Faktablad

NIKK tar fram faktablad utifrån nordiska jämställdhetsperspektiv. Bladen bygger ibland på särskilda undersökningar och är i andra fall sammanfattningar av egna eller andras rapporter. Faktabladen är listade här:

Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet