Sidor efter kategori

Kategori:  Norden

Deltid

Hem - Kunskap - Fördjupning - Deltid
Kvinnor i Norden arbetar deltid i högre utsträckning än män. Det påverkar både jämställdheten på arbetsmarknaden och kvinnor och mäns ekonomiska möjligheter.

Deltid i Norden

Hem - Om NIKK - Våra projekt - Deltid i Norden
Med bakgrund i det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet gav Nordiska ministerrådet 2013 NIKK i uppdrag att kartlägga deltidsarbete i Norden. Projektets mål var att leverera ...

Deltid i Norden 2013

Hem - Om NIKK - Våra projekt - Deltid i Norden - Deltid i Norden 2013
Att arbeta deltid under några år när barnen är små får inte så stor betydelse för pensionen i Danmark och Norge. Skillnaden är något större ...

Deltid i Norden 2014

Hem - Om NIKK - Våra projekt - Deltid i Norden - Deltid i Norden 2014
Kvinnor jobbar deltid i mycket större utsträckning än män och det mönstret går igen i alla nordiska länder. Men vad är det för mekanismer som ...

Filmer

Hem - Vårt material - Filmer
Rural realities in the Nordic countries Kvinnor flyttar från Nordens glesbygdsområden till städerna, vilket gör att en majoritet av invånarna på landsbygden är män. Denna ...

Finlands ordförandeskap 2016

Hem - Nordiska ministerrådet - Arkiv tidigare ordförandeskap - Finlands ordförandeskap 2016
2016 var Finland ordförandeland i Nordiska ministerrådet och inom ramen för det nordiska jämställdhetssamarbetet fokuserade de på arbetet mot könsbaserat våld, främjandet av jämställdhet i media ...

Föräldraledighet

Hem - Kunskap - Fördjupning - Föräldraledighet
Pappor i Norden tar ut mer föräldraledighet än genomsnittet i världen. Samtidigt finns stora skillnader mellan de nordiska länderna och trots jämställdhetsframgångar är det fortfarande ...

Hat och hot på nätet

Hem - Om NIKK - Våra projekt - Hat och hot på nätet
Hur näthat ska stoppas är en aktuell fråga i alla nordiska länder. Att kommentarsfältet fylls med hotfulla och sexistiska inlägg är inte minst ett demokratiproblem, ...

Klimat

Hem - Kunskap - Fördjupning - Klimat
De nordiska länderna vill gå före internationellt och visa vägen i arbetet mot klimatförändringarna. På vissa områden är Norden världsledande, men regionen tillhör samtidigt den ...

Män och jämställdhet

Hem - Kunskap - Fördjupning - Män och jämställdhet
För att uppnå jämställdhet måste män engagera sig i arbetet och föreställningar om manlighet utmanas. I de nordiska länderna är politikområdet ”män och jämställdhet” prioriterat ...

Nordic Gender Effect

Hem - Om NIKK - Våra projekt - Nordic Gender Effect
Det nordiska statsministerinitiativet ”Nordic solutions to Global Challenges” syftar till att sprida nordiska erfarenheter inom miljö, jämställdhet och välfärd för ökad global hållbarhet. Nordiska Ministerrådet, ...

Offentliga rummet

Hem - Kunskap - Fördjupning - Offentliga rummet
Det offentliga rummet i Norden är fortfarande inte till för alla. Sexistisk reklam, osynliggörande i media samt hat, hot och andra kränkningar på nätet riskerar ...

Prioriteringar 2011-2014

Hem - Nordiska ministerrådet - Prioriteringar - Prioriteringar 2011-2014
Nordiska ministerrådet ringade in fyra teman som särskilt angelägna för jämställdhetsarbetet i Norden under åren 2011-2014. Dessa var: Jämställdhet på arbetsmarknaden Jämställdhet inom utbildning Kön, ...

Projekt som beviljats medel

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel
De nordiska jämställdhetsministrarna vill stimulera nordiskt samarbete för att främja jämställdheten. Därför har de inrättat en jämställdhetsfond som NIKK förvaltar. Här kan medel sökas för insatser ...

Riktlinjer för ansökan till den nordiska stödordningen för jämställdhet 2015

Hem - Riktlinjer för ansökan till den nordiska stödordningen för jämställdhet 2015
  Baserat på beslut om stödordning i MR-JÄM den 23 juni 2013. Riktlinjerna är fastställda av ÄK-JÄM den 10 december 2014. De nordiska jämställdhetsministrarna vill ...

Unga kvinnor och män, utsatthet och prostitution

Hem - Om NIKK - Våra projekt - Unga kvinnor och män, utsatthet och prostitution
2018-03-05 | Unga personer med erfarenheter av prostitution är en grupp som av flera anledningar är svår att nå, både för forskningen och sociala insatser. I NIKK:s ...

Vokabulär

Hem - Kunskap - Jämförelser - Vokabulär
I de nordiska språken används ofta begrepp inom genus- och jämställdhetsområdet som inte kan översättas entydigt till de övriga grannspråken. NIKK har därför samlat ihop ...

Årtal

Hem - Kunskap - Jämförelser - Årtal
 
Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet