NYTT

Kunskap och långsiktighet nycklarna till nordiskt samarbete för jämställdhet

2018-02-19 | Nationella sekretariatet för genusforskning har fått förlängt uppdrag att driva samarbetsorganet NIKK till och med 2022. Förlängningen kommer att bidra till ett mer långsiktigt jämställdhetsarbete, enligt uppdragsgivaren Nordiska ministerrådet. »

Island sämst i Norden på hbtq-rättigheter

2018-02-14 | Island hamnar ofta i topp när det gäller rankningar över jämställdhet. Men när det gäller lagar och rättigheter för hbtq-personer har landet halkat efter sina nordiska grannländer. Det visar en europeisk rankning. »

Elever som gör otraditionella yrkesval ska få bättre stöd

2018-02-08 | Det görs många insatser för att uppmuntra unga att bryta könsnormer genom sina utbildningsval, men när eleverna väl har gjort sina val får de ofta klara sig själva. Vad kan skolan och arbetslivet göra för att stötta? Den frågan stod i fokus under en nordisk konferens i Stockholm. »

Kartläggning: Sexuella trakasserier ett utbrett problem på arbetsplatser i Norden

2018-01-31 | I alla nordiska länder är det förbjudet med sexuella trakasserier på jobbet. Men trots arbetsgivarnas långt gångna skyldigheter, blir många utsatta. Ett problem är att lagarna inte följs, menar experterna. »

Frågan om surrogatmödraskap delar Norden

2018-01-26 | Surrogatmödraskap diskuteras livligt i Norden och det finns en splittring mellan länderna. Island har tagit ett steg mot att tillåta metoden som behandling för barnlösa. Sverige har tagit ett steg åt andra hållet. »

Twitter

2018/02/21 @ 7:02
Kvinner med utenlandsk bakgrunn diskrimineres systematisk

Høyt utdannede kvinner med utenlandsk bakgrunn er utsatt for systematisk diskriminering i arbeidslivet, ifølge forskning fra Universitetet i Agder.

https://t.co/GZorMCPW6c #equalnordic
2018/02/13 @ 2:16
Tirsdag tips!

Torsdag 15/2 arrangerer Senter for likestilling forskerforum med presentasjon av to master prosjekter , som bidrar med ny forskning innen likestilling og kjønnsforskjeller i kommunal sektor og akademia.

Les mer: https://t.co/pJHkiHnzBf #equalnordic #academia
2018/02/12 @ 2:38
"Historisk sett er akademia laget av menn, for menn"

Det blir flere kvinnelige professorer i Norge, men utviklingen går i sneglefart. I 2017 var 29,3 prosent av norske professorer kvinner.

https://t.co/DORrEm7bsA
#equalnordic #academia
Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet