NYTT

Norge summerar ett händelserikt år i det nordiska samarbetet

2017-12-13 | Under året som gått har Norge varit ordförandeland i Nordiska ministerrådet och styrt det politiska samarbetet kring jämställdhet. Frågan kring hatfulla yttringar har uppmärksammats under tidigare ordförandeskap och Norge har arbetat vidare med frågan för att flytta fram positionerna. "Yttrandefriheten står starkt i Norden och den ska vi värna om. Vi måste tåla en skarpt formulerad debatt, men vi ska inte tolerera hatfulla yttringar", säger Solveig Horne, landets jämställdhetsminister. »

Nordisk träff lyfte jämställdhet i offentliga rummet

2017-12-07 | Sexualiseringen av det offentliga rummet, hatfulla yttringar, #metoo-kampanjen och behovet av fysiska möten i det nordiska samarbetet. Det var några av de frågor som diskuterades när NIKK arrangerade en nätverksträff för projekt som fått medel från Nordiska ministerrådets jämställdhetsfond. »

”Jämställdhetsarbetet går i snigelfart”

2017-11-20 | Det konstaterar jämställdhetsminister Åsa Regnér i sitt välkomsttal på konferensen #Equalityworks17. Under dagen samlades ministrar, forskare, företrädare för EU-institutioner, arbetsmarknad och civilsamhälle för att inför EU-toppmötet diskutera jämställdhetens roll för tillväxt och en rättvis arbetsmarknad. Konferensen arrangerades av Socialdepartementet och Nationella sekretariatet för genusforskning. »

Nära 3 miljoner danska kronor till jämställdhetssamarbeten!

2017-11-16 | För verksamheter som till exempel vill motverka könsbundna studieval, främja ett jämställt arbetsliv eller kanske anordna en expertkonferens finns nu möjlighet att söka pengar för nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet. Totalt ska nära tre miljoner danska kronor fördelas från Nordiska ministerrådets jämställdhetsfond. »

Kvinnliga nordiska filmskapare uppmärksammas med ny hemsida

2017-11-07 | Kvinnors insatser inom filmindustrin marginaliseras ofta. Svenska filminstitutet och Stockholms universitet har därför i samarbete med Norges nationalbibliotek och Köpenhamns universitet tagit initiativ till att lyfta kvinnliga nordiska filmarbetares bidrag till branschen via hemsidan Nordic Women in Film. »

Twitter

2017/12/15 @ 2:04
Klart: Förbud mot sexistisk och rasistisk utomhusreklam i Stockholm! https://t.co/9Nrgja0iXT
En fråga som vårt fondprojekt Reklamera Norden jobbat med. Läs deras rapport här om hur det ser ut i Norden: https://t.co/SsWB9uQbXY #equalnordic
2017/12/14 @ 1:54
Nordborna gillar det nordiska samarbetet. Allt fler tycker att länderna borde samarbeta mer. Det visar en undersökning bland 3 000 invånare i Norden som gjorts under hösten.
https://t.co/WCYCA08Q9N #equalnordic #norden
2017/12/14 @ 0:31
Forskare på institutionen för psykologi vid Lunds universitet har undersökt socialpsykologiska förklaringar till varför pojkar och flickor väljer olika utbildningar. https://t.co/3Mllufcjfh
Helt i linje med ett av årets fondprojekt: https://t.co/GTqMSMpNQP #equalnordic
2017/12/13 @ 1:49
Under året som gått har Norge varit ordförandeland i Nordiska ministerrådet och styrt det politiska samarbetet kring jämställdhet. Läs vår artikel som summerar året! https://t.co/o3Z1TDPurx #norden17 #equalnordic
Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet