Utbildning och forskning

Andelar kvinnliga och manliga rektorer (eller motsvarande) vid Nordiska universitet och högskolor 2010
LandKvinnorMän
Danmark 14%86%
Finland 25%75%
Island 20%80%
Norge 32%66%
Sverige 27%73%
Färöarna --
Grönland --
Åland --
OECD--

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom humaniora, 2011
LandKvinnorMän
Danmark 14,1%11,0%
Finland 18,4%9,1%
Island 15,0%14,4%
Norge 10,3%10,5%
Sverige 13,9%12,8%
Färöarna 14,9%4,4%
Grönland 21,0%29,2%
Åland --
OECD--

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom hälsa och omsorg, 2011
LandKvinnorMän
Danmark 28,9%9,7%
Finland 24,7%6,2%
Island 18,5%4,8%
Norge 26,9%9,1%
Sverige 23,1%8,9%
Färöarna --
Grönland 7,3%3,4%
Åland --
OECD--

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom lärarutbildning, pedagogik, 2011
LandKvinnorMän
Danmark 12,1%6,6%
Finland 7,4%2,2%
Island 18,8%7,9%
Norge 18,4%9,0%
Sverige 16,8%7,1%
Färöarna 62,6%19,2%
Grönland 54,9%32,0%
Åland --
OECD--

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom naturvetenskapliga ämnen, matematik och data, 2011
LandKvinnorMän
Danmark 5,2%13,0%
Finland 7,2%13,6%
Island 5,2%14,9%
Norge 4,9%13,9%
Sverige 6,5%13,1%
Färöarna 6,1%18,8%
Grönland 0,0%0,0%
Åland --
OECD--

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom samhällsvetenskapliga ämnen, ekonomi och juridik, 2011
LandKvinnorMän
Danmark 30,8%37,4%
Finland 25,4%20,3%
Island 34,6%38,5%
Norge 30,4%33,7%
Sverige 28,0%25,5%
Färöarna 16,4%17,7%
Grönland 8,0%16,9%
Åland --
OECD--

Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom teknik, tillverkning och konstruktion, 2011
LandKvinnorMän
Danmark 6,3%16,4%
Finland 8,4%42,1%
Island 4,6%17,0%
Norge 3,5%15,1%
Sverige 8,1%29,1%
Färöarna 0,0%0,0%
Grönland 1,3%6,2%
Åland --
OECD--

Andelar kvinnliga och manliga styrelsemedlemmar vid forsknings- och vetenskapsråd 2010
LandKvinnorMän
Danmark 35%65%
Finland 45%55%
Island 40%60%
Norge 46%54%
Sverige 49%51%
Färöarna --
Grönland --
Åland --
OECD--

Andelar kvinnor och män av befolkningen i åldern 18–24 med högst grundskoleutbildning som inte utbildar sig vidare, 2013
LandKvinnorMän
Danmark 6,2%9,9%
Finland 8,3%10,4%
Island 16,4%24,4%
Norge 11,6%15,7%
Sverige 6,2%7,9%
Färöarna --
Grönland --
Åland --
OECD--

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på B-nivå (forskare mindre seniora än A-nivå men mer seniora än nya doktorer), procent, 2010
LandKvinnorMän
Danmark 29%71%
Finland 52%48%
Island 36%64%
Norge 37%63%
Sverige 48%52%
Färöarna --
Grönland --
Åland --
OECD--

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010
LandKvinnorMän
Danmark 38%62%
Finland 52%48%
Island 49%51%
Norge 48%52%
Sverige 43%57%
Färöarna --
Grönland --
Åland --
OECD--

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010
LandKvinnorMän
Danmark 47%53%
Finland 45%55%
Island --
Norge 55%45%
Sverige 50%50%
Färöarna --
Grönland --
Åland --
OECD--

Andelar kvinnor/män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på A-nivå (den högsta nivå där forskning normalt utförs) i procent, 2010
LandKvinnorMän
Danmark 15%85%
Finland 24%76%
Island 24%76%
Norge 21%79%
Sverige 20%80%
Färöarna --
Grönland --
Åland --
OECD--

Andelar män och kvinnor som examinerats på universitets- och högskolenivå i åldern 15-74, 2011/2012
LandKvinnorMän
Danmark 57,6%42,4%
Finland 61,3%38,7%
Island 66,8%33,2%
Norge 61,0%39,0%
Sverige 62,9%37,1%
Färöarna --
Grönland 74,7%25,3%
Åland 53,2%46,8%
OECD--

Resultat i PISA-undersökningen: läsning, poäng fördelat på kön, 2012
LandFlickorPojkar
Danmark 512481
Finland 556494
Island 508457
Norge 528481
Sverige 509458
Färöarna --
Grönland --
Åland --
OECD515478

Resultat i PISA-undersökningen: matematik, poäng fördelat på kön, 2012
LandFlickorPojkar
Danmark 493507
Finland 520517
Island 496490
Norge 488490
Sverige 480477
Färöarna --
Grönland --
Åland --
OECD489499

Resultat i PISA-undersökningen: naturvetetenskap, poäng fördelat på kön, 2012
LandFlickorPojkar
Danmark 493504
Finland 554537
Island 480477
Norge 496493
Sverige 489481
Färöarna --
Grönland --
Åland --
OECD500502

Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet