Publikationer – lista

Kategori:  prostitution
Litteraturöversikt om Prostitution

Litteraturöversikt om Prostitution

2008 | Kunskapsbidrag från studenter och forskare som behandlar prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige de senaste 30 åren. Översikten innehåller också en ...
Projektet “Prostitution i Norden”

Projektet “Prostitution i Norden”

2008 | På uppdrag av de nordiska jämställdhetsministrarna (MR-JÄM) har Nordiskt institut för kunskap om kön (NIKK) genomfört forskningsprojektet ”Prostitution i Norden”. Syftet med projektet ...
Prostitution i Norden. Forskningsrapport

Prostitution i Norden. Forskningsrapport

2008 | Rapporten presenterar resultaten från projektet ”Prostitution i Norden” och innehåller samtliga artiklar (13) skrivna av de 11 nordiska forskarna i projektet. I rapporten ...
Prostitusjon i Norge – oppfatninger i fagmiljøene

Prostitusjon i Norge – oppfatninger i fagmiljøene

2007 | av Karianne Sørbø, Ingvild Magnæs Gjelsvik, Magnhild Ravnskog Nilsen og Trude-Katrine Solberg På oppdrag fra NIKK har fire studenter ved Universitetet i Oslo kartlagt ...
Prostitution i Norden/Prostituutio Pohjoismaissa Konferensrapport

Prostitution i Norden/Prostituutio Pohjoismaissa Konferensrapport

2008 | Rapporten är en sammanfattning av resultaten från forskningsprojektet ”Prostitution i Norden”, genomfört av NIKK på initiativ av de nordiska jämställdhetsministrarna. Projektets syfte har ...
Prostitution in the Nordic Countries. Conference report

Prostitution in the Nordic Countries. Conference report

2008 | The report ”Prostitution in the Nordic Countries. Conference report, Stockholm, October 16–17, 2008″ summarises the results of a research project conducted by the ...
Sex säljer. Kön och makt inom prostitution och pornografi. Rapport fra nordisk journalistkursus

Sex säljer. Kön och makt inom prostitution och pornografi. Rapport fra nordisk journalistkursus

2005 | På et kursus for journalister i Norden i november 2005 præsenterede nogle af Nordens fremmeste kønsforskere aktuelle forskningsresultater og analyser om prostitution, trafficking ...
Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet