En likestilt og mangfoldig skogbruksnæring i Norden

Status: 

Pågående projekt

Beviljat år: 

2017

Ämnen: 

Länder som ingår i projektet: 

Island, Norge, Sverige

Projekttyp: 

arrangemang, nätverk

Det grønne skiftet vil kreve innovasjon og nytenkning innenfor skogbruket. Til det trengs et mangfold av kunnskap og erfaringer. Hittil har dette vært en næring som er mannsdominert. Dette prosjektet ønsker å engasjere flere kvinner og unge til en framtid i skogbruket.

Kvinner i Skogbruket i Norge, Spillkråkan i Sverige og skogforskningsinstitusjonen skògræktin på Island er alle organisasjoner innenfor skogbruket. Sammen med Stiftelsen KUN, som jobber for likestilling inkludering og mangfold, vil 2017 gjennomføre et forprosjekt.

Prosjektet skal samle representanter fra de fire organisasjonene til et tre dagers seminar for å diskutere hvordan vi kan få til et tettere samarbeid mellom de nordiske landene. Målet er å legge rammen rundt et større nordisk arrangement i 2018.

Mer om projektet

Samarbetsparter: 


Kvinner i Skogbruket (Norge)

Spillkråkan (Sverige)

Skògræktin (Island)

Beviljade medel: 

50 000 DKK

Kontaktperson: 

Kirsten Engeset, e-post: post@kvinneriskogbruket.no


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet