Åland

Arbetsliv

Andelar kvinnor och män som styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser, procent, 2013
Land
Åland -

Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013
Land
Åland -

Arbetslöshet efter kön och i procent 2012
LandKvinnorMän
Åland 3,1%3,3%

Deltidsarbete bland anställda kvinnor/män ålder 25-64 i Norden 2012, procent
Land
Åland -

Inkomstskillnad mellan könen, procent, 2012
Land
Åland -

Sysselsättningsgrad efter kön och i procent 2011
Land
Åland -

Befolkning

Antal barn per kvinna i fruktsam ålder, 2012
LandAntal barn per kvinna
Åland 1,79 *

Förväntad medellivslängd för nyfödda, kön, antal år, 2012
Land
Åland -

Giftermål och skilsmässa per 1000 invånare, 2012 (omfattar endast relationer i juridisk mening)
LandGiftermålSkilsmässa
Åland 4,01,9

Risk att hamna i fattigdom efter kön och i procent 2012
Land
Åland -

Hälsa

Antal hälsosamma år från födseln per kön, 2010
Land
Åland -

Dödsorsak: cancer per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Åland 242279

Dödsorsak: hjärt- och kärlsjukdomar, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Åland 400332

Dödsorsak: olyckor, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Åland 2161

Dödsorsak: självmord, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Åland 1312

Personer som röker dagligen per kön och i procent, 2011
Land
Åland -

Kultur och media

Andelar kvinnliga och manliga chefredaktörer (eller motsvarande) för dagstidningar i Norden 2013/2014 (gratistidningar ej inkluderade)
Land
Åland -

Andelar kvinnliga och manliga huvudrollsinnehavare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Land
Åland -

Andelar kvinnliga och manliga manusförfattare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Land
Åland -

Andelar kvinnliga och manliga producenter, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Land
Åland -

Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Land
Åland -

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010
Land
Åland -

Politik

Andelar kvinnor och män i partiledande ställning, procent, 2014
Land
Åland -

Andelar kvinnor och män i Riksdagen (Finland, Sverige), Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Althing (Island) i procent, 2014
Land
Åland -

Andelar kvinnor och män i vice partiledande ställning, procent, 2014
Land
Åland -

Införande av könsneutralt äktenskap
Land
Åland -

Jämställdhetsinsatser för anställningar inom akademin
Land
Åland -

Jämställdhetsinsatser för offentliga kommittéer, nämnder och utskott
Land
Åland -

Jämställdhetsmyndighet
Land
Åland -

Utbildning och forskning

Andelar kvinnliga och manliga rektorer (eller motsvarande) vid Nordiska universitet och högskolor 2010
Land
Åland -

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom humaniora, 2011
Land
Åland -

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom hälsa och omsorg, 2011
Land
Åland -

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom lärarutbildning, pedagogik, 2011
Land
Åland -

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom naturvetenskapliga ämnen, matematik och data, 2011
Land
Åland -

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom samhällsvetenskapliga ämnen, ekonomi och juridik, 2011
Land
Åland -

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom teknik, tillverkning och konstruktion, 2011
Land
Åland -

Andelar kvinnliga och manliga styrelsemedlemmar vid forsknings- och vetenskapsråd 2010
Land
Åland -

Andelar kvinnor och män av befolkningen i åldern 18–24 med högst grundskoleutbildning som inte utbildar sig vidare, 2013
Land
Åland -

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på B-nivå (forskare mindre seniora än A-nivå men mer seniora än nya doktorer), procent, 2010
Land
Åland -

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010
Land
Åland -

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010
Land
Åland -

Andelar kvinnor/män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på A-nivå (den högsta nivå där forskning normalt utförs) i procent, 2010
Land
Åland -

Andelar män och kvinnor som examinerats på universitets- och högskolenivå i åldern 15-74, 2011/2012
LandKvinnorMän
Åland 53,2%46,8%

Resultat i PISA-undersökningen: läsning, poäng fördelat på kön, 2012
Land
Åland -

Resultat i PISA-undersökningen: matematik, poäng fördelat på kön, 2012
Land
Åland -

Resultat i PISA-undersökningen: naturvetetenskap, poäng fördelat på kön, 2012
Land
Åland -

Våld

Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare, 2010
Land
Åland -

Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011)
Land
Åland -

Undersökningar av könsrelaterat våld
Land
Åland -

Välfärd

Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning: procent uttagna av män 2012
Land
Åland -

Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, totalt antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning 2012
Land
Åland -

Se liknande poster om : Åland
Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet