NYTT

Migrantkvinnor och jobb i fokus

2018-04-19 | Hur ska andelen utrikesfödda kvinnor öka på den nordiska arbetsmarknaden? Den frågan var i fokus när det svenska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet höll konferens i mitten av april. Nya rapporter och nordiska samarbeten på temat presenterades under dagen. »

Sverige arrangerar konferens om män och jämställdhet

2018-04-03 | Sverige arrangerar den fjärde internationella konferensen om män och jämställdhet, ICMEO, i Stockholm den 15-16 maj 2018. Jämställdhetsminister Lena Hallengren är värd för konferensen och internationella deltagare på hög nivå ingår i programmet. Jämställdhetsmyndigheten samarrangerar konferensen på uppdrag av jämställdhetsministern. »

Insatser mot våld delas över gränserna

2018-03-22 | De nordiska länderna har kommit långt i sitt arbete med att bekämpa och förhindra mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, samtidigt som det saknas en intersektionell ansats i deras arbete. Det slår KUN fast i sin färska rapport "The Istanbul Convention: the Nordic Way". Rapporten belyser hur väl de olika nordiska länderna lever upp till Istanbulkonventionen, liksom delar goda exempel på förebyggande arbete över gränserna. »

Glesbygdens brist på jämställdhet tema under årets kvinnokommission

2018-03-09 | Kvinnor flyttar från Nordens glesbygdsområden till städerna, vilket gör att en majoritet av invånarna på landsbygden är män. Denna utmaning liksom strategier för att få bukt med ojämställdheten kommer Nordiska ministerrådet med hjälp av NIKK att lyfta under FN:s kvinnokommissions årliga möte i New York. »

Så slog Me too-kampanjen i Norden

2018-03-08 | Me too-revolutionen har skakat om Norden det senaste halvåret. Gripande vittnesmål om sexuella trakasserier har flödat och satt frågan högt på den politiska dagordningen. Samtidigt har kampanjens genomslag och effekter sett olika ut i länderna. Med anledning av kvinnodagen har NIKK pratat Me too med skilda nordiska experter. »

Twitter

2018/04/13 @ 3:00
Idag släpps en ny studie av nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden i Norden av @oxford_research. Diskriminering, traditionella könsroller och brist på nätverk är några hinder på arbetsmarknaden som nämns i rapporten. Läs den här: https://t.co/sjsJBVcesm #norden2018
2018/04/13 @ 1:09
Idag är de nordiska arbetsmarknadsministrarna i Stockholm för att diskutera utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Följ samtalet live på https://t.co/w6fEP8ym4Q #norden2018 https://t.co/t8MHecXDQW NIKKtweet photo
2018/04/13 @ 1:07
Idag är de nordiska arbetsmarknadsministrarna i Stockholm för att diskutera utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Följ samtalet live på https://t.co/w6fEP8ym4Q https://t.co/PKPjgr1CjP NIKKtweet photo
2018/04/05 @ 3:29
I mitten av maj arrangeras ICMEO, en internationell konferens om män och jämställdhet, i Stockholm. Årets tema är ”Maskulinitet och normkritiska tillvägagångssätt: Jämställdhetsarbete med pojkar och unga män”.

https://t.co/ajkI9JQxqC
2018/03/23 @ 8:16
Just nu panelsamtal om Nordisk jämställdhet på export under firandet av Nordens dag på Stockholm central med Ebba Witt Brattström ( Professor vid Helsingfors Universitet) Kristina Wicksell (Make Equal) och Fredrik Bondestam (NIKK). #equalnordic #nordensdag #norden2018 https://t.co/GV5kYabT5w NIKKtweet photo
Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet