NYTT

Nordisk jämställdhetspolitik på export

2018-09-17 | De fem nordiska länderna utgör tillsammans en av världens mest jämställda regioner. Men hur nådde de dit? Nu finns de viktigaste politiska reformerna och resultaten sammanfattade i fem korta faktablad. Materialet är en del av ”exporten” av nordisk jämställdhet och är tänkt att fungera som ett verktyg för länder som vill se fler kvinnor på arbetsmarknaden. »

Metoo-upprop grund för flera ansökningar till nordiska jämställdhetsfonden

2018-08-27 | Ökad jämställdhet mellan föräldrar, på arbetsplatsen och bland renskötande samer. Det är målet för några av de sammanlagt nio projekt som blivit beviljade medel från Nordisk jämställdhetsfond 2018. »

Stora utmaningar för Grönlands nya jämställdhetsminister

2018-06-14 | Grönland har fått en ny jämställdhetsminister efter vårens val, och frågorna har bytt departement. Jämställdhetsfrågorna har dock inte dominerat valdebatten, trots stora behov på området. »

Ojämn fördelning av deltidsarbete och omsorgsansvar i Norden

2018-06-07 | Kvinnor i Norden arbetar deltid i högre utsträckning än män. Det påverkar både jämställdheten på arbetsmarknaden och kvinnors ekonomi. NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, har sammanställt tre av sina forskningsrapporter i ett faktablad om deltidsarbetet i Norden. »

Nordiska initiativ lyfte internationell konferens om män och jämställdhet

2018-05-24 | Hur ska maskulinitetsnormerna förändras? Det var en central fråga under den internationella konferensen om män och jämställdhet, ICMEO, som nyligen anordnades i Stockholm. Under de två dagarna avhandlades bland annat metoder för våldspreventivt arbete i Norden. »

Twitter

2018/09/24 @ 5:45
Nordic research shows that men who take longer parental leave are more involved in the care of their children throughout their lives, and also do more unpaid housework. See the full brief: https://t.co/rxCmUaEzCB
@nordenen #nordicsolutions #nordicequality https://t.co/pTLIlDVYgu
NIKKtweet photo
2018/09/19 @ 3:54
The introduction of quality, affordable childcare is a key reason so many women are in paid employment in the Nordic countries. Download this brief, included in the Nordic Gender Effect at Work, to see how it works: https://t.co/0IQKaY4T4j
#nordicsolutions https://t.co/Wxn6EMeDfC
NIKKtweet photo
2018/09/18 @ 2:39
Du har väl kollat in @nordenen nya material the Nordic Gender Effect at Work?! Den stadiga ökningen av kvinnor på arbetsmarknaden har stått för en stor del av den ekonomiska utvecklingen i Norden.
https://t.co/Obk6p14bnS#nordicsolutions #nordicequality https://t.co/nD25fvHa5N
NIKKtweet photo
2018/09/17 @ 1:44
Today, @nordenen launches its knowledge hub; the Nordic Gender Effect at Work. Five briefs, produced by NIKK, summarize the most important political reforms for gender equality. Share it for change! #nordicsolutions #nordicequality
https://t.co/Obk6p14bnS
Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet