Sidor efter kategori

Kategori:  Nordiska ministerrådet

Deltid i Norden

Hem - Om NIKK - Våra projekt - Deltid i Norden
Med bakgrund i det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet gav Nordiska ministerrådet 2013 NIKK i uppdrag att kartlägga deltidsarbete i Norden. Projektets mål var att leverera ...

Etablering av nordiskt mentorsnätverk

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Etablering av nordiskt mentorsnätverk
Mentorskap har visat sig vara en effektiv metod för karriär- och ledarutveckling, liksom för att få fler i arbete. Arbetet med mentorskap skiljer sig åt ...

Finlands ordförandeskap 2016

Hem - Nordiska ministerrådet - Arkiv tidigare ordförandeskap - Finlands ordförandeskap 2016
2016 var Finland ordförandeland i Nordiska ministerrådet och inom ramen för det nordiska jämställdhetssamarbetet fokuserade de på arbetet mot könsbaserat våld, främjandet av jämställdhet i media ...

Framtiden för Nordens feminismer

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Framtiden för Nordens feminismer
Hur reagerar feministiska rörelser på globala kriser, ökad rörlighet och mångfald? Hur hanteras större ojämlikhet i samhället? Vilka utmaningar står feministiska rörelser i Norden inför ...

Genusperspektiv och klimat i Arktis

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Genusperspektiv och klimat i Arktis
Klimatförändringar och växande industrier har förändrat livet i nordiska och ryska Arktis. I det här projektet samverkade forskare från Finland, Sverige, Norge och Ryssland för ...

Hat och hot på nätet

Hem - Om NIKK - Våra projekt - Hat och hot på nätet
Hur näthat ska stoppas är en aktuell fråga i alla nordiska länder. Att kommentarsfältet fylls med hotfulla och sexistiska inlägg är inte minst ett demokratiproblem, ...

Jämställdhet i arbete med unga

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Jämställdhet i arbete med unga
Med projektet ville organisatörerna synliggöra behovet av jämställdhetsfokus inom ungdomsarbete. Vid ett seminarium på Nordiskt Forum i Malmö 2014 berättade organisationer från Norden och Baltikum ...

Jämställdhet i nordisk media

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Jämställdhet i nordisk media
I de nordiska länderna, som ofta framhålls som föregångsländer inom jämställdhet, är medias berättelser alltjämt dominerade av män. Ofta är de även producerade av manliga ...

Jämställdhet, transport och hållbar utveckling

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Jämställdhet, transport och hållbar utveckling
Genom projektet samverkade forskare från olika nordiska länder för att synliggöra aktuell forskning om genus och transport. Inom projektet anordnades en workshop vid Nordiskt Forum ...

Jämställdhetsutbildning på gymnasienivå

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Jämställdhetsutbildning på gymnasienivå
Intresset för feminism och jämställdhet ökar i Norden. Nordiskt Forum Malmö 2014 lockade 30 000 deltagare från hela Norden. Men fortfarande behövs mer kunskap om ...

Lag, rätt och jämställdhet

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Lag, rätt och jämställdhet
Syftet med detta projekt var att lyfta jämställdhetspolitiska frågor i Norden – exempelvis mäns våld mot kvinnor, diskriminering i arbetslivet, fördelning av resurser och välfärd ...

Lokal jämställdhetsintegrering

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Lokal jämställdhetsintegrering
Många nordiska kommuner och landsting arbetar med jämställdhetsintegrering, men resultaten har inte alltid fått så god spridning. Hur skiljer sig arbetet mellan de nordiska länderna ...

Men Engage Norden

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Men Engage Norden
Sedan början av 1990-talet har det startats organisationer som arbetar jämställdhetsfrämjande med män och maskuliniteter i flera nordiska länder: Män för Jämställdhet i Sverige, Reform ...

Män och Jämställdhet i Norden

Hem - Om NIKK - Våra projekt - Män och Jämställdhet i Norden
NIKK fick i maj 2015 i uppdrag av Nordiska ministerrådet att genomföra ett projekt på området Män och Jämställdhet i Norden. Arbetet utgick ifrån tre infallsvinklar: ...

NORA conference: Voices in Nordic Gender Research

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - NORA conference: Voices in Nordic Gender Research
Nordic journal of feminist and gender research, NORA, är en engelskspråkig vetenskaplig tidskrift med fokus på nordisk genusforskning. När Roskilde och Aalborg universitet var redaktörer ...

Nordisk jämställdhet och Europa

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Nordisk jämställdhet och Europa
De nordiska länderna framhålls ofta som förebilder för andra europeiska länder när det gäller jämställdhetsarbete. Samtidigt har jämställdhetspolitiken internationaliserats. Lagstiftningen i de nordiska länderna påverkas ...

Nordisk jämställdhetscertifiering i förskola och skola

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Nordisk jämställdhetscertifiering i förskola och skola
Nordiska rådet beslutade i april 2014 att ge en rekommendation om att införa jämställdhetscertifiering av förskolor och skolor i Norden. I samband med det ville ...

Nordisk jämställdhetspolitik

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Nordisk jämställdhetspolitik
Den nordiska jämställdhetsmodellen har under de senaste decennierna uppmärksammats även utanför Norden. Jämställdhet är ett gemensamt mål, men vägen dit ser olika ut i de ...

Nordisk medieaktivism och journalistik

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Nordisk medieaktivism och journalistik
Hur jämställda är egentligen medierna och hur ser den mediekritiska aktivismen ut? Det ville organisationerna bakom det här projektet undersöka genom att arrangera två programpunkter ...

Nordiska praktiker för förskola och skola

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Nordiska praktiker för förskola och skola
Frågor om jämställdhet i förskola och skola har uppmärksammats mycket på senare år, särskilt i Norden. En anledning är att ländernas jämställdhets- och diskrimineringslagar även ...

Nordiskt nätverk mot sexköp

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Nordiskt nätverk mot sexköp
Den svenska sexköpslagen infördes år 1999 och har bidragit till att förändra synen på prostitution. Lagen har blivit ett viktigt redskap för att motverka trafficking ...

Omdefiniering av nordisk feminism

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Omdefiniering av nordisk feminism
Syftet med projektet är att skapa ett nordiskt nätverk av antirasistiska feminister och en plattform för samarbete och utbyte av kunskap, idéer och erfarenheter. Under ...

Post 2015 – Vad händer sen?

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Post 2015 – Vad händer sen?
År 2000 skrev världens ledare under åtta punkter för att halvera fattigdomen under de närmaste 15 åren. Det här projektet ville under 2014 främja ett ...

Prioriteringar 2011-2014

Hem - Nordiska ministerrådet - Prioriteringar - Prioriteringar 2011-2014
Nordiska ministerrådet ringade in fyra teman som särskilt angelägna för jämställdhetsarbetet i Norden under åren 2011-2014. Dessa var: Jämställdhet på arbetsmarknaden Jämställdhet inom utbildning Kön, ...

RC19: Nordisk jämställdhetspolitik

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - RC19: Nordisk jämställdhetspolitik
Vad kan genusforskningen erbjuda den statsvetenskapliga forskningen i Norden? Den frågan stod i fokus under ett panelsamtal vid konferensen Comparative Perspectives on Political Science and ...

Reklamera Norden

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Reklamera Norden
Sveriges Kvinnolobby driver sedan 2013 kampanjen Reklamera, som är ett initiativ mot könsdiskriminerande reklam. Kampanjen går ut på att motverka könsdiskriminerande reklam genom att låta ...

Resolution 1325 i Norden

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Resolution 1325 i Norden
De nordiska länderna har ett nära samarbete med Nato, finns på plats där det råder konflikt och medverkar i fredsprocesser, men hur prioriterade är egentligen ...

Riktlinjer

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Riktlinjer
Riktlinjerna är baserade på beslut om jämställdhetsfonden (tidigare ”stödordning”) i Nordiska ministerrådet för jämställdhet (MR-JÄM) den 23 juni 2013 och senast fastställda av Ämbetsmannakommittén för jämställdhet ...

Riktlinjer för ansökan till den nordiska stödordningen för jämställdhet 2015

Hem - Riktlinjer för ansökan till den nordiska stödordningen för jämställdhet 2015
  Baserat på beslut om stödordning i MR-JÄM den 23 juni 2013. Riktlinjerna är fastställda av ÄK-JÄM den 10 december 2014. De nordiska jämställdhetsministrarna vill ...

Sexism inom hotell, restaurang och turism

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Sexism inom hotell, restaurang och turism
Sexuella trakasserier och sexism inom hotell-, restaurang- och turistbranschen har länge varit ett problem. I detta projekt gick fackliga branschorganisationer från hela Norden samman för ...

Stärkt samarbete för nordiska kvinnocenter

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Stärkt samarbete för nordiska kvinnocenter
Nätverket Nordiske Kvinder mod Vold (NKMV) har genom åren hållit i årliga konferenser för att stärka samarbetet mellan nordiska kvinnocenter och organisationer som arbetar med ...

Våld i unga parrelationer

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Våld i unga parrelationer
Hur ska våld i unga parrelationer bekämpas i Norden? Den frågan stod i fokus när den första nordiska expertkonferensen på temat anordnades i april 2016 ...

Våld på nätet mot kvinnor i Norden

Hem - Våld på nätet mot kvinnor i Norden
Med framväxten av sociala medier och spridningen av ny teknik har våldet mot kvinnor på nätet ökat under de senaste åren. Det omfattar idag trakasserier, ...

WIFT Nordic

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - WIFT Nordic
WIFT Nordic Network är ett nätverk vars syfte är att öka jämställdheten inom nordisk film och TV. Det görs genom att stärka kvinnor i branschen, ...
Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet