Statistik

Statistik Danmark
Statistik Danmark (Danmark)
Till webbplats »
Statistics Finland: Gender Equality
Statistics Finland: Gender Equality (Finland)
Till webbplats »
Statbank
Statbank (Färöarna)
Gender statistics Iceland
Gender statistics Iceland (Island)
Till webbplats »
Nordic statistics (norden.org)
Nordic statistics (norden.org) (Norden)
Till webbplats »
Nordisk statistik online
Nordisk statistik online (Norden)
Till webbplats »
Statistisk sentralbyrå om likestilling
Statistisk sentralbyrå om likestilling (Norge)
Till webbplats »
Jämställdhetsstatistik Statistiska centralbyrån
Jämställdhetsstatistik Statistiska centralbyrån (Sverige)
Till webbplats »
Kvinnor och män ÅSUB – Ålands statistik och utredning
Kvinnor och män ÅSUB – Ålands statistik och utredning (Åland)
Till webbplats »
Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet