Välfärd

Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning: procent uttagna av män 2012
Land
Danmark 7,4% *
Finland 8,7% *
Island 28,4% *
Norge 19,8% *
Sverige 25,1% *
Färöarna - *
Grönland - *
Åland - *

Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, totalt antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning 2012
Land
Danmark 20755 *
Finland 16627 *
Island 1067 *
Norge 12784 *
Sverige 52496 *
Färöarna - *
Grönland - *
Åland - *

Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet