Sidor efter kategori

Kategori:  jämställdhetspolitik

Deltid i Norden 2014

Hem - Om NIKK - Våra projekt - Deltid i Norden - Deltid i Norden 2014
Kvinnor jobbar deltid i mycket större utsträckning än män och det mönstret går igen i alla nordiska länder. Men vad är det för mekanismer som ...

Framtiden för Nordens feminismer

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Framtiden för Nordens feminismer
Hur reagerar feministiska rörelser på globala kriser, ökad rörlighet och mångfald? Hur hanteras större ojämlikhet i samhället? Vilka utmaningar står feministiska rörelser i Norden inför ...

Föräldraledighet

Hem - Kunskap - Fördjupning - Föräldraledighet
Pappor i Norden tar ut mer föräldraledighet än genomsnittet i världen. Samtidigt finns stora skillnader mellan de nordiska länderna och trots jämställdhetsframgångar är det fortfarande ...

Jämställdhet i polisorganisationer

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Jämställdhet i polisorganisationer
Det huvudsakliga syftet med projektet “Women in the Police” är att fokusera på jämställdhet och mångfald i polisorganisationer. Särskilt fokus riktas mot möjligheterna att kombinera ...

Lokal jämställdhetsintegrering

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Lokal jämställdhetsintegrering
Många nordiska kommuner och landsting arbetar med jämställdhetsintegrering, men resultaten har inte alltid fått så god spridning. Hur skiljer sig arbetet mellan de nordiska länderna ...

Nordisk jämställdhet och Europa

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Nordisk jämställdhet och Europa
De nordiska länderna framhålls ofta som förebilder för andra europeiska länder när det gäller jämställdhetsarbete. Samtidigt har jämställdhetspolitiken internationaliserats. Lagstiftningen i de nordiska länderna påverkas ...

Nordisk jämställdhetspolitik

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Nordisk jämställdhetspolitik
Den nordiska jämställdhetsmodellen har under de senaste decennierna uppmärksammats även utanför Norden. Jämställdhet är ett gemensamt mål, men vägen dit ser olika ut i de ...
Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet