Våld

Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare, 2010
Land
Danmark 7,7 *
Finland 15,3 *
Island - *
Norge 19,2 *
Sverige 63,6 *
Färöarna - *
Grönland - *
Åland - *

Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011)
Land
Danmark 10 (1 dödad per miljon invånare) *
Finland 21 (3 dödade per miljon invånare) *
Island 0,4 (1 dödad per miljon invånare) *
Norge 7 (1 dödad per miljon invånare) *
Sverige 17 (1 dödad per miljon invånare) *
Färöarna - *
Grönland - *
Åland - *

Undersökningar av könsrelaterat våld
Land
Danmark Senaste publikationen är från 2012: ”Vold i naere relationer – omfang, karakter, udvikling og indsats i Danmark” *
Finland - *
Island Senaste publikationen är från 2010: “Research on violence against women: The experiences of Women Aged 18-80 in Iceland“ *
Norge Senaste publikationen är från 2014: ”Vold og voldtekt i Norge – En nasjonal forekomststudie av vold i et livslöpsperspektiv”. Rapport nr 1/2014, http://www.regjeringen.no/pages/38635924/NKVTS_vold-voldtekt-2014.pdf *
Sverige Senaste publikationen är från 2014: ”Brott i nära relationer – En nationell kartläggning.” *
Färöarna - *
Grönland - *
Åland - *

Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet