Nytt

Jämställdhet i arbetslivet – ett fokus för Norge

2017-01-23 | I Norden yrkesarbetar kvinnor i nästan lika hög grad som män. Samtidigt finns flera jämställdhetsproblem att lösa. Det menar Norges jämställdhetsminister, som nu tar över ledningen för det nordiska jämställdhetssamarbetet. »

Konferens synliggör bristande jämställdhet

2017-01-18 | Hur ska jämställdheten inom forskningsområdet fysik förbättras och vad kan internationella organisationer göra? Det är fokus när GiPD, Gender in Physics Day, som anordnas på den ansedda kärnforskningsanläggningen CERN. Flera representanter från vetenskapliga föreningar i de nordiska länderna deltar. »

Tack för i år!

2016-12-22 | Tack för i år! Mellan den 22 december och 15 januari har vi som arbetar med NIKK semester. Det innebär att våra olika kanaler inte ... »

Ett fullspäckat år som ordförandeland till ända

2016-12-19 | En nordisk expertpanel, om sexism och hat på nätet, under FN:s kvinnokommissionsmöte i New York och ett arrangemang om jämställdhet i de nordiska medierna. Det är två aktiviteter som det finska ordförandeskapet är särskilt nöjda med under året som gått. »

Jämställdhetsfonden lyfter nordiskt arbete mot våld

2016-12-07 | Eftersläpande och varierande lagstiftning när det gäller våld på nätet, vikten av att inkludera ett intersektionellt perspektiv i förståelsen av förebyggande våldsarbete och kunskapsutbyte mellan frivilligorganisationer och myndigheter som polis och rättsväsende. Det var några av de frågor som diskuterades när NIKK ordnade nätverksträff för projekt som fått medel från Nordiska ministerrådets jämställdhetsfond. »

Twitter

2017/01/23 @ 0:51
Nordic Conference on Gender Equality in the Labour Market, in Oslo, 7- 8 Feb. Time to register: https://t.co/RvD60fq7LO#equalnordic
2017/01/19 @ 23:29
How can the field of physics become gender equal? Read about the Gender in Physics Day 27th of Jan https://t.co/h1GTP0kei7 #equalnordic
2017/01/19 @ 1:26
Conf on gender equality in the labour market in Oslo 7-8 Feb. Listen to Norways Minister of Equality, Solveig Horne… https://t.co/Kh2ytwwfoN
2017/01/18 @ 3:58
Interesting article about the about gender equality discourse and othering in the Nordic countries https://t.co/X413yXIENz #equalnordic
Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet