NYTT

Release för faktablad om offentliga rummet

2017-10-09 | Nu publicerar NIKK ett faktablad som lyfter fram frågor om jämställdhet mellan könen i det offentliga rummet. Syftet är att sprida kunskap som vunnits genom nordiskt samarbete. »

De uppmärksammar jämställdhetsarbetet bland unga

2017-10-04 | Det saknas ofta ett ungdomsperspektiv i det jämställdhetsarbete som görs på olika nivåer i samhället. Kalmar kommun anordnar därför en nordisk konferens med fokus på unga och jämställdhet den 11 -12 oktober. »

Filmrelease: Tre nya filmer om nordisk samarbete

2017-09-26 | Villkoren i det offentliga rummet är inte lika för alla. Sexistisk reklam, osynliggörande i media samt hat, hot och andra kränkningar på nätet riskerar att tysta många röster. Nu släpper NIKK tre kampanjfilmer med fokus på nordiskt samarbete kring det offentliga rummet. »

Fokus på arbetsliv i årets fondprojekt

2017-09-19 | Hur kan integrationen av migrantkvinnor förbättras på arbetsmarknaden? Varför är män underrepresenterade i vårdyrken i Norden? Och hur påverkar systemen för föräldraförsäkring kvinnors arbete och mäns uttag av föräldrapenning? Det är fokus för några av de projekt som får finansiering från Nordisk jämställdhetsfond i år. »

Hva skjer med likestilling i Norge?

2017-09-11 | Valget i Norge. Etter Stortingsvalget 2017 ligger det an til at oppunder 45 prosent av stortingsrepresentantene kommer til å være kvinner. Men hva har kvinneandelen blant politikere å si for likestillingspolitikk? »

Twitter

2017/10/16 @ 2:48
Soon time for a conferense about a gender perspective on fair jobs and growth, in Gothenburg on 8th https://t.co/RProLiBtkO #equalnordic
2017/10/11 @ 23:13
The male fight for gender equality-today is the day Nordic men take the lead in gender equality efforts https://t.co/Hx2xUGhPEa #equalnordic
2017/10/11 @ 0:55
Nu är YouthEQ 2017, den nordiska jämställdhetskonferensen med ungdomsperspektiv invigd!
Konferensen är ett resultat va nordiskt samarbete. https://t.co/2g1zeBczOQ
NIKKtweet photo
Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet