Aktuell utlysning

NIKK spade symbolDen 1 mars öppnade 2017 års ansökningsperiod för Nordisk jämställdhetsfond! Genom Nordiska ministerrådets fond finansieras projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder, samarbetar för att främja jämställdhet. Sedan 2013 har ett 40-tal projekt har beviljats medel. Projekten resulterar i allt från utbildningsmaterial till politiska förslag och nya nätverk i Norden.

Prioriterade teman i det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet år 2015-2018 är det offentliga rummet, välfärd och innovation samt hållbar utveckling med fokus på mångfald och mäns och pojkars aktiva deltagande i jämställdhetsarbetet. Under 2017 års utlysning är jämställdhet i arbetslivet ett särskilt prioriterat tema. Projekt som knyter an till dessa områden kommer att premieras vid bedömningen.

Du hittar ansökningsformuläret i menyn till vänster mellan den 1-31 mars. Tänk på att läsa igenom fondens riktlinjer liksom prioriteringar för det nordiska jämställdhetsarbetet när ni arbetar med er ansökan. Här samlas det som är viktigt att adressera. Tänk till exempel på att:

  • Se till att ansökan innehåller information kring om/hur projektet anknyter till något/några prioriterade teman! I utlysningen 2017 är jämställdhet i arbetslivet särskilt prioriterat, likväl som de områden som nämns i det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet.
  • Se till att projektbeskrivningen synliggör vilken roll respektive organisation har i samarbetet.
  • Se till att budgeten lämnas in i DKK och gärna i Excel.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för de senaste uppdateringarna om Nordisk jämställdhetsfond!

Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet