Nordisk jämställdhetsfond

NIKK spade symbolGenom Nordiska ministerrådets jämställdhetsfond finansieras projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder, samarbetar för att främja jämställdheten.

Sedan 2013 har ett 40-tal projekt har beviljats medel. Projekten resulterar i allt från utbildningsmaterial till politiska förslag och nya nätverk i Norden.

Du hittar alla projekt och vad de gör och har åstadkommit på söksidan.

 

 

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet