Nytt

Nordiska lagar mot hot och hat på nätet granskas

2016-10-18 | Hatyttringar och sexism på nätet är ett växande problem i Norden. Vilket rättsskydd finns för den som drabbas? I NIKK:s nystartade projekt kartläggs och analyseras de juridiska regleringarna i de nordiska länderna. »

Könsstympning i fokus på nordisk konferens

2016-10-13 | Kampen mot könsstympning har gett resultat världen över. Men trots att motståndet växer, lever många flickor i riskzonen för att könsstympas. I nordiska länder finns stora behov av förebyggande arbete och utbildning. I dag öppnar konferensen “Female genital mutilation and cutting - a matter of human rights and gender equality” i Helsingfors. »

Föräldraförsäkringens utformning påverkar mäns uttag

2016-10-10 | Papporna i Norden tar ut mer föräldraledighet än genomsnittet i världen. Varför är det så? Ett nytt faktablad från NIKK visar hur föräldraförsäkringssystemen ser ut i de nordiska länderna, och hur det påverkar pappornas uttag. Det belyser även hur regelverken kan drabba föräldrar som lever utanför den heterosexuella kärnfamiljsnormen. »

”Det är tydligt att vissa kroppar är oönskade”

2016-10-04 | Intersexpersoner opereras ofta som barn för att passa in i tvåkönsmodellen. Det görs rutinmässigt i alla nordiska länder även om ingreppen ofta inte kan motiveras medicinskt. - Läkarna tror att de kan bestämma vad som är ”det rätta” könet hos ett barn, men det kan de inte, säger Kitty Anderson, ordförande på Intersex Island. »

Näthat och förövare granskas i årets fondprojekt

2016-09-28 | Hur kan hatet och sexismen i kommentarfälten på sociala medier stoppas? Vilka åtgärder är mest effektiva när det gäller att bryta förövares våldsmönster? Det är fokus för några av de projekt som får finansiering från Nordisk jämställdhetsfond i år. »

Twitter

2016/10/21 @ 6:00
Women in Iceland are encouraged to leave their work at 2:38 p.m. on Monday, October 24th: https://t.co/XQMsCTnWn0… https://t.co/51M24U5UOO
2016/10/20 @ 6:19
RT @kjonnsforskning: Kvinneandelen øker i alle forskn.sektorer, men et stykke igjen til kjønnsbalanse på professornivå. @Universitetavis ht…
2016/10/20 @ 5:13
Message from @eurogender: Join the White Ribbon Campaign and stop violence against women: https://t.co/adtnH6AZBD
2016/10/19 @ 3:53
Nordic laws against online threats and hate speech analysed: https://t.co/Wf7DzqAnZY #equalnordic #nohate @nordenen
Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet