Island

Arbetsliv

Andelar kvinnor och män som styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser, procent, 2013
LandKvinnorMän
Island 48%52%

Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013
LandKvinnorMän
Island 20%80%

Arbetslöshet efter kön och i procent 2012
LandKvinnorMän
Island 5,8%6,5%

Deltidsarbete bland anställda kvinnor/män ålder 25-64 i Norden 2012, procent
LandKvinnorMän
Island 26%6%

Inkomstskillnad mellan könen, procent, 2012
Land
Island

Sysselsättningsgrad efter kön och i procent 2011
LandKvinnorMän
Island 76,6%80,3%

Befolkning

Antal barn per kvinna i fruktsam ålder, 2012
LandAntal barn per kvinna
Island 2,04 *

Förväntad medellivslängd för nyfödda, kön, antal år, 2012
LandKvinnorMän
Island 83,980,8

Giftermål och skilsmässa per 1000 invånare, 2012 (omfattar endast relationer i juridisk mening)
LandGiftermålSkilsmässa
Island 4,51,6

Risk att hamna i fattigdom efter kön och i procent 2012
LandKvinnorMän
Island 7,5%8,4%

Hälsa

Antal hälsosamma år från födseln per kön, 2010
LandKvinnorMän
Island 68,169,3

Dödsorsak: cancer per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Island 160192

Dödsorsak: hjärt- och kärlsjukdomar, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Island 221236

Dödsorsak: olyckor, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Island 1625

Dödsorsak: självmord, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Island 418

Personer som röker dagligen per kön och i procent, 2011
LandKvinnorMän
Island 14%14%

Kultur och media

Andelar kvinnliga och manliga chefredaktörer (eller motsvarande) för dagstidningar i Norden 2013/2014 (gratistidningar ej inkluderade)
LandKvinnorMän
Island 0%100%

Andelar kvinnliga och manliga huvudrollsinnehavare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
LandKvinnorMän
Island 12,5%87,5%

Andelar kvinnliga och manliga manusförfattare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
LandKvinnorMän
Island 12,5%87,5%

Andelar kvinnliga och manliga producenter, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
LandKvinnorMän
Island 19%81%

Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
LandKvinnorMän
Island 25%75%

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010
Land
Island

Politik

Andelar kvinnor och män i partiledande ställning, procent, 2014
LandKvinnorMän
Island 40% (2/5)60% (3/5)

Andelar kvinnor och män i Riksdagen (Finland, Sverige), Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Althing (Island) i procent, 2014
LandKvinnorMän
Island 40%60%

Andelar kvinnor och män i vice partiledande ställning, procent, 2014
LandKvinnorMän
Island 50% (2/4)50% (2/4)

Införande av könsneutralt äktenskap
LandJa/Nej (årtal)
Island Ja (2010) *

Jämställdhetsinsatser för anställningar inom akademin
Land
Island

Jämställdhetsinsatser för offentliga kommittéer, nämnder och utskott
Land
Island Lagstiftade 2008 om representation av minst 40% kvinnor/män. *

Jämställdhetsmyndighet
LandJa/Nej
Island Nej *

Utbildning och forskning

Andelar kvinnliga och manliga rektorer (eller motsvarande) vid Nordiska universitet och högskolor 2010
LandKvinnorMän
Island 20%80%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom humaniora, 2011
LandKvinnorMän
Island 15,0%14,4%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom hälsa och omsorg, 2011
LandKvinnorMän
Island 18,5%4,8%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom lärarutbildning, pedagogik, 2011
LandKvinnorMän
Island 18,8%7,9%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom naturvetenskapliga ämnen, matematik och data, 2011
LandKvinnorMän
Island 5,2%14,9%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom samhällsvetenskapliga ämnen, ekonomi och juridik, 2011
LandKvinnorMän
Island 34,6%38,5%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom teknik, tillverkning och konstruktion, 2011
LandKvinnorMän
Island 4,6%17,0%

Andelar kvinnliga och manliga styrelsemedlemmar vid forsknings- och vetenskapsråd 2010
LandKvinnorMän
Island 40%60%

Andelar kvinnor och män av befolkningen i åldern 18–24 med högst grundskoleutbildning som inte utbildar sig vidare, 2013
LandKvinnorMän
Island 16,4%24,4%

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på B-nivå (forskare mindre seniora än A-nivå men mer seniora än nya doktorer), procent, 2010
LandKvinnorMän
Island 36%64%

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010
LandKvinnorMän
Island 49%51%

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010
Land
Island

Andelar kvinnor/män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på A-nivå (den högsta nivå där forskning normalt utförs) i procent, 2010
LandKvinnorMän
Island 24%76%

Andelar män och kvinnor som examinerats på universitets- och högskolenivå i åldern 15-74, 2011/2012
LandKvinnorMän
Island 66,8%33,2%

Resultat i PISA-undersökningen: läsning, poäng fördelat på kön, 2012
LandFlickorPojkar
Island 508457

Resultat i PISA-undersökningen: matematik, poäng fördelat på kön, 2012
LandFlickorPojkar
Island 496490

Resultat i PISA-undersökningen: naturvetetenskap, poäng fördelat på kön, 2012
LandFlickorPojkar
Island 480477

Våld

Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare, 2010
Land
Island

Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011)
Land
Island 0,4 (1 dödad per miljon invånare) *

Undersökningar av könsrelaterat våld
Land
Island Senaste publikationen är från 2010: “Research on violence against women: The experiences of Women Aged 18-80 in Iceland“ *

Välfärd

Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning: procent uttagna av män 2012
Land
Island 28,4% *

Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, totalt antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning 2012
Land
Island 1067 *

Se liknande poster om : Island
Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet