Finland

Arbetsliv

Andelar kvinnor och män som styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser, procent, 2013
LandKvinnorMän
Finland 30%70%

Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013
LandKvinnorMän
Finland 4%96%

Arbetslöshet efter kön och i procent 2012
LandKvinnorMän
Finland 7,2%8,4%

Deltidsarbete bland anställda kvinnor/män ålder 25-64 i Norden 2012, procent
LandKvinnorMän
Finland 15%7%

Inkomstskillnad mellan könen, procent, 2012
Land
Finland 19,4% *

Sysselsättningsgrad efter kön och i procent 2011
LandKvinnorMän
Finland 67,4%70,6%

Befolkning

Antal barn per kvinna i fruktsam ålder, 2012
LandAntal barn per kvinna
Finland 1,80 *

Förväntad medellivslängd för nyfödda, kön, antal år, 2012
LandKvinnorMän
Finland 83,477,5

Giftermål och skilsmässa per 1000 invånare, 2012 (omfattar endast relationer i juridisk mening)
LandGiftermålSkilsmässa
Finland 5,32,4

Risk att hamna i fattigdom efter kön och i procent 2012
LandKvinnorMän
Finland 13,6%12,9%

Hälsa

Antal hälsosamma år från födseln per kön, 2010
LandKvinnorMän
Finland 58,258,5

Dödsorsak: cancer per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Finland 200230

Dödsorsak: hjärt- och kärlsjukdomar, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Finland 378373

Dödsorsak: olyckor, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Finland 3368

Dödsorsak: självmord, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Finland 727

Personer som röker dagligen per kön och i procent, 2011
LandKvinnorMän
Finland 15%22%

Kultur och media

Andelar kvinnliga och manliga chefredaktörer (eller motsvarande) för dagstidningar i Norden 2013/2014 (gratistidningar ej inkluderade)
LandKvinnorMän
Finland 37%63%

Andelar kvinnliga och manliga huvudrollsinnehavare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
LandKvinnorMän
Finland 35%65%

Andelar kvinnliga och manliga manusförfattare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
LandKvinnorMän
Finland 21%79%

Andelar kvinnliga och manliga producenter, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
LandKvinnorMän
Finland 13%87%

Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
LandKvinnorMän
Finland 15%85%

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010
LandKvinnorMän
Finland 45%55%

Politik

Andelar kvinnor och män i partiledande ställning, procent, 2014
LandKvinnorMän
Finland 17% (1/6)83% (5/6)

Andelar kvinnor och män i Riksdagen (Finland, Sverige), Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Althing (Island) i procent, 2014
LandKvinnorMän
Finland 43%57%

Andelar kvinnor och män i vice partiledande ställning, procent, 2014
LandKvinnorMän
Finland 60% (6/10)40% (4/10)

Införande av könsneutralt äktenskap
LandJa/Nej (årtal)
Finland Nej *

Jämställdhetsinsatser för anställningar inom akademin
Land
Finland Tillåtet med positiv särbehandling *

Jämställdhetsinsatser för offentliga kommittéer, nämnder och utskott
Land
Finland Lagstiftade 1995 om representation av minst 40% kvinnor/män. *

Jämställdhetsmyndighet
LandJa/Nej
Finland Nej *

Utbildning och forskning

Andelar kvinnliga och manliga rektorer (eller motsvarande) vid Nordiska universitet och högskolor 2010
LandKvinnorMän
Finland 25%75%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom humaniora, 2011
LandKvinnorMän
Finland 18,4%9,1%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom hälsa och omsorg, 2011
LandKvinnorMän
Finland 24,7%6,2%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom lärarutbildning, pedagogik, 2011
LandKvinnorMän
Finland 7,4%2,2%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom naturvetenskapliga ämnen, matematik och data, 2011
LandKvinnorMän
Finland 7,2%13,6%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom samhällsvetenskapliga ämnen, ekonomi och juridik, 2011
LandKvinnorMän
Finland 25,4%20,3%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom teknik, tillverkning och konstruktion, 2011
LandKvinnorMän
Finland 8,4%42,1%

Andelar kvinnliga och manliga styrelsemedlemmar vid forsknings- och vetenskapsråd 2010
LandKvinnorMän
Finland 45%55%

Andelar kvinnor och män av befolkningen i åldern 18–24 med högst grundskoleutbildning som inte utbildar sig vidare, 2013
LandKvinnorMän
Finland 8,3%10,4%

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på B-nivå (forskare mindre seniora än A-nivå men mer seniora än nya doktorer), procent, 2010
LandKvinnorMän
Finland 52%48%

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010
LandKvinnorMän
Finland 52%48%

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010
LandKvinnorMän
Finland 45%55%

Andelar kvinnor/män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på A-nivå (den högsta nivå där forskning normalt utförs) i procent, 2010
LandKvinnorMän
Finland 24%76%

Andelar män och kvinnor som examinerats på universitets- och högskolenivå i åldern 15-74, 2011/2012
LandKvinnorMän
Finland 61,3%38,7%

Resultat i PISA-undersökningen: läsning, poäng fördelat på kön, 2012
LandFlickorPojkar
Finland 556494

Resultat i PISA-undersökningen: matematik, poäng fördelat på kön, 2012
LandFlickorPojkar
Finland 520517

Resultat i PISA-undersökningen: naturvetetenskap, poäng fördelat på kön, 2012
LandFlickorPojkar
Finland 554537

Våld

Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare, 2010
Land
Finland 15,3 *

Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011)
Land
Finland 21 (3 dödade per miljon invånare) *

Undersökningar av könsrelaterat våld
Land
Finland -

Välfärd

Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning: procent uttagna av män 2012
Land
Finland 8,7% *

Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, totalt antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning 2012
Land
Finland 16627 *

Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet