Politik

Andelar kvinnor och män i partiledande ställning, procent, 2014
LandKvinnorMän
Danmark 33% (2/6)67% (4/6)
Finland 17% (1/6)83% (5/6)
Island 40% (2/5)60% (3/5)
Norge 50% (3/6)50% (3/6)
Sverige 22% (2/9)78% (7/9)
Färöarna --
Grönland --
Åland --

Andelar kvinnor och män i Riksdagen (Finland, Sverige), Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Althing (Island) i procent, 2014
LandKvinnorMän
Danmark 38%62%
Finland 43%57%
Island 40%60%
Norge 38%62%
Sverige 43%57%
Färöarna --
Grönland --
Åland --

Andelar kvinnor och män i vice partiledande ställning, procent, 2014
LandKvinnorMän
Danmark 14% (1/7)86% (6/7)
Finland 60% (6/10)40% (4/10)
Island 50% (2/4)50% (2/4)
Norge 43% (3/7)57% (4/7)
Sverige 86% (6/7)14% (1/7)
Färöarna --
Grönland --
Åland --

Införande av könsneutralt äktenskap
LandJa/Nej (årtal)
Danmark Ja (2012) *
Finland Nej *
Island Ja (2010) *
Norge Ja (2009) *
Sverige Ja (2009) *
Färöarna - *
Grönland - *
Åland - *

Jämställdhetsinsatser för anställningar inom akademin
Land
Danmark Ej tillåtet med positiv särbehandling men det är möjligt för institutioner och universitet att ansöka om dispens för att implementera insatser som kan förväntas gynna ett kön över det andra. *
Finland Tillåtet med positiv särbehandling *
Island - *
Norge Tillåtet med positiv särbehandling *
Sverige Tillåtet med positiv särbehandling *
Färöarna - *
Grönland - *
Åland - *

Jämställdhetsinsatser för offentliga kommittéer, nämnder och utskott
Land
Danmark Lagstiftning som kräver en jämn könsfördelning, men specificerar inte någon procentsats. Det är tillåtet att hålla en plats vakant om inte kandidater av båda könen är nominerade. *
Finland Lagstiftade 1995 om representation av minst 40% kvinnor/män. *
Island Lagstiftade 2008 om representation av minst 40% kvinnor/män. *
Norge Lagstiftade 1988 om representation av minst 40% kvinnor/män. *
Sverige Inget lagstiftat, men följer i praktiken principen om representation av minst 40% kvinnor/män. *
Färöarna - *
Grönland - *
Åland - *

Jämställdhetsmyndighet
LandJa/Nej
Danmark Nej *
Finland Nej *
Island Nej *
Norge Ja: (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Bufetat.no) *
Sverige Nej *
Färöarna - *
Grönland - *
Åland - *

Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet