Trakassering og seksuell trakassering i arbeidslivet

Status: 

Pågående projekt

Beviljat år: 

2017

Ämnen: 

arbete, trakasserier

Länder som ingår i projektet: 

Danmark, Norge, Sverige

Projekttyp: 

forskningsprojekt & studier

Seksuell trakassering er et omfattende problem i hotell- og restaurantbransjen. Undersøkelser av opplevd seksuell trakassering blant medlemmer i det norske Fellesforbundet og det danske Fagligt Fælles Forbund 3F viser at 21 prosent i Norge og 24 prosent i Danmark har opplevd seksuell trakassering i jobbsammenheng. Fra Sverige vet vi at cirka 13 prosent av kvinnelige arbeidstakere i hotell- og restaurantbransjen har opplevd seksuell trakassering fra kunder, og 6 prosent sier de har opplevd seksuell trakassering fra ledere eller kolleger.

Diskrimineringsombudsmannen i Sverige, Institut for Menneskerettigheder i Danmark og Likestillings- og diskrimineringsombudet i Norge vil gjennomføre en undersøkelse for å skaffe mer kunnskap om hva som hindrer en effektiv håndtering av saker om trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen. En del av dette arbeidet er å undersøke hvordan sammenhengen mellom seksuell trakassering og trakassering på andre grunnlag ser ut. Som en oppfølging skal vi utarbeide en veiledning om hvordan arbeidsplasser kan arbeide for å forebygge og håndtere trakassering og seksuell trakassering i praksis.

Mer om projektet

Samarbetsparter: 


Likestillings- og diskrimineringsombudet (Norge)

Institut for menneskerettigheder (Danmark)

Diskrimineringsombudsmannen (Sverige).

Beviljade medel: 

500 000 DDK

Kontaktperson: 

Rønnaug M. Retterås, e-post: rr@ldo.no


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet