Viktiga årtal

Händelse Finland
Ogifta kvinnor blir myndiga (vid 25 års ålder) 1864 *
Kvinnor får rätt att bestämma över sin egen inkomst 1864 (ogifta kvinnor) / 1889 (gifta kvinnor) *
Lika arvsrätt för kvinnor och män införs 1878 *
Kvinnor får rätt att ta akademisk examen 1901 *
Män får allmän rösträtt och blir valbara till parlamentet 1906 *
Kvinnor får allmän rösträtt och blir valbara till parlamentet 1906 *
Kvinnor får kommunal rösträtt och blir valbara till kommuner 1917 *
Kvinnor får laglig rätt att bedriva näringsverksamhet 1919 *
Den första kvinnliga ministern 1926 *
Gifta kvinnor blir myndiga (vid 25 års ålder) 1930 *
P-piller tillåts 1961 *
Undertecknande av FN:s arbetsorgans (ILO) konvention 100 om lika lön för kvinnor och män för arbete av lika värde 1963 *
Fri abort införs 1970 *
Förvärvsarbetande kvinnor får inte avskedas på grund av graviditet, förlossning eller föräldraledighet 1971 *
Första lagstiftning om föräldraförsäkring införs som ger fäder rätt att ta ut föräldraledighet vid barns födelse 1978 *
Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män antas 1987 *
Jämställdhets-/Diskrimineringsombudsman bildas 1987 *
Nordisk handlingsplan för jämställdhet 1989 *
Första kvinnliga presidenten 2000 *
Den mest aktuella lagstiftningen om fördelning av föräldraledighet 2003 *
Första kvinnliga statsministern/premiärministern 2003 *
Undertecknande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i nära relationer (Istanbul-konventionen 2011) 2011 *
Ratificering av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i nära relationer (Istanbul-konventionen 2011) 2015 *
Samkönat äktenskap 2017 *
Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet