NYTT

Glesbygdens brist på jämställdhet tema under årets kvinnokommission

2018-03-09 | Kvinnor flyttar från Nordens glesbygdsområden till städerna, vilket gör att en majoritet av invånarna på landsbygden är män. Denna utmaning liksom strategier för att få bukt med ojämställdheten kommer Nordiska ministerrådet med hjälp av NIKK att lyfta under FN:s kvinnokommissions årliga möte i New York. »

Så slog Me too-kampanjen i Norden

2018-03-08 | Me too-revolutionen har skakat om Norden det senaste halvåret. Gripande vittnesmål om sexuella trakasserier har flödat och satt frågan högt på den politiska dagordningen. Samtidigt har kampanjens genomslag och effekter sett olika ut i länderna. Med anledning av kvinnodagen har NIKK pratat Me too med skilda nordiska experter. »

Nytt projekt om ungas erfarenheter av sex mot ersättning

2018-03-01 | Unga personer med erfarenheter av sex mot ersättning är en grupp som av flera anledningar är svår att nå, både för forskningen och sociala insatser. I NIKK:s nystartade projekt kartläggs och analyseras kunskap om unga med erfarenheter av att ha sex mot ersättning i samtliga nordiska länder. »

Kunskap och långsiktighet nycklarna till nordiskt samarbete för jämställdhet

2018-02-19 | Nationella sekretariatet för genusforskning har fått förlängt uppdrag att driva samarbetsorganet NIKK till och med 2022. Förlängningen kommer att bidra till ett mer långsiktigt jämställdhetsarbete, enligt uppdragsgivaren Nordiska ministerrådet. »

Island sämst i Norden på hbtq-rättigheter

2018-02-14 | Island hamnar ofta i topp när det gäller rankningar över jämställdhet. Men när det gäller lagar och rättigheter för hbtq-personer har landet halkat efter sina nordiska grannländer. Det visar en europeisk rankning. »

Twitter

2018/03/14 @ 15:05
More knowledge about migrant women’s situation on the labor market is needed, says @pernillabaralt at #CSW62 One interesting perspective is presented in this article: https://t.co/TVdNckavqg #NordicEquality
2018/03/14 @ 14:50
"The Swedish welfare state is being held up by hard working women, with low salaries. We need to improve that by invest!" @pernillabaralt #CSW62 #NordicEquality
2018/03/14 @ 14:48
"In Iceland we suggest 12 months parental leave, 5 months for each parent, and two months they can share. We do this to create a more functional welfare state" says @asmundureinar #NordicEquality #CSW62
Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet