Statistik och fakta per land

Sedan 1994 har jämställdhetsintegrering varit regeringens huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen i Sverige. Men hur ser det ut på Färöarna? Här finns ingångar till både landsspecifik jämställdhetspolitik och jämställdhetsstatistik.

Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet