Vårt material

Letar du efter spridningsmaterial om jämställdhet i Norden? Här hittar du NIKK:s egna videos, forskarrapporter, faktablad och andra trycksaker. Här finns även alla publikationer från Nordisk institutt for kunnskap om kjønn (föregångare till nuvarande NIKK, verksamma 1996-2011).

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet