Hälsa

Antal hälsosamma år från födseln per kön, 2010
LandKvinnorMän
Danmark 61,462,3
Finland 58,258,5
Island 68,169,3
Norge 69,869,8
Sverige 71,171,7
Färöarna --
Grönland --
Åland --

Dödsorsak: cancer per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Danmark 256288
Finland 200230
Island 160192
Norge 203235
Sverige 218242
Färöarna 201182
Grönland 227208
Åland 242279

Dödsorsak: hjärt- och kärlsjukdomar, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Danmark 239231
Finland 378373
Island 221236
Norge 281242
Sverige 386353
Färöarna 244261
Grönland 136131
Åland 400332

Dödsorsak: olyckor, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Danmark 1624
Finland 3368
Island 1625
Norge 3441
Sverige 2636
Färöarna 1363
Grönland 3860
Åland 2161

Dödsorsak: självmord, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
LandKvinnorMän
Danmark 516
Finland 727
Island 418
Norge 718
Sverige 717
Färöarna 18
Grönland 27100
Åland 1312

Personer som röker dagligen per kön och i procent, 2011
LandKvinnorMän
Danmark 19%23%
Finland 15%22%
Island 14%14%
Norge 16%16%
Sverige 15%13%
Färöarna 25%27%
Grönland --
Åland --

Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet