Sverige

Arbetsliv

Andelar kvinnor och män som styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser, procent, 2013
LandKvinnorMän
Sverige 26%74%

Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013
LandKvinnorMän
Sverige 4%96%

Arbetslöshet efter kön och i procent 2012
LandKvinnorMän
Sverige 7,8%8,4%

Deltidsarbete bland anställda kvinnor/män ålder 25-64 i Norden 2012, procent
LandKvinnorMän
Sverige 31%9%

Inkomstskillnad mellan könen, procent, 2012
Land
Sverige 15,9% *

Sysselsättningsgrad efter kön och i procent 2011
LandKvinnorMän
Sverige 71,8%76,3%

Befolkning

Antal barn per kvinna i fruktsam ålder, 2012
LandAntal barn per kvinna
Sverige 1,91 *

Förväntad medellivslängd för nyfödda, kön, antal år, 2012
LandKvinnorMän
Sverige 83,579,9

Giftermål och skilsmässa per 1000 invånare, 2012 (omfattar endast relationer i juridisk mening)
LandGiftermålSkilsmässa
Sverige 5,32,5

Risk att hamna i fattigdom efter kön och i procent 2012
LandKvinnorMän
Sverige 15,6%12,6%

Hälsa

Antal hälsosamma år från födseln per kön, 2010
LandKvinnorMän
Sverige 71,171,7

Dödsorsak: cancer per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Sverige 218242

Dödsorsak: hjärt- och kärlsjukdomar, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Sverige 386353

Dödsorsak: olyckor, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Sverige 2636

Dödsorsak: självmord, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Sverige 717

Personer som röker dagligen per kön och i procent, 2011
LandKvinnorMän
Sverige 15%13%

Kultur och media

Andelar kvinnliga och manliga chefredaktörer (eller motsvarande) för dagstidningar i Norden 2013/2014 (gratistidningar ej inkluderade)
LandKvinnorMän
Sverige 42%58%

Andelar kvinnliga och manliga huvudrollsinnehavare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
LandKvinnorMän
Sverige 36%64%

Andelar kvinnliga och manliga manusförfattare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
LandKvinnorMän
Sverige 18%82%

Andelar kvinnliga och manliga producenter, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
LandKvinnorMän
Sverige 48%52%

Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
LandKvinnorMän
Sverige 6%94%

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010
LandKvinnorMän
Sverige 50%50%

Politik

Andelar kvinnor och män i partiledande ställning, procent, 2014
LandKvinnorMän
Sverige 22% (2/9)78% (7/9)

Andelar kvinnor och män i Riksdagen (Finland, Sverige), Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Althing (Island) i procent, 2014
LandKvinnorMän
Sverige 43%57%

Andelar kvinnor och män i vice partiledande ställning, procent, 2014
LandKvinnorMän
Sverige 86% (6/7)14% (1/7)

Införande av könsneutralt äktenskap
LandJa/Nej (årtal)
Sverige Ja (2009) *

Jämställdhetsinsatser för anställningar inom akademin
Land
Sverige Tillåtet med positiv särbehandling *

Jämställdhetsinsatser för offentliga kommittéer, nämnder och utskott
Land
Sverige Inget lagstiftat, men följer i praktiken principen om representation av minst 40% kvinnor/män. *

Jämställdhetsmyndighet
LandJa/Nej
Sverige Nej *

Utbildning och forskning

Andelar kvinnliga och manliga rektorer (eller motsvarande) vid Nordiska universitet och högskolor 2010
LandKvinnorMän
Sverige 27%73%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom humaniora, 2011
LandKvinnorMän
Sverige 13,9%12,8%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom hälsa och omsorg, 2011
LandKvinnorMän
Sverige 23,1%8,9%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom lärarutbildning, pedagogik, 2011
LandKvinnorMän
Sverige 16,8%7,1%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom naturvetenskapliga ämnen, matematik och data, 2011
LandKvinnorMän
Sverige 6,5%13,1%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom samhällsvetenskapliga ämnen, ekonomi och juridik, 2011
LandKvinnorMän
Sverige 28,0%25,5%

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom teknik, tillverkning och konstruktion, 2011
LandKvinnorMän
Sverige 8,1%29,1%

Andelar kvinnliga och manliga styrelsemedlemmar vid forsknings- och vetenskapsråd 2010
LandKvinnorMän
Sverige 49%51%

Andelar kvinnor och män av befolkningen i åldern 18–24 med högst grundskoleutbildning som inte utbildar sig vidare, 2013
LandKvinnorMän
Sverige 6,2%7,9%

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på B-nivå (forskare mindre seniora än A-nivå men mer seniora än nya doktorer), procent, 2010
LandKvinnorMän
Sverige 48%52%

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010
LandKvinnorMän
Sverige 43%57%

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010
LandKvinnorMän
Sverige 50%50%

Andelar kvinnor/män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på A-nivå (den högsta nivå där forskning normalt utförs) i procent, 2010
LandKvinnorMän
Sverige 20%80%

Andelar män och kvinnor som examinerats på universitets- och högskolenivå i åldern 15-74, 2011/2012
LandKvinnorMän
Sverige 62,9%37,1%

Resultat i PISA-undersökningen: läsning, poäng fördelat på kön, 2012
LandFlickorPojkar
Sverige 509458

Resultat i PISA-undersökningen: matematik, poäng fördelat på kön, 2012
LandFlickorPojkar
Sverige 480477

Resultat i PISA-undersökningen: naturvetetenskap, poäng fördelat på kön, 2012
LandFlickorPojkar
Sverige 489481

Våld

Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare, 2010
Land
Sverige 63,6 *

Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011)
Land
Sverige 17 (1 dödad per miljon invånare) *

Undersökningar av könsrelaterat våld
Land
Sverige Senaste publikationen är från 2014: ”Brott i nära relationer – En nationell kartläggning.” *

Välfärd

Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning: procent uttagna av män 2012
Land
Sverige 25,1% *

Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, totalt antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning 2012
Land
Sverige 52496 *

Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet