Sidor efter kategori

Kategori:  jämställdhet

Deltid i Norden 2014

Hem - Om NIKK - Våra projekt - Deltid i Norden - Deltid i Norden 2014
Kvinnor jobbar deltid i mycket större utsträckning än män och det mönstret går igen i alla nordiska länder. Men vad är det för mekanismer som ...

Deltid i Norden 2015-2016

Hem - Om NIKK - Våra projekt - Deltid i Norden - Deltid i Norden 2015-2016
Nära hälften av kvinnorna på Färöarna arbetar deltid. På Åland har kvinnor högre utbildning än männen, men tjänar bara 74 procent av deras lön. Medan ...

Hat och hot på nätet

Hem - Om NIKK - Våra projekt - Hat och hot på nätet
Hur näthat ska stoppas är en aktuell fråga i alla nordiska länder. Att kommentarsfältet fylls med hotfulla och sexistiska inlägg är inte minst ett demokratiproblem, ...

Män och Jämställdhet i Norden

Hem - Om NIKK - Våra projekt - Män och Jämställdhet i Norden
NIKK fick i maj 2015 i uppdrag av Nordiska ministerrådet att genomföra ett projekt på området Män och Jämställdhet i Norden. Arbetet utgick ifrån tre infallsvinklar: ...

Riktlinjer

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Riktlinjer
Riktlinjerna är baserade på beslut om jämställdhetsfonden (tidigare ”stödordning”) i Nordiska ministerrådet för jämställdhet (MR-JÄM) den 23 juni 2013 och senast fastställda av Ämbetsmannakommittén för jämställdhet ...

Vokabulär

Hem - Kunskap - Nordiska jämförelser - Vokabulär
I de nordiska språken används ofta begrepp inom genus- och jämställdhetsområdet som inte kan översättas entydigt till de övriga grannspråken. NIKK har därför samlat ihop ...
Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet