Ord

Förstår du vad grannen säger? I de nordiska språken används begrepp inom genus- och jämställdhetsområdet som inte kan översättas entydigt. Navigera säkrare i de nordiska samtalen med NIKK:s språkguide.

Visste du att…

I Danmark används ordet”hverdagsseksisme” om vardagliga sätt att bete sig som kan verka oskyldiga men bottnar i sexism.

Ordet ”intimiteter” har fått fäste bland norska könsforskare. Det betyder ungefär ”familj” fast är mer inkluderande.

Hen finns som könsneutralt pronomen i finska. Det har etablerats i svenska och på Åland och håller på att få fäste i norska. I danska, färöska och grönländska finns inget etablerat könsneutralt pronomen.

Suvaus används ibland i finska som ett verb för ”att göra jämställdhetsintegrering”. Det är en kortform av ”Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen”.

Hämta ordlistan i PDF

Nordisk ordlista

 

Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet