Nytt

Från deltid till heltid – deltagande konferens för ett jämställt Norden

2014-09-29 | NIKK håller en nordisk deltagande konferens i Reykjavik 12 november 2014. Konferensen vill åstadkomma förändring: hur gör vi deltid till heltid på de nordiska arbetsmarknaderna? »

Konference om good practice i ligestillingsvurdering

2014-09-25 | Hvordan tiltrækkes og fastholdes flere mænd i omsorgsjob og daginstitutioner? Hvorfor tage hensyn til køn i sundheds- og helseindsatser? Kan vi bygge byrum, som både bruges af piger og drenge? Og hvilke effekter har det at tænke køn ind i de borgerrettede kerneydelser? »

Nordiska jämställdhetsprojekt som beviljats medel år 2014

2014-09-23 | Nordiska Ministerrådet har tilldelat 13 aktiviteter medel från den nordiska stödordningen 2014. Totalt sökte 41 aktiviteter om medel till en samlad summa på nästan 13 miljoner danska kronor. »

Nordisk genusforskarkonferens i november

2014-09-11 | Nora firar tjugo år som vetenskaplig tidskrift och arrangerar nordisk konferens för genusforskare. Den 15 september går tiden ut för reducerad deltagaravgift. »

Utmaningarna lika stora efter 40 år

2014-09-01 | De nordiska länderna toppar internationella undersökningar om jämställdhet. Men utmaningarna som gjorde att Nordiska ministerrådet 1974 beslutade att samarbeta kring jämställdhetspolitiken är i stort sett desamma. Det konstaterades vid en konferens som firade 40 år av nordiskt jämställdhetssamarbete. »

Facebook

Twitter

NIKKtweetNIKK #equalnordic
@NIKKtweet:
Nordiskt jämställdhetssamarbete fångat på film | NIKK http://t.co/sZxNrp6cag #equalnordic #norden @nordensk
3 months ago
NIKKtweetNIKK #equalnordic
@NIKKtweet:
”Vår syn är att #prostitution är våld mot kvinnor. Vi vill ha förbud mot sexköp i hela #Norden.” https://t.co/3lMxq2AjCl @KvinnegruppaOtt
3 months ago
NIKKtweetNIKK #equalnordic
@NIKKtweet:
To be successful in copying legislation from other countries you need data, analysis and to visit the country says Hardardóttir #equalnordic
3 months ago
Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet