Norge

Arbetsliv

Andelar kvinnor och män som styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser, procent, 2013
LandKvinnorMän
Norge 42%58%

Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013
LandKvinnorMän
Norge 15%85%

Arbetslöshet efter kön och i procent 2012
LandKvinnorMän
Norge 2,8%3,7%

Deltidsarbete bland anställda kvinnor/män ålder 25-64 i Norden 2012, procent
LandKvinnorMän
Norge 36%10%

Inkomstskillnad mellan könen, procent, 2012
Land
Norge

Sysselsättningsgrad efter kön och i procent 2011
LandKvinnorMän
Norge 73,4%77,1%

Befolkning

Antal barn per kvinna i fruktsam ålder, 2012
LandAntal barn per kvinna
Norge 1,85 *

Förväntad medellivslängd för nyfödda, kön, antal år, 2012
LandKvinnorMän
Norge 83,479,4

Giftermål och skilsmässa per 1000 invånare, 2012 (omfattar endast relationer i juridisk mening)
LandGiftermålSkilsmässa
Norge 4,82,0

Risk att hamna i fattigdom efter kön och i procent 2012
LandKvinnorMän
Norge 10,5%9,6%

Hälsa

Antal hälsosamma år från födseln per kön, 2010
LandKvinnorMän
Norge 69,869,8

Dödsorsak: cancer per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Norge 203235

Dödsorsak: hjärt- och kärlsjukdomar, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Norge 281242

Dödsorsak: olyckor, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Norge 3441

Dödsorsak: självmord, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Norge 718

Personer som röker dagligen per kön och i procent, 2011
LandKvinnorMän
Norge 16%16%

Kultur och media

Andelar kvinnliga och manliga chefredaktörer (eller motsvarande) för dagstidningar i Norden 2013/2014 (gratistidningar ej inkluderade)
LandKvinnorMän
Norge 10%90%

Andelar kvinnliga och manliga huvudrollsinnehavare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
LandKvinnorMän
Norge 26%74%

Andelar kvinnliga och manliga manusförfattare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
LandKvinnorMän
Norge 26%74%

Andelar kvinnliga och manliga producenter, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
LandKvinnorMän
Norge 21%79%

Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
LandKvinnorMän
Norge 18%82%

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010
LandKvinnorMän
Norge 55%45%

 

Politik

Andelar kvinnor och män i partiledande ställning, procent, 2014
LandKvinnorMän
Norge 50% (3/6)50% (3/6)

Andelar kvinnor och män i Riksdagen (Finland, Sverige), Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Althing (Island) i procent, 2014
LandKvinnorMän
Norge 38%62%

Andelar kvinnor och män i vice partiledande ställning, procent, 2014
LandKvinnorMän
Norge 43% (3/7)57% (4/7)

Införande av könsneutralt äktenskap
LandJa/Nej (årtal)
Norge Ja (2009) *

Jämställdhetsinsatser för anställningar inom akademin
Land
Norge Tillåtet med positiv särbehandling *

Jämställdhetsinsatser för offentliga kommittéer, nämnder och utskott
Land
Norge Lagstiftade 1988 om representation av minst 40% kvinnor/män. *

Jämställdhetsmyndighet
LandJa/Nej
Norge Ja: (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Bufetat.no) *

Utbildning och forskning

Andelar kvinnliga och manliga rektorer (eller motsvarande) vid Nordiska universitet och högskolor 2010
LandKvinnorMän
Norge 32%66%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom humaniora, 2011
LandKvinnorMän
Norge 10,3%10,5%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom hälsa och omsorg, 2011
LandKvinnorMän
Norge 26,9%9,1%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom lärarutbildning, pedagogik, 2011
LandKvinnorMän
Norge 18,4%9,0%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom naturvetenskapliga ämnen, matematik och data, 2011
LandKvinnorMän
Norge 4,9%13,9%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom samhällsvetenskapliga ämnen, ekonomi och juridik, 2011
LandKvinnorMän
Norge 30,4%33,7%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom teknik, tillverkning och konstruktion, 2011
LandKvinnorMän
Norge 3,5%15,1%

Andelar kvinnliga och manliga styrelsemedlemmar vid forsknings- och vetenskapsråd 2010
LandKvinnorMän
Norge 46%54%

Andelar kvinnor och män av befolkningen i åldern 18–24 med högst grundskoleutbildning som inte utbildar sig vidare, 2013
LandKvinnorMän
Norge 11,6%15,7%

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på B-nivå (forskare mindre seniora än A-nivå men mer seniora än nya doktorer), procent, 2010
LandKvinnorMän
Norge 37%63%

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010
LandKvinnorMän
Norge 48%52%

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010
LandKvinnorMän
Norge 55%45%

Andelar kvinnor/män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på A-nivå (den högsta nivå där forskning normalt utförs) i procent, 2010
LandKvinnorMän
Norge 21%79%

Andelar män och kvinnor som examinerats på universitets- och högskolenivå i åldern 15-74, 2011/2012
LandKvinnorMän
Norge 61,0%39,0%

Resultat i PISA-undersökningen: läsning, poäng fördelat på kön, 2012
LandFlickorPojkar
Norge 528481

Resultat i PISA-undersökningen: matematik, poäng fördelat på kön, 2012
LandFlickorPojkar
Norge 488490

Resultat i PISA-undersökningen: naturvetetenskap, poäng fördelat på kön, 2012
LandFlickorPojkar
Norge 496493

Våld

Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare, 2010
Land
Norge 19,2 *

Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011)
Land
Norge 7 (1 dödad per miljon invånare) *

Undersökningar av könsrelaterat våld
Land
Norge Senaste publikationen är från 2014: ”Vold og voldtekt i Norge – En nasjonal forekomststudie av vold i et livslöpsperspektiv”. Rapport nr 1/2014, http://www.regjeringen.no/pages/38635924/NKVTS_vold-voldtekt-2014.pdf *

Välfärd

Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning: procent uttagna av män 2012
Land
Norge 19,8% *

Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, totalt antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning 2012
Land
Norge 12784 *

Se liknande poster om : Norge
Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet