Sidor efter kategori

Kategori:  Norden

Deltid i Norden

Hem - Om NIKK - Våra projekt - Deltid i Norden
Med bakgrund i det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet gav Nordiska ministerrådet 2013 NIKK i uppdrag att kartlägga deltidsarbete i Norden. Projektets mål var att leverera ...

Deltid i Norden 2013

Hem - Om NIKK - Våra projekt - Deltid i Norden - Deltid i Norden 2013
Att arbeta deltid under några år när barnen är små får inte så stor betydelse för pensionen i Danmark och Norge. Skillnaden är något större ...

Deltid i Norden 2014

Hem - Om NIKK - Våra projekt - Deltid i Norden - Deltid i Norden 2014
Kvinnor jobbar deltid i mycket större utsträckning än män och det mönstret går igen i alla nordiska länder. Men vad är det för mekanismer som ...

Finlands ordförandeskap 2016

Hem - Nordiska ministerrådet - Arkiv tidigare ordförandeskap - Finlands ordförandeskap 2016
Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, som varar ett år åt gången, roterar mellan de fem nordiska länderna. 2016 var Finland ordförandeland och inom ramen för det ...

Ord

Hem - Kunskap - Nordiska jämförelser - Ord
Förstår du vad grannen säger? I de nordiska språken används begrepp inom genus- och jämställdhetsområdet som inte kan översättas entydigt. Navigera säkrare i de nordiska ...

Prioriteringar 2011-2014

Hem - Nordiska ministerrådet - Prioriteringar - Prioriteringar 2011-2014
Nordiska ministerrådet ringade in fyra teman som särskilt angelägna för jämställdhetsarbetet i Norden under åren 2011-2014. Dessa var: Jämställdhet på arbetsmarknaden Jämställdhet inom utbildning Kön, ...

Projekt som beviljats medel

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel
De nordiska jämställdhetsministrarna vill stimulera nordiskt samarbete för att främja jämställdheten. Därför har de inrättat en jämställdhetsfond som NIKK förvaltar. Här kan medel sökas för insatser ...

Riktlinjer för ansökan till den nordiska stödordningen för jämställdhet 2015

Hem - Riktlinjer för ansökan till den nordiska stödordningen för jämställdhet 2015
  Baserat på beslut om stödordning i MR-JÄM den 23 juni 2013. Riktlinjerna är fastställda av ÄK-JÄM den 10 december 2014. De nordiska jämställdhetsministrarna vill ...

Årtal

Hem - Kunskap - Nordiska jämförelser - Årtal
 
Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet