NYTT

Sommaruppehåll på nikk.no

2018-06-18 | Nu tar vi på NIKK sommarledigt, men från och med mitten av augusti kommer du åter kunna läsa nyheter här på nikk.no inom politik, praktik och forskning på jämställdhetsområdet i Norden. Med önskan om en glad och skön sommar! »

Stora utmaningar för Grönlands nya jämställdhetsminister

2018-06-14 | Grönland har fått en ny jämställdhetsminister efter vårens val, och frågorna har bytt departement. Jämställdhetsfrågorna har dock inte dominerat valdebatten, trots stora behov på området. »

Ojämn fördelning av deltidsarbete och omsorgsansvar i Norden

2018-06-07 | Kvinnor i Norden arbetar deltid i högre utsträckning än män. Det påverkar både jämställdheten på arbetsmarknaden och kvinnors ekonomi. NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, har sammanställt tre av sina forskningsrapporter i ett faktablad om deltidsarbetet i Norden. »

Nordiska initiativ lyfte internationell konferens om män och jämställdhet

2018-05-24 | Hur ska maskulinitetsnormerna förändras? Det var en central fråga under den internationella konferensen om män och jämställdhet, ICMEO, som nyligen anordnades i Stockholm. Under de två dagarna avhandlades bland annat metoder för våldspreventivt arbete i Norden. »

Ny OECD-rapport: Så mycket ökar tillväxten om kvinnor jobbar mer

2018-05-22 | Om kvinnor börjar jobba lika mycket som män skulle tillväxten i de nordiska länderna kunna öka med 15-30 procent, visar en ny rapport från OECD och Nordiska ministerrådet. Under de senaste decennierna har ökningen av kvinnors sysselsättning bidragit med 10-20 procent av den årliga genomsnittliga tillväxttakten, enligt rapporten. »

Twitter

2018/06/18 @ 5:54
Nu tar vi på NIKK ett twitterupphåll inför semestern. På https://t.co/ZUguDf7gf8 kan du dock alltid hitta kunskap om politik, praktik, fakta och forskning på jämställdhetsområdet i Norden. Vi hörs igen i mitten av augusti. Glad sommar!
#nordicequality https://t.co/xKXxnTENWc
NIKKtweet photo
2018/06/14 @ 4:08
Grönland har fått en ny jämställdhetsminister efter vårens val, och frågorna har bytt departement. Jämställdhetsfrågorna har dock inte dominerat valdebatten, trots stora behov på området. https://t.co/St3RjH9ocP
#nordicequality https://t.co/ZPWMAzzdM2
NIKKtweet photo
2018/06/13 @ 4:18
Ett uppdaterat EU-direktiv om föräldraledighet kan leda till öronmärkta pappamånader i Danmark: https://t.co/E9qb92mJyW Samtidigt visar NIKK:s kartläggning att föräldraförsäkringens utformning påverkar männens uttag: https://t.co/zVtHSDJ2C6
#nordicequality
2018/06/11 @ 2:48
Call for Papers: Planning and Policy processes – Gender and diversity mainstreaming. Workshops on Gendering Smart Mobilities in the Nordic Region, Stockholm 17th-18th September, 2018. Deadline 1st August. https://t.co/6z54CtZb0h
#nordicequality
2018/06/08 @ 3:06
De nordiska ambassaderna i Washington håller en Twitter Townhall i em kl 16 för en diskussion om jämställdhet och lika rättigheter. Delta gärna! https://t.co/rb9n5BSyPC NIKKtweet photo
2018/06/07 @ 6:54
Kvinnor i Norden arbetar deltid i högre utsträckning än män, vilket påverkar både ekonomin och pensionen. För att skapa balans krävs en jämnare fördelning av deltids- och omsorgsarbete mellan kvinnor och män. https://t.co/vgh6CSRTrS #nordicequality
Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet