Sök projekt, Sökresultat

Sökord: Pågående projekt , 2017
Antal träffar: 7

A care-crisis in the women-friendly welfare states?

Detta projekt vill undersöka statusen för vårdarbetet i de nordiska länderna mot bakgrund av den neoliberala vändningen i politiken och vad det har för betydelse för jämställdheten. P...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2017
Ämnen: hälso- och sjukvård
Projekttyp: nätverk, publikation

En likestilt og mangfoldig skogbruksnæring i Norden

Det grønne skiftet vil kreve innovasjon og nytenkning innenfor skogbruket. Til det trengs et mangfold av kunnskap og erfaringer. Hittil har dette vært en næring som er mannsdominert. Det...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2017
Ämnen:
Projekttyp: arrangemang, nätverk

Enhancing labour opportunities for women in the Nordic Countries

Denna jämförande studie mellan tre små och medelstora städer i Norden syftar till att identifiera och dela med sig av bästa praxis för att förbättra integrationen av arbetsmarknaden blan...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2017
Ämnen: arbete, integration
Projekttyp: arrangemang, publikation

Jämställdhet i arbetsplatsförlagt lärande i Norden

Många ungdomar väljer fortfarande yrke efter kön. Ett sätt att stödja ungdomar att våga välja, och fullfölja, ett otraditionellt yrkesval är att stödja deras tidiga kontakt med arbetsliv...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2017
Ämnen: pedagogik, skola och utbildning
Projekttyp: forskningsprojekt & studier, nätverk

Jämställt föräldraskap – jämställt arbetsliv

Den ojämna fördelningen av kvinnors och mäns betalda och obetalda arbete är en grundförklaring till ojämställdhet i arbetslivet, och i samhället i stort. Föräldraförsäkringen är avgörand...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2017
Ämnen:
Projekttyp: arrangemang, nätverk

Men in Nursing Education

I detta projekt undersöker två jämställdhetscentra och två universitet underrepresentationen av män i vården i Norden. Män utgör bara 2 procent av alla sjuksköterskor på Island, 3,5 proc...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2017
Ämnen: arbete
Projekttyp: forskningsprojekt & studier, publikation

Trakassering og seksuell trakassering i arbeidslivet

Seksuell trakassering er et omfattende problem i hotell- og restaurantbransjen. Undersøkelser av opplevd seksuell trakassering blant medlemmer i det norske Fellesforbundet og det danske ...

Status: Pågående projekt
Beviljat år: 2017
Ämnen: arbete, trakasserier
Projekttyp: forskningsprojekt & studier
Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet