NYTT

Rapport kartlägger hat och hot på nätet

2017-06-20 | I morgon, 21 juni, presenteras rapporten Hat och hot på nätet – en kartläggning av den rättsliga regleringen i Norden från ett jämställdhetsperspektiv. Hur näthat ska stoppas är en aktuell fråga i alla nordiska länder. Att kommentarsfält fylls med hotfulla och sexistiska inlägg är ett demokratiproblem, då det riskerar att tysta röster i det offentliga rummet. Men att komma åt förövarna är inte helt enkelt. Ett av problemen är att lagstiftningen på området inte är uppdaterad. Rapportförfattaren Moa Bladini föreslår därför bland annat en skärpning av hatbrottslagstiftningen. »

”Talet om utanförskap ger en skev bild”

2017-06-12 | I den offentliga debatten pratas det ofta om att bryta utanförskapet, och öka sysselsättningen bland människor med invandrarbakgrund. Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet, menar att samtalet har fel fokus. – Istället borde det handla om villkoren på arbetsmarknaden, där det har skett en kontinuerlig försämring för många anställda som drabbas av ökad stress, instabilitet, bristande tillgång till det sociala skyddsnätet och hot och våld i arbetslivet. »

NIKK bidrar till globala mål för hållbar utveckling

2017-06-05 | I slutet av maj lanserades det nordiska statsministerinitiativet ”Nordic solutions to Global Challenges”. Syftet är att sprida nordiska erfarenheter inom miljö, jämställdhet och välfärd för ökad global hållbarhet. Nordiska Ministerrådet, som står bakom initiativet, har anlitat NIKK som samarbetspartner inom jämställdhetsområdet. ”Det här är det första nordiska statsministerinitiativet med fokus på jämställdhet och det är NIKK som besitter spetskompetensen på det området”, kommenterar Julia Fäldt Wahengo. »

De vill satsa på jämställdhet inom polisen

2017-05-31 | I de baltiska och nordiska länderna är det få kvinnor som har höga chefsbefattningar inom polisen. En anledning är svårigheter att kombinera arbetet och familjeliv. I slutet av maj arrangeras ett seminarium i Riga om förutsättningarna för att förena polisyrket med att ha familj i de nordiska länderna och Baltikum. »

”Mediernas juridiska ansvar måste förtydligas”

2017-05-18 | En stor del av den offentliga debatten sker i dag i de sociala medierna. Men tonen är ofta hätsk. Mediernas juridiska ansvar för kränkande debattinlägg är samtidigt oklart. I slutet på maj arrangeras ett seminarium om moderering av läsarkommentarer. »

Twitter

2017/06/21 @ 8:01
Gör som Sveriges jämställdhetsminister! Läs vår färska rapport om hat och hot på nätet. #equalnordic #nohatespeech https://t.co/kaklixRgRj
3
2
2017/06/21 @ 6:15
Distressing quotes of online harassments delivered during the panel on what can be done to combat hate speech in the media. #norden2017
1
1
2017/06/21 @ 5:24
@FoofoAlm are you going to publish the videos that you presented online? We would love to share them!
1
2017/06/21 @ 5:16
During our absence, some amazing youngsters have presented their counter narratives to respond to hate speech. #norden2017 #Nohatespeech
1
3
2017/06/21 @ 5:14
We´re back at the conference about hate speech in Stavanger after some problems with the WIFI network. #norden2017
Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet