Sidor efter kategori

Kategori:  Norge

Ekonomisk jämställdhet i Norden

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Ekonomisk jämställdhet i Norden
Ekonomisk jämställdhet mellan könen är en förutsättning för ett jämställt samhälle. Med fokus på inflytande och delaktighet lyfte detta projekt frågan om kvinnors ekonomiska situation ...

Etablering av nordiskt mentorsnätverk

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Etablering av nordiskt mentorsnätverk
Mentorskap har visat sig vara en effektiv metod för karriär- och ledarutveckling, liksom för att få fler i arbete. Arbetet med mentorskap skiljer sig åt ...

Framtiden för Nordens feminismer

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Framtiden för Nordens feminismer
Hur reagerar feministiska rörelser på globala kriser, ökad rörlighet och mångfald? Hur hanteras större ojämlikhet i samhället? Vilka utmaningar står feministiska rörelser i Norden inför ...

Fullständiga rättigheter för flickor i Norden

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Fullständiga rättigheter för flickor i Norden
Med stor oro har organisationerna bakom projektet ”Fullständiga rättigheter för flickor i Norden” följt det hårdnande samhällsklimatet där larmrapporter om flickors utsatthet såväl i skolan ...

Genusperspektiv och klimat i Arktis

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Genusperspektiv och klimat i Arktis
Klimatförändringar och växande industrier har förändrat livet i nordiska och ryska Arktis. I det här projektet samverkade forskare från Finland, Sverige, Norge och Ryssland för ...

Jämställdhet i polisorganisationer

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Jämställdhet i polisorganisationer
Det huvudsakliga syftet med projektet “Women in the Police” är att fokusera på jämställdhet och mångfald i polisorganisationer. Särskilt fokus riktas mot möjligheterna att kombinera ...

Jämställdhet, transport och hållbar utveckling

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Jämställdhet, transport och hållbar utveckling
Genom projektet samverkade forskare från olika nordiska länder för att synliggöra aktuell forskning om genus och transport. Inom projektet anordnades en workshop vid Nordiskt Forum ...

Kvinnor i Nordisk filmhistoria

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Kvinnor i Nordisk filmhistoria
I detta projekt, som koordineras av Stockholms universitet, samarbetar forsknings- och minnesinstitutioner för att närma sig den nordiska filmkulturens historia utifrån ett omprövande perspektiv. Svenska ...

Könsrelaterat våld – fokus på förövare

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Könsrelaterat våld – fokus på förövare
Projektet arrangerade i december 2016 konferensen ”Confronting Gendered Violence: Focus on Perpetrators” om könsbaserat våld med fokus på förövare, i Helsingfors. Konferensen hade fokus på ...

Lag, rätt och jämställdhet

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Lag, rätt och jämställdhet
Syftet med detta projekt var att lyfta jämställdhetspolitiska frågor i Norden – exempelvis mäns våld mot kvinnor, diskriminering i arbetslivet, fördelning av resurser och välfärd ...

Lokal jämställdhetsintegrering

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Lokal jämställdhetsintegrering
Många nordiska kommuner och landsting arbetar med jämställdhetsintegrering, men resultaten har inte alltid fått så god spridning. Hur skiljer sig arbetet mellan de nordiska länderna ...

Makthandbok mot vardagsrasism

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Makthandbok mot vardagsrasism
Med inspiration från den makthandbok som Interfem publicerat i Sverige ville detta projekt verka för att en motsvarighet skulle ges ut i Finland. Två nordiska ...

Men Engage Norden

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Men Engage Norden
Sedan början av 1990-talet har det startats organisationer som arbetar jämställdhetsfrämjande med män och maskuliniteter i flera nordiska länder: Män för Jämställdhet i Sverige, Reform ...

NORA conference: Voices in Nordic Gender Research

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - NORA conference: Voices in Nordic Gender Research
Nordic journal of feminist and gender research, NORA, är en engelskspråkig vetenskaplig tidskrift med fokus på nordisk genusforskning. När Roskilde och Aalborg universitet var redaktörer ...

Nordisk jämställdhet och Europa

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Nordisk jämställdhet och Europa
De nordiska länderna framhålls ofta som förebilder för andra europeiska länder när det gäller jämställdhetsarbete. Samtidigt har jämställdhetspolitiken internationaliserats. Lagstiftningen i de nordiska länderna påverkas ...

Nordisk jämställdhetscertifiering i förskola och skola

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Nordisk jämställdhetscertifiering i förskola och skola
Nordiska rådet beslutade i april 2014 att ge en rekommendation om att införa jämställdhetscertifiering av förskolor och skolor i Norden. I samband med det ville ...

Nordisk jämställdhetspolitik

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Nordisk jämställdhetspolitik
Den nordiska jämställdhetsmodellen har under de senaste decennierna uppmärksammats även utanför Norden. Jämställdhet är ett gemensamt mål, men vägen dit ser olika ut i de ...

Nordisk MenEngage-konferens – att synliggöra det osynliga

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Nordisk MenEngage-konferens – att synliggöra det osynliga
Syftet med projektet är att anordna en nordisk MenEngage-konferens. Konferensen syftar till att sprida och dela kunskap om hur man kan arbeta med pojkar och ...

Nordisk netværk mod sexisme og hadefuld tale

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Nordisk netværk mod sexisme og hadefuld tale
Adgangen til at kommentere og debattere på de sociale medier anses ofte som en gevinst for den demokratiske samtale. Men tonen kan være hård, polariserende ...

Nordiska praktiker för förskola och skola

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Nordiska praktiker för förskola och skola
Frågor om jämställdhet i förskola och skola har uppmärksammats mycket på senare år, särskilt i Norden. En anledning är att ländernas jämställdhets- och diskrimineringslagar även ...

Nordiskt nätverk mot sexköp

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Nordiskt nätverk mot sexköp
Den svenska sexköpslagen infördes år 1999 och har bidragit till att förändra synen på prostitution. Lagen har blivit ett viktigt redskap för att motverka trafficking ...

Omdefiniering av nordisk feminism

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Omdefiniering av nordisk feminism
Syftet med projektet är att skapa ett nordiskt nätverk av antirasistiska feminister och en plattform för samarbete och utbyte av kunskap, idéer och erfarenheter. Under ...

Post 2015 – Vad händer sen?

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Post 2015 – Vad händer sen?
År 2000 skrev världens ledare under åtta punkter för att halvera fattigdomen under de närmaste 15 åren. Det här projektet ville under 2014 främja ett ...

Reklamera Norden

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Reklamera Norden
Sveriges Kvinnolobby driver sedan 2013 kampanjen Reklamera, som är ett initiativ mot könsdiskriminerande reklam. Kampanjen går ut på att motverka könsdiskriminerande reklam genom att låta ...

Resolution 1325 i Norden

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Resolution 1325 i Norden
De nordiska länderna har ett nära samarbete med Nato, finns på plats där det råder konflikt och medverkar i fredsprocesser, men hur prioriterade är egentligen ...

Sexism inom hotell, restaurang och turism

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Sexism inom hotell, restaurang och turism
Sexuella trakasserier och sexism inom hotell-, restaurang- och turistbranschen har länge varit ett problem. I detta projekt gick fackliga branschorganisationer från hela Norden samman för ...

Stärkt samarbete för nordiska kvinnocenter

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Stärkt samarbete för nordiska kvinnocenter
Nätverket Nordiske Kvinder mod Vold (NKMV) har genom åren hållit i årliga konferenser för att stärka samarbetet mellan nordiska kvinnocenter och organisationer som arbetar med ...

Våld i unga parrelationer

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Våld i unga parrelationer
Hur ska våld i unga parrelationer bekämpas i Norden? Den frågan stod i fokus när den första nordiska expertkonferensen på temat anordnades i april 2016 ...

Våld på nätet mot kvinnor i Norden

Hem - Våld på nätet mot kvinnor i Norden
Med framväxten av sociala medier och spridningen av ny teknik har våldet mot kvinnor på nätet ökat under de senaste åren. Det omfattar idag trakasserier, ...

WIFT Nordic

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - WIFT Nordic
WIFT Nordic Network är ett nätverk vars syfte är att öka jämställdheten inom nordisk film och TV. Det görs genom att stärka kvinnor i branschen, ...

YouthEQ 2017 – nordisk jämställdhetskonferens med ungdomsfokus

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - YouthEQ 2017 – nordisk jämställdhetskonferens med ungdomsfokus
Med en nordisk konferens vill detta projekt skapa ett utbyte som enar de nordiska länderna i ett gemensamt och hållbart arbetssätt kring jämställdhet och ungdomsverksamhet. ...

Årtal

Hem - Kunskap - Nordiska jämförelser - Årtal
 
Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet