Statistik – tilläggsinformation

Här följer tabeller som visar all information för statistikposterna – årtal, källor, preciseringar och förtydliganden.
Letar du efter en särskild post, sök via sidsöksfunktionen i din webbläsare (vanligen genom att trycka på F5-knappen).

Danmark
Händelse Tilläggsinformation
Sysselsättningsgrad efter kön och i procent 2011 Kvinnor:
70,4%
Män:
75,9%
Källa:
Key figures on Europa, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-13-001/EN/KS-EI-13-001-EN.PDF, s. 75
Inkomstskillnad mellan könen, procent, 2012 14,9%Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/situation-europe/index_en.htm
Deltidsarbete bland anställda kvinnor/män ålder 25-64 i Norden 2012, procent Kvinnor:
29%
Män:
8%
Källa:
Part-Time Work in the Nordic Region, http://www.nikk.no/wp-content/uploads/NIKKpub_deltid1_temanord.pdf, s. 13
Arbetslöshet efter kön och i procent 2012 Kvinnor:
7,7%
Män:
7,7%
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 84
Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011) 10 (1 dödad per miljon invånare)Källa:
Riskbedömning av partnervåld, (TemaNord 2014:521), http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:711031/FULLTEXT01.pdf, s. 11
Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare, 2010 7,7Källa:
Nordic Criminal Statistics 1950-2010, rapport 2012:2, Kriminologiska instutitionen, Stockholms universitet. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:526664/FULLTEXT01.pdf, s. 40
Andelar kvinnor/män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på A-nivå (den högsta nivå där forskning normalt utförs) i procent, 2010 Kvinnor:
15%
Män:
85%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013 Kvinnor:
0%
Män:
100%
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/supervisory-board-board-directors/index_en.htm
Andelar kvinnor och män som styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser, procent, 2013 Kvinnor:
23%
Män:
77%
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/supervisory-board-board-directors/index_en.htm
Andelar kvinnor och män i vice partiledande ställning, procent, 2014 Kvinnor:
14% (1/7)
Män:
86% (6/7)
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/political-parties/index_en.htm
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010 Kvinnor:
47%
Män:
53%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010 Kvinnor:
38%
Män:
62%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på B-nivå (forskare mindre seniora än A-nivå men mer seniora än nya doktorer), procent, 2010 Kvinnor:
29%
Män:
71%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i Riksdagen (Finland, Sverige), Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Althing (Island) i procent, 2014 Kvinnor:
38%
Män:
62%
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/national-parliaments/index_en.htm
Andelar kvinnor och män i partiledande ställning, procent, 2014 Kvinnor:
33% (2/6)
Män:
67% (4/6)
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/political-parties/index_en.htm
Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
25%
Män:
75%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnliga och manliga producenter, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
38%
Män:
62%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnliga och manliga manusförfattare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
18%
Män:
82%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnliga och manliga huvudrollsinnehavare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
42,5%
Män:
57,5%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014.
Andelar kvinnliga och manliga chefredaktörer (eller motsvarande) för dagstidningar i Norden 2013/2014 (gratistidningar ej inkluderade) Kvinnor:
16%
Män:
84%
Källa:
Gender Equality in the Nordic Media, http://www.nikk.no/wp-content/uploads/Fact-sheet-NIKK-Nordicom-Gender-Media-2014.pdf

Finland
Händelse Tilläggsinformation
Andelar kvinnliga och manliga chefredaktörer (eller motsvarande) för dagstidningar i Norden 2013/2014 (gratistidningar ej inkluderade) Kvinnor:
37%
Män:
63%
Källa:
Gender Equality in the Nordic Media, http://www.nikk.no/wp-content/uploads/Fact-sheet-NIKK-Nordicom-Gender-Media-2014.pdf
Andelar kvinnliga och manliga huvudrollsinnehavare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
35%
Män:
65%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014.
Andelar kvinnliga och manliga manusförfattare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
21%
Män:
79%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnliga och manliga producenter, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
13%
Män:
87%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
15%
Män:
85%
Källa:
Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnor och män i partiledande ställning, procent, 2014 Kvinnor:
17% (1/6)
Män:
83% (5/6)
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/political-parties/index_en.htm
Andelar kvinnor och män i Riksdagen (Finland, Sverige), Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Althing (Island) i procent, 2014 Kvinnor:
43%
Män:
57%
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/national-parliaments/index_en.htm
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på B-nivå (forskare mindre seniora än A-nivå men mer seniora än nya doktorer), procent, 2010 Kvinnor:
52%
Män:
48%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010 Kvinnor:
52%
Män:
48%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010 Kvinnor:
45%
Män:
55%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i vice partiledande ställning, procent, 2014 Kvinnor:
60% (6/10)
Män:
40% (4/10)
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/political-parties/index_en.htm
Andelar kvinnor och män som styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser, procent, 2013 Kvinnor:
30%
Män:
70%
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/supervisory-board-board-directors/index_en.htm
Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013 Kvinnor:
4%
Män:
96%
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/supervisory-board-board-directors/index_en.htm
Andelar kvinnor/män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på A-nivå (den högsta nivå där forskning normalt utförs) i procent, 2010 Kvinnor:
24%
Män:
76%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare, 2010 15,3Källa:
Nordic Criminal Statistics 1950-2010, rapport 2012:2, Kriminologiska instutitionen, Stockholms universitet. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:526664/FULLTEXT01.pdf, s. 40
Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011) 21 (3 dödade per miljon invånare)Källa:
Riskbedömning av partnervåld, (TemaNord 2014:521), http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:711031/FULLTEXT01.pdf, s. 11
Arbetslöshet efter kön och i procent 2012 Kvinnor:
7,2%
Män:
8,4%
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 84
Deltidsarbete bland anställda kvinnor/män ålder 25-64 i Norden 2012, procent Kvinnor:
15%
Män:
7%
Källa:
Part-Time Work in the Nordic Region, http://www.nikk.no/wp-content/uploads/NIKKpub_deltid1_temanord.pdf, s. 13
Inkomstskillnad mellan könen, procent, 2012 19,4%Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/situation-europe/index_en.htm
Sysselsättningsgrad efter kön och i procent 2011 Kvinnor:
67,4%
Män:
70,6%
Källa:
Key figures on Europa, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-13-001/EN/KS-EI-13-001-EN.PDF, s. 75

Island
Händelse Tilläggsinformation
Andelar kvinnliga och manliga chefredaktörer (eller motsvarande) för dagstidningar i Norden 2013/2014 (gratistidningar ej inkluderade) Kvinnor:
0%
Män:
100%
Källa:
Gender Equality in the Nordic Media, http://www.nikk.no/wp-content/uploads/Fact-sheet-NIKK-Nordicom-Gender-Media-2014.pdf
Andelar kvinnliga och manliga huvudrollsinnehavare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
12,5%
Män:
87,5%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014.
Andelar kvinnliga och manliga manusförfattare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
12,5%
Män:
87,5%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnliga och manliga producenter, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
19%
Män:
81%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
25%
Män:
75%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnor och män i partiledande ställning, procent, 2014 Kvinnor:
40% (2/5)
Män:
60% (3/5)
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/political-parties/index_en.htm
Andelar kvinnor och män i Riksdagen (Finland, Sverige), Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Althing (Island) i procent, 2014 Kvinnor:
40%
Män:
60%
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/national-parliaments/index_en.htm
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på B-nivå (forskare mindre seniora än A-nivå men mer seniora än nya doktorer), procent, 2010 Kvinnor:
36%
Män:
64%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010 Kvinnor:
49%
Män:
51%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010 Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i vice partiledande ställning, procent, 2014 Kvinnor:
50% (2/4)
Män:
50% (2/4)
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/political-parties/index_en.htm
Andelar kvinnor och män som styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser, procent, 2013 Kvinnor:
48%
Män:
52%
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/supervisory-board-board-directors/index_en.htm
Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013 Kvinnor:
20%
Män:
80%
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/supervisory-board-board-directors/index_en.htm
Andelar kvinnor/män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på A-nivå (den högsta nivå där forskning normalt utförs) i procent, 2010 Kvinnor:
24%
Män:
76%
Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare, 2010 Källa:
Nordic Criminal Statistics 1950-2010, rapport 2012:2, Kriminologiska instutitionen, Stockholms universitet. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:526664/FULLTEXT01.pdf, s. 40
Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011) 0,4 (1 dödad per miljon invånare)Källa:
Riskbedömning av partnervåld, (TemaNord 2014:521), http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:711031/FULLTEXT01.pdf, s. 11
Arbetslöshet efter kön och i procent 2012 Kvinnor:
5,8%
Män:
6,5%
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 84
Deltidsarbete bland anställda kvinnor/män ålder 25-64 i Norden 2012, procent Kvinnor:
26%
Män:
6%
Källa:
Part-Time Work in the Nordic Region, http://www.nikk.no/wp-content/uploads/NIKKpub_deltid1_temanord.pdf, s. 13
Inkomstskillnad mellan könen, procent, 2012 Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/situation-europe/index_en.htm
Sysselsättningsgrad efter kön och i procent 2011 Kvinnor:
76,6%
Män:
80,3%
Källa:
Key figures on Europa, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-13-001/EN/KS-EI-13-001-EN.PDF, s. 75

Norge
Händelse Tilläggsinformation
Andelar kvinnliga och manliga chefredaktörer (eller motsvarande) för dagstidningar i Norden 2013/2014 (gratistidningar ej inkluderade) Kvinnor:
10%
Män:
90%
Källa:
Gender Equality in the Nordic Media, http://www.nikk.no/wp-content/uploads/Fact-sheet-NIKK-Nordicom-Gender-Media-2014.pdf
Andelar kvinnliga och manliga huvudrollsinnehavare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
26%
Män:
74%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014.
Andelar kvinnliga och manliga manusförfattare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
26%
Män:
74%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnliga och manliga producenter, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
21%
Män:
79%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
18%
Män:
82%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnor och män i partiledande ställning, procent, 2014 Kvinnor:
50% (3/6)
Män:
50% (3/6)
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/political-parties/index_en.htm
Andelar kvinnor och män i Riksdagen (Finland, Sverige), Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Althing (Island) i procent, 2014 Kvinnor:
38%
Män:
62%
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/national-parliaments/index_en.htm
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på B-nivå (forskare mindre seniora än A-nivå men mer seniora än nya doktorer), procent, 2010 Kvinnor:
37%
Män:
63%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010 Kvinnor:
48%
Män:
52%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010 Kvinnor:
55%
Män:
45%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i vice partiledande ställning, procent, 2014 Kvinnor:
43% (3/7)
Män:
57% (4/7)
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/political-parties/index_en.htm
Andelar kvinnor och män som styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser, procent, 2013 Kvinnor:
42%
Män:
58%
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/supervisory-board-board-directors/index_en.htm
Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013 Kvinnor:
15%
Män:
85%
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/supervisory-board-board-directors/index_en.htm
Andelar kvinnor/män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på A-nivå (den högsta nivå där forskning normalt utförs) i procent, 2010 Kvinnor:
21%
Män:
79%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare, 2010 19,2Källa:
Nordic Criminal Statistics 1950-2010, rapport 2012:2, Kriminologiska instutitionen, Stockholms universitet. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:526664/FULLTEXT01.pdf, s. 40
Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011) 7 (1 dödad per miljon invånare)Källa:
Riskbedömning av partnervåld, (TemaNord 2014:521), http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:711031/FULLTEXT01.pdf, s. 11
Arbetslöshet efter kön och i procent 2012 Kvinnor:
2,8%
Män:
3,7%
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 84
Deltidsarbete bland anställda kvinnor/män ålder 25-64 i Norden 2012, procent Kvinnor:
36%
Män:
10%
Källa:
Part-Time Work in the Nordic Region, http://www.nikk.no/wp-content/uploads/NIKKpub_deltid1_temanord.pdf, s. 13
Inkomstskillnad mellan könen, procent, 2012 Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/situation-europe/index_en.htm
Sysselsättningsgrad efter kön och i procent 2011 Kvinnor:
73,4%
Män:
77,1%
Källa:
Key figures on Europa, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-13-001/EN/KS-EI-13-001-EN.PDF, s. 75

Sverige
Händelse Tilläggsinformation
Andelar kvinnliga och manliga chefredaktörer (eller motsvarande) för dagstidningar i Norden 2013/2014 (gratistidningar ej inkluderade) Kvinnor:
42%
Män:
58%
Källa:
Gender Equality in the Nordic Media, http://www.nikk.no/wp-content/uploads/Fact-sheet-NIKK-Nordicom-Gender-Media-2014.pdf
Andelar kvinnliga och manliga huvudrollsinnehavare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
36%
Män:
64%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014.
Andelar kvinnliga och manliga manusförfattare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
18%
Män:
82%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnliga och manliga producenter, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
48%
Män:
52%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
6%
Män:
94%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnor och män i partiledande ställning, procent, 2014 Kvinnor:
22% (2/9)
Män:
78% (7/9)
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/political-parties/index_en.htm
Andelar kvinnor och män i Riksdagen (Finland, Sverige), Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Althing (Island) i procent, 2014 Kvinnor:
43%
Män:
57%
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/national-parliaments/index_en.htm
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på B-nivå (forskare mindre seniora än A-nivå men mer seniora än nya doktorer), procent, 2010 Kvinnor:
48%
Män:
52%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010 Kvinnor:
43%
Män:
57%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010 Kvinnor:
50%
Män:
50%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i vice partiledande ställning, procent, 2014 Kvinnor:
86% (6/7)
Män:
14% (1/7)
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/political-parties/index_en.htm
Andelar kvinnor och män som styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser, procent, 2013 Kvinnor:
26%
Män:
74%
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/supervisory-board-board-directors/index_en.htm
Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013 Kvinnor:
4%
Män:
96%
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/supervisory-board-board-directors/index_en.htm
Andelar kvinnor/män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på A-nivå (den högsta nivå där forskning normalt utförs) i procent, 2010 Kvinnor:
20%
Män:
80%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare, 2010 63,6Källa:
Nordic Criminal Statistics 1950-2010, rapport 2012:2, Kriminologiska instutitionen, Stockholms universitet. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:526664/FULLTEXT01.pdf, s. 40
Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011) 17 (1 dödad per miljon invånare)Källa:
Riskbedömning av partnervåld, (TemaNord 2014:521), http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:711031/FULLTEXT01.pdf, s. 11
Arbetslöshet efter kön och i procent 2012 Kvinnor:
7,8%
Män:
8,4%
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 84
Deltidsarbete bland anställda kvinnor/män ålder 25-64 i Norden 2012, procent Kvinnor:
31%
Män:
9%
Källa:
Part-Time Work in the Nordic Region, http://www.nikk.no/wp-content/uploads/NIKKpub_deltid1_temanord.pdf, s. 13
Inkomstskillnad mellan könen, procent, 2012 15,9%Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/situation-europe/index_en.htm
Sysselsättningsgrad efter kön och i procent 2011 Kvinnor:
71,8%
Män:
76,3%
Källa:
Key figures on Europa, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-13-001/EN/KS-EI-13-001-EN.PDF, s. 75

Åland
Händelse Tilläggsinformation
Andelar kvinnliga och manliga chefredaktörer (eller motsvarande) för dagstidningar i Norden 2013/2014 (gratistidningar ej inkluderade)
Andelar kvinnliga och manliga huvudrollsinnehavare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnliga och manliga manusförfattare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnliga och manliga producenter, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnor och män i partiledande ställning, procent, 2014
Andelar kvinnor och män i Riksdagen (Finland, Sverige), Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Althing (Island) i procent, 2014
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på B-nivå (forskare mindre seniora än A-nivå men mer seniora än nya doktorer), procent, 2010
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010
Andelar kvinnor och män i vice partiledande ställning, procent, 2014
Andelar kvinnor och män som styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser, procent, 2013
Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013
Andelar kvinnor/män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på A-nivå (den högsta nivå där forskning normalt utförs) i procent, 2010
Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare, 2010
Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011)
Arbetslöshet efter kön och i procent 2012 Kvinnor:
3,1%
Män:
3,3%
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 84
Deltidsarbete bland anställda kvinnor/män ålder 25-64 i Norden 2012, procent
Inkomstskillnad mellan könen, procent, 2012
Sysselsättningsgrad efter kön och i procent 2011

Färöarna
Händelse Tilläggsinformation
Andelar kvinnliga och manliga chefredaktörer (eller motsvarande) för dagstidningar i Norden 2013/2014 (gratistidningar ej inkluderade)
Andelar kvinnliga och manliga huvudrollsinnehavare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnliga och manliga manusförfattare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnliga och manliga producenter, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnor och män i partiledande ställning, procent, 2014
Andelar kvinnor och män i Riksdagen (Finland, Sverige), Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Althing (Island) i procent, 2014
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på B-nivå (forskare mindre seniora än A-nivå men mer seniora än nya doktorer), procent, 2010
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010
Andelar kvinnor och män i vice partiledande ställning, procent, 2014
Andelar kvinnor och män som styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser, procent, 2013
Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013
Andelar kvinnor/män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på A-nivå (den högsta nivå där forskning normalt utförs) i procent, 2010
Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare, 2010
Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011)
Arbetslöshet efter kön och i procent 2012 Kvinnor:
7,8%
Män:
6,6%
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 84
Deltidsarbete bland anställda kvinnor/män ålder 25-64 i Norden 2012, procent
Inkomstskillnad mellan könen, procent, 2012
Sysselsättningsgrad efter kön och i procent 2011

Grönland
Händelse Tilläggsinformation
Andelar kvinnliga och manliga chefredaktörer (eller motsvarande) för dagstidningar i Norden 2013/2014 (gratistidningar ej inkluderade)
Andelar kvinnliga och manliga huvudrollsinnehavare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnliga och manliga manusförfattare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnliga och manliga producenter, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnor och män i partiledande ställning, procent, 2014
Andelar kvinnor och män i Riksdagen (Finland, Sverige), Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Althing (Island) i procent, 2014
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på B-nivå (forskare mindre seniora än A-nivå men mer seniora än nya doktorer), procent, 2010
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010
Andelar kvinnor och män i vice partiledande ställning, procent, 2014
Andelar kvinnor och män som styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser, procent, 2013
Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013
Andelar kvinnor/män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på A-nivå (den högsta nivå där forskning normalt utförs) i procent, 2010
Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare, 2010
Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011)
Arbetslöshet efter kön och i procent 2012 Kvinnor:
9,7%
Män:
9,2%
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 84
Deltidsarbete bland anställda kvinnor/män ålder 25-64 i Norden 2012, procent
Inkomstskillnad mellan könen, procent, 2012
Sysselsättningsgrad efter kön och i procent 2011

Norden
Händelse Tilläggsinformation
Andelar kvinnliga och manliga chefredaktörer (eller motsvarande) för dagstidningar i Norden 2013/2014 (gratistidningar ej inkluderade)
Andelar kvinnliga och manliga huvudrollsinnehavare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
36%
Män:
64%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014.
Andelar kvinnliga och manliga manusförfattare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
20%
Män:
80%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnliga och manliga producenter, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
31%
Män:
69%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
15%
Män:
85%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnor och män i partiledande ställning, procent, 2014
Andelar kvinnor och män i Riksdagen (Finland, Sverige), Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Althing (Island) i procent, 2014
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på B-nivå (forskare mindre seniora än A-nivå men mer seniora än nya doktorer), procent, 2010
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010
Andelar kvinnor och män i vice partiledande ställning, procent, 2014
Andelar kvinnor och män som styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser, procent, 2013
Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013
Andelar kvinnor/män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på A-nivå (den högsta nivå där forskning normalt utförs) i procent, 2010
Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare, 2010
Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011)
Arbetslöshet efter kön och i procent 2012
Deltidsarbete bland anställda kvinnor/män ålder 25-64 i Norden 2012, procent
Inkomstskillnad mellan könen, procent, 2012
Sysselsättningsgrad efter kön och i procent 2011

EU/Europa
Händelse Tilläggsinformation
Andelar kvinnliga och manliga chefredaktörer (eller motsvarande) för dagstidningar i Norden 2013/2014 (gratistidningar ej inkluderade)
Andelar kvinnliga och manliga huvudrollsinnehavare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnliga och manliga manusförfattare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnliga och manliga producenter, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnor och män i partiledande ställning, procent, 2014 Kvinnor:
13% (19/125)
Män:
87% (106/125)
Fotnot:
EU-28

Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/political-parties/index_en.htm
Andelar kvinnor och män i Riksdagen (Finland, Sverige), Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Althing (Island) i procent, 2014 Kvinnor:
28%
Män:
72%
Fotnot:
EU-28

Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/national-parliaments/index_en.htm
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på B-nivå (forskare mindre seniora än A-nivå men mer seniora än nya doktorer), procent, 2010 Kvinnor:
37%
Män:
63%
Fotnot:
EU-27

Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010 Kvinnor:
44%
Män:
56%
Fotnot:
EU-27

Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010 Kvinnor:
46%
Män:
54%
Fotnot:
EU-27

Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i vice partiledande ställning, procent, 2014 Kvinnor:
33% (57/116)
Män:
67% (59/167)
Fotnot:
EU-28

Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/political-parties/index_en.htm
Andelar kvinnor och män som styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser, procent, 2013 Kvinnor:
18%
Män:
82%
Fotnot:
EU-28

Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/supervisory-board-board-directors/index_en.htm
Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013 Kvinnor:
5%
Män:
95%
Fotnot:
EU-28

Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/supervisory-board-board-directors/index_en.htm
Andelar kvinnor/män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på A-nivå (den högsta nivå där forskning normalt utförs) i procent, 2010 Kvinnor:
20%
Män:
80%
Fotnot:
EU-27

Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare, 2010
Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011)
Arbetslöshet efter kön och i procent 2012 Kvinnor:
10,6%
Män:
10,5%
Fotnot:
EU-27

Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 84
Deltidsarbete bland anställda kvinnor/män ålder 25-64 i Norden 2012, procent
Inkomstskillnad mellan könen, procent, 2012
Sysselsättningsgrad efter kön och i procent 2011 Kvinnor:
58,5%
Män:
70,1%
Fotnot:
EU-27

Källa:
Key figures on Europa, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-13-001/EN/KS-EI-13-001-EN.PDF, s. 75

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet