Nytt

Så ska löneskillnaderna på Island elimineras

2017-02-21 | Hur ska löneskillnaderna utrotas? På Island har fackförbund, arbetsgivarorganisationer och regering djupdykt i frågan. De har utvecklat en lika lön-standard; ett sätt för arbetsgivare att rätta till lönediskriminering och certifieras. Nu vill landets nya jämställdhetsminister göra standarden obligatorisk för alla större arbetsplatser. »

Föreningar i Norden skapar samtal om normer

2017-02-16 | I filmer och reklam möter unga pojkar extrema ideal. Mannen är ofta ensam och stark, och tvekar inte att bruka våld. Det nordiska MenEngage-nätverket vill skapa samtal om normerna, förändra mansrollen och bryta våldet. Idag arrangerar de konferens i Oslo. »

”Det sker ju inte ett skit”

2017-02-09 | Under 2017 års ordförandeskap i Nordiska ministerrådet satsar Norge på jämställdhet i arbetslivet och arrangerade i början av februari en stor nordisk konferens på temat Framtidens arbetsliv. NIKK var på plats i Oslo. »

Kvoteringslag ingen ”quick fix”

2017-01-31 | I Norge och Island har lagar om könskvotering lyckats höja andelen kvinnor i bolagsstyrelserna. Frågan om instifta en liknande lag har diskuterats under många år i Sverige, men har aldrig blivit verklighet. Däremot har hoten om lagstiftning gjort skillnad. »

Jämställdhet i arbetslivet – ett fokus för Norge

2017-01-23 | I Norden yrkesarbetar kvinnor i nästan lika hög grad som män. Samtidigt finns flera jämställdhetsproblem att lösa. Det menar Norges jämställdhetsminister, som nu tar över ledningen för det nordiska jämställdhetssamarbetet. »

Twitter

2017/02/22 @ 23:53
The 2017 call for applications for funding from the Nordic Gender Equality Fund will open next week! https://t.co/xO0svZsCnc #equalnordic
1
1
2017/02/22 @ 1:38
Less than 3 per cent of Norway’s full-time fishers are women. Read more in @kjonnsforskning´s article:
https://t.co/k9rALOtBxm #equalnordic
3
2
2017/02/21 @ 2:09
Iceland intended to eliminate the gender pay gap with “The Equal Pay Standard” read more in our article https://t.co/HSgPromfJE #equalnordic
5
2
2017/02/20 @ 7:52
Kvinnor dominerar utbildningar som ex läkar- och psykologprogrammet i Norge. Nu öppnar landet för kvotering av män https://t.co/p460ARBATl
1
2017/02/20 @ 3:49
Sveriges jämställdhetsminister uppmärksammar den nordiska jämställdhetsfonden! https://t.co/JqP7G5DMmY
1
Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet