Statistik per land

Hur många procent av dagstidningarnas chefredaktörer på Island är kvinnor? Här kan du, land för land, hitta jämställdhetsstatistik kring frågor som kultur och media, befolkning och politik. Du hittar också fakta om hur exempelvis äktenskapslagstiftningen ser ut, eller om landet har en jämställdhetsmyndighet.

Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet