Danmark

Arbetsliv

Andelar kvinnor och män som styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser, procent, 2013
LandKvinnorMän
Danmark 23%77%

Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013
LandKvinnorMän
Danmark 0%100%

Arbetslöshet efter kön och i procent 2012
LandKvinnorMän
Danmark 7,7%7,7%

Deltidsarbete bland anställda kvinnor/män ålder 25-64 i Norden 2012, procent
LandKvinnorMän
Danmark 29%8%

Inkomstskillnad mellan könen, procent, 2012
Land
Danmark 14,9% *

Sysselsättningsgrad efter kön och i procent 2011
LandKvinnorMän
Danmark 70,4%75,9%

Befolkning

Antal barn per kvinna i fruktsam ålder, 2012
LandAntal barn per kvinna
Danmark 1,73 *

Förväntad medellivslängd för nyfödda, kön, antal år, 2012
LandKvinnorMän
Danmark 81,977,9

Giftermål och skilsmässa per 1000 invånare, 2012 (omfattar endast relationer i juridisk mening)
LandGiftermålSkilsmässa
Danmark 5,02,8

Risk att hamna i fattigdom efter kön och i procent 2012
LandKvinnorMän
Danmark 12,9%13,3%

Hälsa

Antal hälsosamma år från födseln per kön, 2010
LandKvinnorMän
Danmark 61,462,3

Dödsorsak: cancer per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Danmark 256288

Dödsorsak: hjärt- och kärlsjukdomar, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Danmark 239231

Dödsorsak: olyckor, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Danmark 1624

Dödsorsak: självmord, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Danmark 516

Personer som röker dagligen per kön och i procent, 2011
LandKvinnorMän
Danmark 19%23%

Kultur och media

Andelar kvinnliga och manliga chefredaktörer (eller motsvarande) för dagstidningar i Norden 2013/2014 (gratistidningar ej inkluderade)
LandKvinnorMän
Danmark 16%84%

Andelar kvinnliga och manliga huvudrollsinnehavare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
LandKvinnorMän
Danmark 42,5%57,5%

Andelar kvinnliga och manliga manusförfattare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
LandKvinnorMän
Danmark 18%82%

Andelar kvinnliga och manliga producenter, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
LandKvinnorMän
Danmark 38%62%

Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
LandKvinnorMän
Danmark 25%75%

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010
LandKvinnorMän
Danmark 47%53%

Andelar kvinnliga och manliga chefredaktörer (eller motsvarande) för dagstidningar i Norden 2013/2014 (gratistidningar ej inkluderade)
LandKvinnorMän
Danmark 16%84%

Andelar kvinnliga och manliga huvudrollsinnehavare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
LandKvinnorMän
Danmark 42,5%57,5%

Andelar kvinnliga och manliga manusförfattare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
LandKvinnorMän
Danmark 18%82%

Andelar kvinnliga och manliga producenter, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
LandKvinnorMän
Danmark 38%62%

Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
LandKvinnorMän
Danmark 25%75%

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010
LandKvinnorMän
Danmark 47%53%

Politik

Andelar kvinnor och män i partiledande ställning, procent, 2014
LandKvinnorMän
Danmark 33% (2/6)67% (4/6)

Andelar kvinnor och män i Riksdagen (Finland, Sverige), Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Althing (Island) i procent, 2014
LandKvinnorMän
Danmark 38%62%

Andelar kvinnor och män i vice partiledande ställning, procent, 2014
LandKvinnorMän
Danmark 14% (1/7)86% (6/7)

Införande av könsneutralt äktenskap
LandJa/Nej (årtal)
Danmark Ja (2012) *

Jämställdhetsinsatser för anställningar inom akademin
Land
Danmark Ej tillåtet med positiv särbehandling men det är möjligt för institutioner och universitet att ansöka om dispens för att implementera insatser som kan förväntas gynna ett kön över det andra. *

Jämställdhetsinsatser för offentliga kommittéer, nämnder och utskott
Land
Danmark Lagstiftning som kräver en jämn könsfördelning, men specificerar inte någon procentsats. Det är tillåtet att hålla en plats vakant om inte kandidater av båda könen är nominerade. *

Jämställdhetsmyndighet
LandJa/Nej
Danmark Nej *

Utbildning och forskning

Andelar kvinnliga och manliga rektorer (eller motsvarande) vid Nordiska universitet och högskolor 2010
LandKvinnorMän
Danmark 14%86%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom humaniora, 2011
LandKvinnorMän
Danmark 14,1%11,0%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom hälsa och omsorg, 2011
LandKvinnorMän
Danmark 28,9%9,7%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom lärarutbildning, pedagogik, 2011
LandKvinnorMän
Danmark 12,1%6,6%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom naturvetenskapliga ämnen, matematik och data, 2011
LandKvinnorMän
Danmark 5,2%13,0%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom samhällsvetenskapliga ämnen, ekonomi och juridik, 2011
LandKvinnorMän
Danmark 30,8%37,4%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom teknik, tillverkning och konstruktion, 2011
LandKvinnorMän
Danmark 6,3%16,4%

Andelar kvinnliga och manliga styrelsemedlemmar vid forsknings- och vetenskapsråd 2010
LandKvinnorMän
Danmark 35%65%

Andelar kvinnor och män av befolkningen i åldern 18–24 med högst grundskoleutbildning som inte utbildar sig vidare, 2013
LandKvinnorMän
Danmark 6,2%9,9%

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på B-nivå (forskare mindre seniora än A-nivå men mer seniora än nya doktorer), procent, 2010
LandKvinnorMän
Danmark 29%71%

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010
LandKvinnorMän
Danmark 38%62%

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010
LandKvinnorMän
Danmark 47%53%

Andelar kvinnor/män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på A-nivå (den högsta nivå där forskning normalt utförs) i procent, 2010
LandKvinnorMän
Danmark 15%85%

Andelar män och kvinnor som examinerats på universitets- och högskolenivå i åldern 15-74, 2011/2012
LandKvinnorMän
Danmark 57,6%42,4%

Resultat i PISA-undersökningen: läsning, poäng fördelat på kön, 2012
LandFlickorPojkar
Danmark 512481

Resultat i PISA-undersökningen: matematik, poäng fördelat på kön, 2012
LandFlickorPojkar
Danmark 493507

Resultat i PISA-undersökningen: naturvetetenskap, poäng fördelat på kön, 2012
LandFlickorPojkar
Danmark 493504

Våld

Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare, 2010
Land
Danmark 7,7 *

Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011)
Land
Danmark 10 (1 dödad per miljon invånare) *

Undersökningar av könsrelaterat våld
Land
Danmark Senaste publikationen är från 2012: ”Vold i naere relationer – omfang, karakter, udvikling og indsats i Danmark” *

Välfärd

Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning: procent uttagna av män 2012
Land
Danmark 7,4% *

Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, totalt antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning 2012
Land
Danmark 20755 *

Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet