Ansökningsformulär 2018

* innebär obligatoriskt fält.

OBSERVERA att formuläret inte sparas i webbläsaren, så uppdatera inte sidan innan du skickat in ansökan!

Aktiviteten

Aktivitetens namn (max 100 tecken)*

Sökt belopp i danska kronor (ange siffra mellan 50000 och 500000. Utan mellanslag mellan siffrorna)*

Sökande

Huvudansvarig sökande (namn på organisationen) *

Organisationens verksamhetsland/domicilland (Läs mer om kriterier för verksamhetsland) *

Organisationsform *

Kontaktperson *

E-post *

Telefon (inklusive landsnummer) *

 
 

Namn på samarbetsorganisation 1 *

Verksamhetsland/domicilland *

Organisationsform *

Kontaktperson *

E-post *

Telefon (inklusive landsnummer) *

 
 

Namn på samarbetsorganisation 2 *

Verksamhetsland/domicilland *

Organisationsform *

Kontaktperson *

E-post *

Telefon (inklusive landsnummer) *

Om det finns fler samarbetsorganisationer kan dessa anges i slutet av formuläret.

Aktiviteten

Aktiviteten gäller huvudsakligen (välj en eller flera) *

Projektbeskrivning i korthet (max 1000 tecken inkl. blanksteg) *
Beskriv huvudsakliga aktiviteter, och förväntat resultat/effekter av aktiviteten.

Tidsplan. Aktiviteten planeras starta *
Aktiviteten måste starta under 2018 – välj månad:

Tidsplan. Aktiviteten planeras avslutas *

Nordisk nytta (max 1000 tecken inkl. blanksteg) *
Konkretisera på vilket sätt aktiviteten bidrar till nordisk nytta. Se vad som avses med nordisk nytta under Kriterier vid bedömning av ansökan, 1. Nordisk nytta.

Jämställdhetspolitiskt mervärde (max 1000 tecken inkl. blanksteg) *
Beskriv på vilket sätt aktiviteten ger jämställdhetspolitiskt mervärde. Se vad som avses med jämställdhetspolitiskt mervärde under Kriterier vid bedömning av ansökan, 2. Jämställdhetspolitiskt mervärde.

Aktivitetens effekter (max 1000 tecken inkl. blanksteg) *
Beskriv aktivitetens förväntade långsiktiga / hållbara effekter och/eller resultat. Se vad som avses med långsiktighet under Kriterier vid bedömning av ansökan, 4. Hållbarhet / långsiktighet.

Prioriterade teman (max 1000 tecken inkl. blanksteg) *
Beskriv vilket/vilka av de prioriterade teman i det nordiska jämställdhetssamarbetet som aktiviteten rör. Se vad som avses med prioriterade teman under Kriterier vid bedömning av ansökan, 3. Prioriterade teman i det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet.

Har barn- och ungdomsperspektiv inkluderats? *
Läs mer här (extern länk)
JaNej

Om ja, ge en kort beskrivning (max 1000 tecken inkl. blanksteg).

Har hållbart utvecklingsperspektiv inkluderats? *
Läs mer här (extern länk)
JaNej

Om ja, ge en kort beskrivning (max 1000 tecken inkl. blanksteg).

Ytterligare sökande

Namn på samarbetsorganisation 3

Verksamhetsland/domicilland

Organisationsform

Kontaktperson

E-post

Telefon (inklusive landsnummer)

 
 

Namn på samarbetsorganisation 4

Verksamhetsland/domicilland

Organisationsform

Kontaktperson

E-post

Telefon (inklusive landsnummer)

Ytterligare information
Om det finns fler än fem sökande parter till ansökan, ange kontaktuppgifter och information i fritext nedan. Du kan också använda detta fält för andra meddelanden till NIKK som rör ansökan.

Filer

Lägg till projektplan. *
Märkt med aktivitetens namn. Max 3 sidor. Max filstorlek 1Mb. PDF-format.

Lägg till budget. Notera att vi helst ser en budget i Excelformat *
Aktivitetetens namn måste finnas med synligt i dokumentets sidhuvud. Se instruktioner för hur budget ska vara uppställd under Kriterier vid bedömning av ansökan, 5. Ekonomisk rimlighet. Max filstorlek 1Mb. PDF-format.


Sänd in ansökan senast lördag den 31 mars.

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet