Fullständiga rättigheter för flickor i Norden

Status: 

Pågående projekt

Beviljat år: 

2016

Ämnen: 

pedagogik och utbildning

Länder som ingår i projektet: 

Finland, Island, Norge, Sverige

Projekttyp: 

nätverk

Med stor oro har organisationerna bakom projektet ”Fullständiga rättigheter för flickor i Norden” följt det hårdnande samhällsklimatet där larmrapporter om flickors utsatthet såväl i skolan som i det offentliga rummet duggar tätt. Oavsett i vilket land som sexuella trakasserier sker får det konsekvenser för unga kvinnors hälsa, livsutrymme och deltagande i den demokratiska processen.

Ambitionerna med detta projekt är att ta fram kunskapsunderlag och bilda opinion i de nordiska länderna för flickors rättigheter, jämställdhet, jämlikhet och långsiktig, hållbar hälsa. Syftet med opinionsbildningen är att synliggöra orättvisor ur ett nordiskt perspektiv, lyfta flickors livsvillkor till den politiska agendan och kräva en ansvarsfull politik och policy. Projektet ska även utbilda nyckelpersoner som har i uppgift att verkställa dessa policys, liksom personer som är verksamma i organisationer som riktar sig till unga kvinnor.

Mer om projektet

Samarbetsparter: 


KSAN (Sverige)
Kvinnogården (Naisstenkartano) (Finland)
Blatt Afram (Island)
Retretten (Norge)

Beviljade medel: 

160 000 DKK

Kontaktperson: 

Leena Haraké, e-post: leena.harake@ksan.se


Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet