GenderFund

Deadline
Funding
Location
Link
14 May 2018 -
31 August 2018
ESR:n hankehaku
Hakuaika on 14.5.2018 – 31.8.2018.

Read more »
 
24 August 2018
Alminnelig kunngjøring av konkurranse Frivillig kunngjøring på Doffin
Bufdir ønsker en gjennomgang av forskningsbasert kunnskap om gutter og jenters yrkes- og utdanningsvalg og en kartlegging av iverksatte og gjennomførte tiltak.

Read more »
 
1 October 2018
Masterstudent? Søk om stipend på 10 000,-
Senter for likestilling vil gjerne knytte til seg UiA-studenter som planlegger å skrive masteroppgave om likestillingsproblematikk.

Read more »
Norge
Logotype Nordic Council of Ministers Logotype Swedish Secretariat for Gender Research Logotype University of Gothenburg