Viktiga årtal

Händelse Sverige
Lika arvsrätt för kvinnor och män införs 1845 *
Kvinnor får laglig rätt att bedriva näringsverksamhet 1846 *
Ogifta kvinnor blir myndiga (vid 25 års ålder) 1863 *
Kvinnor får rätt att bestämma över sin egen inkomst 1863 (ogifta kvinnor) /1874 (gifta kvinnor) *
Kvinnor får rätt att ta akademisk examen 1873 *
Män får allmän rösträtt och blir valbara till parlamentet 1909 *
Kvinnor får kommunal rösträtt och blir valbara till kommuner 1919 *
Kvinnor får allmän rösträtt och blir valbara till parlamentet 1921 *
Gifta kvinnor blir myndiga (vid 25 års ålder) 1921 (21 års ålder) *
Förvärvsarbetande kvinnor får inte avskedas på grund av graviditet, förlossning eller föräldraledighet 1939 *
Den första kvinnliga ministern 1947 *
Undertecknande av FN:s arbetsorgans (ILO) konvention 100 om lika lön för kvinnor och män för arbete av lika värde 1962 *
P-piller tillåts 1964 *
Första lagstiftning om föräldraförsäkring införs som ger fäder rätt att ta ut föräldraledighet vid barns födelse 1974 *
Fri abort införs 1975 *
Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män antas 1980 *
Jämställdhets-/Diskrimineringsombudsman bildas 1980 *
Nordisk handlingsplan för jämställdhet 1989 *
Kriminalisering av sexköp 1999 *
Samkönat äktenskap 2009 *
Könsneutral värnplikt 2010 *
Undertecknande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i nära relationer (Istanbul-konventionen 2011) 2011 *
Ratificering av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i nära relationer (Istanbul-konventionen 2011) 2014 *
Den mest aktuella lagstiftningen om fördelning av föräldraledighet 2016 *
Första kvinnliga statsministern/premiärministern Ej inträffat *
Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet