Twitter

2016/08/30 @ 1:00
#tipstisdag: Reklamera är ett projekt som fått medel från Nordisk jämställdhetsfond. Hitta fler här: https://t.co/UVhIfUlpbX @Kvinnolobbyn
2016/08/29 @ 6:00
Do you work with gender equality and gender in the Nordic Region? Learn more about the Nordic Gender Equality Fund: https://t.co/N3BMEbrRs5
2016/08/26 @ 6:54
Burkiniförbudet hävs av Frankrikes högsta domstol: https://t.co/DrWhxzMQka
2016/08/25 @ 17:57
Idag är det historisk premiär för fredagsbön i Mariam-moskén!
https://t.co/9p7Jxv9xBa #equalnordic #feministfriday
Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet