Arbetsliv

Andelar kvinnor och män som styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser, procent, 2013
LandKvinnorMän
Danmark 23%77%
Finland 30%70%
Island 48%52%
Norge 42%58%
Sverige 26%74%
Färöarna --
Grönland --
Åland --

Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013
LandKvinnorMän
Danmark 0%100%
Finland 4%96%
Island 20%80%
Norge 15%85%
Sverige 4%96%
Färöarna --
Grönland --
Åland --

Arbetslöshet efter kön och i procent 2012
LandKvinnorMän
Danmark 7,7%7,7%
Finland 7,2%8,4%
Island 5,8%6,5%
Norge 2,8%3,7%
Sverige 7,8%8,4%
Färöarna 7,8%6,6%
Grönland 9,7%9,2%
Åland 3,1%3,3%

Deltidsarbete bland anställda kvinnor/män ålder 25-64 i Norden 2012, procent
LandKvinnorMän
Danmark 29%8%
Finland 15%7%
Island 26%6%
Norge 36%10%
Sverige 31%9%
Färöarna --
Grönland --
Åland --

Inkomstskillnad mellan könen, procent, 2012
Land
Danmark 14,9% *
Finland 19,4% *
Island - *
Norge - *
Sverige 15,9% *
Färöarna - *
Grönland - *
Åland - *

Sysselsättningsgrad efter kön och i procent 2011
LandKvinnorMän
Danmark 70,4%75,9%
Finland 67,4%70,6%
Island 76,6%80,3%
Norge 73,4%77,1%
Sverige 71,8%76,3%
Färöarna --
Grönland --
Åland --

 

Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet