Nytt

Feministiska framtidsfrågor kartläggs

2016-05-25 | I ett nytt nordiskt projekt möts forskare och aktivister för att peka ut viktiga feministiska framtidsfrågor. ”Vi ska ta pulsen på de feministiska rörelserna”, säger projektledare Pauline Stoltz, forskare vid Aalborg Universitet i Danmark. »

Finskt jämställdhetsprogram möter kritik

2016-05-18 | Den finska regeringens nya jämställdhetsprogram kritiseras av landets jämställdhetsexperter. Programmet, som pekar ut målen för de kommande fyra åren, beskrivs som en besvikelse. - De viktigaste frågorna är inte med, säger Hanna Ylöstalo genusforskare vid The Finnish Youth Research Society. »

Sned könsrepresentation i nordiska nyheter

2016-05-11 | Endast 18% av de som medverkar i nyhetsmedierna på Island är kvinnor. Sned könsrepresentation finns i alla nordiska länder och den senaste undersökningen visar att det går åt fel håll. Ett nytt projekt ska lyfta upp exempel på hur trenden kan vändas. »

Kvinnor måste få mer plats i medierna

2016-05-03 | Det är fortfarande männen som dominerar stort i medierna och trenden håller i sig också i den digitala världen. Hårt arbete för att påverka journalister och kalla fakta som lyfter fram obalansen kan få trenden att vända. »

Ny rapport lyfter lösningar på könad glesbygdsproblematik

2016-04-28 | Att kvinnorna lämnar glesbygden är ett faktum över hela Norden. Hur kan denna trend vändas och varför är det viktigt att närma sig frågan med ett jämställdhetsperspektiv? Det är frågor som lyfts i en ny rapport från Nordiska ministerrådet. »

Twitter

2016/05/25 @ 6:36
Margot Wallström ny nordisk samarbetsminister efter svensk regerings ombildande: https://t.co/kQvakdHN9u #equalnordic
2016/05/25 @ 6:00
Glöm inte att bidra med bilder av enbart manliga paneler till @allmalepanels, när ni stöter på fenomenet! #equalnordic
2016/05/24 @ 6:00
2015, dansk media: 32% kvinnliga experter - högsta andelen för Norden. FI: 13%, IS, SE: 20%, NO: 21%. #tipstisdag: https://t.co/faKlGKWws2
2016/05/23 @ 1:50
NIKK är tillbaka på kontoret efter förra veckans äventyr i Norden. Nu ska vi konkretisera dem också - hur berättar vi så klart för er här!
Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet