Nytt

Jämställdhetsfonden lyfter nordiskt arbete mot våld

2016-12-07 | Eftersläpande och varierande lagstiftning när det gäller våld på nätet, vikten av att inkludera ett intersektionellt perspektiv i förståelsen av förebyggande våldsarbete och kunskapsutbyte mellan frivilligorganisationer och myndigheter som polis och rättsväsende. Det var några av de frågor som diskuterades när NIKK ordnade nätverksträff för projekt som fått medel från Nordiska ministerrådets jämställdhetsfond. »

Fokus på våldsutövare

2016-11-30 | Könsrelaterat våld är ett utbrett och ihållande problem i Norden. Idag öppnar en internationell konferens som sätter fokus på förövaren. Vilka är de bästa metoderna för att bryta förövares beteende och därmed sätta stopp för våldet? »

Genusvetenskapliga forskningstidskrifter undersöker samtiden

2016-11-22 | I Norden finns ett flertal forskningstidskrifter som för genusforskningen framåt. En sådan är forskningstidskriften NORMA: International Journal for Masculinity Studies, som fyller tio i år. I det senaste numret belyses bland annat hur maskulinitetsforskningen kan hjälpa oss att förstå Trumps framgångar. »

Sök medel från Nordisk jämställdhetsfond!

2016-11-14 | I mars 2017 finns åter möjlighet att söka medel från den nordiska jämställdhetsfonden. För intresserade är det redan nu dags att inleda samarbeten, knyta kontakter och börja arbeta med en ansökan! »

41,8 miljoner till forskning för jämställdhet i akademin

2016-11-10 | De nordiska länderna toppar ofta jämställdhetsstatistiska rangordningar av länder. Men när det gäller andelen kvinnor på höga positioner inom akademin ligger länderna i Norden bara på europeisk genomsnittsnivå. Nu har Nordforsk delat ut 41,8 miljoner norska kronor till forskning för att förändra det. »

Twitter

2016/12/08 @ 6:09
Läs rapport från nordiska nätverksträffen med fondprojekt som jobbar mot våld: https://t.co/5sgc61a0OT #makingnordicequality #equalnordic
2016/12/07 @ 7:08
New report from @eurogender on gender, poverty and intersecting inequalities in the EU: https://t.co/AGVUd8wbah
2016/12/02 @ 0:29
RT @ConfrontGV2016: Day 3 is starting:summary and lessons learned will be followed by workshops on research, treatment options and social f…
2016/11/30 @ 23:30
Day 2 of #confrontGV. Read NIKK:s article about the conference at https://t.co/MbnVs5E5dT
Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet