Kalender

Välkommen till Genderkalendern!

Jämställdhet i arbetsplatsförlagt lärande, Norden

Är jag en av killarna – konsten av välja rätt yrkesutbildning.

Nordiskt seminarium med föreläsningar, samtal och reflektioner tillsammans med elever, studerande, lärare, arbetslivsrepresentanter och experter. Seminariet lyfter frågor om kön, yrkesval och elevers möte med arbetslivet.

Länk för anmälan och program kommer i augusti.

Datum: 20 september 2018
Plats: Mariehamn
Typ: Conference
Arrangör: Skolverket

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet