Viktiga årtal

Händelse Danmark
Män får allmän rösträtt och blir valbara till parlamentet 1849 *
Lika arvsrätt för kvinnor och män införs 1857 *
Kvinnor får laglig rätt att bedriva näringsverksamhet 1857 *
Ogifta kvinnor blir myndiga (vid 25 års ålder) 1857 *
Kvinnor får rätt att bestämma över sin egen inkomst 1857 (ogifta kvinnor) / 1880 (gifta kvinnor) *
Kvinnor får rätt att ta akademisk examen 1875 *
Gifta kvinnor blir myndiga (vid 25 års ålder) 1899 *
Kvinnor får kommunal rösträtt och blir valbara till kommuner 1908 *
Kvinnor får allmän rösträtt och blir valbara till parlamentet 1915 *
Den första kvinnliga ministern 1924 *
Undertecknande av FN:s arbetsorgans (ILO) konvention 100 om lika lön för kvinnor och män för arbete av lika värde 1960 *
P-piller tillåts 1966 *
Fri abort införs 1973 *
Första lagstiftning om föräldraförsäkring införs som ger fäder rätt att ta ut föräldraledighet vid barns födelse 1983 *
Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män antas 1988 *
Förvärvsarbetande kvinnor får inte avskedas på grund av graviditet, förlossning eller föräldraledighet 1989 *
Nordisk handlingsplan för jämställdhet 1989 *
Den mest aktuella lagstiftningen om fördelning av föräldraledighet 2002 *
Första kvinnliga statsministern/premiärministern 2011 *
Samkönat äktenskap 2012 *
Undertecknande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i nära relationer (Istanbul-konventionen 2011) 2014 *
Ratificering av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i nära relationer (Istanbul-konventionen 2011) 2014 *
Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet