel till 30+ projekt med… https://t.co/yvXOA0b7QX
2016/10/27 @ 4:57
Polisen föreslås få specialenhet mot människohandel - läs om @nordensk:s konferens om #trafficking: https://t.co/YvcQPsqdZv #equalnordic
2016/10/27 @ 3:20
RT @ansopesola: The majority of victims are women, and a large number face harsh violence and abuse #Norden2016 #trafficking #equalnordic h…
Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet