Jämförelser

På de här sidorna står jämförelsen mellan de nordiska länderna i fokus oavsett om det handlar om statistik kring våld eller om årtal och ord. Vet du till exempel i vilka nordiska länder som det finns ett etablerat könsneutralt pronomen?

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet