Grönland

Arbetsliv

Andelar kvinnor och män som styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser, procent, 2013
Land
Grönland -

Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013
Land
Grönland -

Arbetslöshet efter kön och i procent 2012
LandKvinnorMän
Grönland 9,7%9,2%

Deltidsarbete bland anställda kvinnor/män ålder 25-64 i Norden 2012, procent
Land
Grönland -

Inkomstskillnad mellan könen, procent, 2012
Land
Grönland -

Sysselsättningsgrad efter kön och i procent 2011
Land
Grönland -

Befolkning

Antal barn per kvinna i fruktsam ålder, 2012
LandAntal barn per kvinna
Grönland 1,99 *

Förväntad medellivslängd för nyfödda, kön, antal år, 2012
LandKvinnorMän
Grönland 73,068,3

Giftermål och skilsmässa per 1000 invånare, 2012 (omfattar endast relationer i juridisk mening)
Land
Grönland -

Risk att hamna i fattigdom efter kön och i procent 2012
Land
Grönland -

Hälsa

Antal hälsosamma år från födseln per kön, 2010
Land
Grönland -

Dödsorsak: cancer per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Grönland 227208

Dödsorsak: hjärt- och kärlsjukdomar, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Grönland 136131

Dödsorsak: olyckor, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Grönland 3860

Dödsorsak: självmord, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Grönland 27100

Personer som röker dagligen per kön och i procent, 2011
Land
Grönland -

Kultur och media

Andelar kvinnliga och manliga chefredaktörer (eller motsvarande) för dagstidningar i Norden 2013/2014 (gratistidningar ej inkluderade)
Land
Grönland -

Andelar kvinnliga och manliga huvudrollsinnehavare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Land
Grönland -

Andelar kvinnliga och manliga manusförfattare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Land
Grönland -

Andelar kvinnliga och manliga producenter, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Land
Grönland -

Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Land
Grönland -

Andelar kvinnliga och manliga rektorer (eller motsvarande) vid Nordiska universitet och högskolor 2010
Land
Grönland -

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom humaniora, 2011
LandKvinnorMän
Grönland 21,0%29,2%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom hälsa och omsorg, 2011
LandKvinnorMän
Grönland 7,3%3,4%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom lärarutbildning, pedagogik, 2011
LandKvinnorMän
Grönland 54,9%32,0%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom naturvetenskapliga ämnen, matematik och data, 2011
LandKvinnorMän
Grönland 0,0%0,0%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom samhällsvetenskapliga ämnen, ekonomi och juridik, 2011
LandKvinnorMän
Grönland 8,0%16,9%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom teknik, tillverkning och konstruktion, 2011
LandKvinnorMän
Grönland 1,3%6,2%

Andelar kvinnliga och manliga styrelsemedlemmar vid forsknings- och vetenskapsråd 2010
Land
Grönland -

Andelar kvinnor och män av befolkningen i åldern 18–24 med högst grundskoleutbildning som inte utbildar sig vidare, 2013
Land
Grönland -

Andelar kvinnor och män i partiledande ställning, procent, 2014
Land
Grönland -

Andelar kvinnor och män i Riksdagen (Finland, Sverige), Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Althing (Island) i procent, 2014
Land
Grönland -

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på B-nivå (forskare mindre seniora än A-nivå men mer seniora än nya doktorer), procent, 2010
Land
Grönland -

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010
Land
Grönland -

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010
Land
Grönland -

Andelar kvinnor och män i vice partiledande ställning, procent, 2014
Land
Grönland -

Andelar kvinnor och män som styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser, procent, 2013
Land
Grönland -

Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013
Land
Grönland -

Andelar kvinnor/män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på A-nivå (den högsta nivå där forskning normalt utförs) i procent, 2010
Land
Grönland -

Andelar män och kvinnor som examinerats på universitets- och högskolenivå i åldern 15-74, 2011/2012
LandKvinnorMän
Grönland 74,7%25,3%

Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare, 2010
Land
Grönland -

Antal barn per kvinna i fruktsam ålder, 2012
LandAntal barn per kvinna
Grönland 1,99 *

Antal hälsosamma år från födseln per kön, 2010
Land
Grönland -

Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011)
Land
Grönland -

Arbetslöshet efter kön och i procent 2012
LandKvinnorMän
Grönland 9,7%9,2%

Deltidsarbete bland anställda kvinnor/män ålder 25-64 i Norden 2012, procent
Land
Grönland -

Dödsorsak: cancer per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Grönland 227208

Dödsorsak: hjärt- och kärlsjukdomar, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Grönland 136131

Dödsorsak: olyckor, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Grönland 3860

Dödsorsak: självmord, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Grönland 27100

Förväntad medellivslängd för nyfödda, kön, antal år, 2012
LandKvinnorMän
Grönland 73,068,3

Giftermål och skilsmässa per 1000 invånare, 2012 (omfattar endast relationer i juridisk mening)
Land
Grönland -

Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning: procent uttagna av män 2012
Land
Grönland -

Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, totalt antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning 2012
Land
Grönland -

Inkomstskillnad mellan könen, procent, 2012
Land
Grönland -

Personer som röker dagligen per kön och i procent, 2011
Land
Grönland -

Resultat i PISA-undersökningen: läsning, poäng fördelat på kön, 2012
Land
Grönland -

Resultat i PISA-undersökningen: matematik, poäng fördelat på kön, 2012
Land
Grönland -

Resultat i PISA-undersökningen: naturvetetenskap, poäng fördelat på kön, 2012
Land
Grönland -

Risk att hamna i fattigdom efter kön och i procent 2012
Land
Grönland -

Sysselsättningsgrad efter kön och i procent 2011
Land
Grönland -

Politik

Andelar kvinnor och män i partiledande ställning, procent, 2014
Land
Grönland -

Andelar kvinnor och män i Riksdagen (Finland, Sverige), Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Althing (Island) i procent, 2014
Land
Grönland -

Andelar kvinnor och män i vice partiledande ställning, procent, 2014
Land
Grönland -

Införande av könsneutralt äktenskap
Land
Grönland -

Jämställdhetsinsatser för anställningar inom akademin
Land
Grönland -

Jämställdhetsinsatser för offentliga kommittéer, nämnder och utskott
Land
Grönland -

Jämställdhetsmyndighet
Land
Grönland -

Utbildning och forskning

Andelar kvinnliga och manliga rektorer (eller motsvarande) vid Nordiska universitet och högskolor 2010
Land
Grönland -

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom humaniora, 2011
LandKvinnorMän
Grönland 21,0%29,2%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom hälsa och omsorg, 2011
LandKvinnorMän
Grönland 7,3%3,4%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom lärarutbildning, pedagogik, 2011
LandKvinnorMän
Grönland 54,9%32,0%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom naturvetenskapliga ämnen, matematik och data, 2011
LandKvinnorMän
Grönland 0,0%0,0%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom samhällsvetenskapliga ämnen, ekonomi och juridik, 2011
LandKvinnorMän
Grönland 8,0%16,9%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom teknik, tillverkning och konstruktion, 2011
LandKvinnorMän
Grönland 1,3%6,2%

Andelar kvinnliga och manliga styrelsemedlemmar vid forsknings- och vetenskapsråd 2010
Land
Grönland -

Andelar kvinnor och män av befolkningen i åldern 18–24 med högst grundskoleutbildning som inte utbildar sig vidare, 2013
Land
Grönland -

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på B-nivå (forskare mindre seniora än A-nivå men mer seniora än nya doktorer), procent, 2010
Land
Grönland -

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010
Land
Grönland -

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010
Land
Grönland -

Andelar kvinnor/män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på A-nivå (den högsta nivå där forskning normalt utförs) i procent, 2010
Land
Grönland -

Andelar män och kvinnor som examinerats på universitets- och högskolenivå i åldern 15-74, 2011/2012
LandKvinnorMän
Grönland 74,7%25,3%

Resultat i PISA-undersökningen: läsning, poäng fördelat på kön, 2012
Land
Grönland -

Resultat i PISA-undersökningen: matematik, poäng fördelat på kön, 2012
Land
Grönland -

Resultat i PISA-undersökningen: naturvetetenskap, poäng fördelat på kön, 2012
Land
Grönland -

Våld

Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare, 2010
Land
Grönland -

Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011)
Land
Grönland -

Undersökningar av könsrelaterat våld
Land
Grönland -

Välfärd

Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning: procent uttagna av män 2012
Land
Grönland -

Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, totalt antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning 2012
Land
Grönland -

Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet