NYTT

NIKK har nya uppdrag om sexuella trakasserier, framtidens arbetsliv och LGBTI i Norden

2019-10-29 | NIKK har tre nya uppdrag, alla med projektstart 2019. Uppdragen fokuserar på att kartlägga forskning och kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet, hållbarhet och jämställdhet i framtidens högteknologiska arbetsliv samt att kartlägga och analysera LGBTI-området i Norden. Projekten ska bidra till ökad kunskap och kvalitet i jämställdhetsarbetet i Norden inom sitt respektive fält. »

Nya samarbetsprojekt stärker jämställdheten i Norden

2019-10-02 | Sexuella trakasserier och mobbning bland barn och unga, kvinnor i omsorgssektorn och maskulinitetsnormer. Det är teman som behandlas av några av de sammanlagt sju projekt som har beviljats medel från Nordisk jämställdhetsfond 2019. »

Ny publikation från NIKK om nordiskt arbete mot sexuella trakasserier

2019-09-18 | NIKK:s nya publikation Ending sexual harassment – a precondition for gender equality: Nordic initiatives in the aftermath of #MeToo sammanställer initiativ som tagits för att motverka sexuella trakasserier i Norden, både inom det nordiska samarbetet och på nationell nivå i de nordiska länderna. »

#MeToo Moving forward: internationell konferens i Reykjavik

2019-09-06 | Vilka konsekvenser har #MeToo-rörelsen fått och hur går vi vidare nu? Det är några av de övergripande frågorna på den internationella konferensen #MeToo Moving forward i Reykjavik 17-19 september. »

Ny publikation från NIKK belyser likalön i Norden

2019-07-05 | I Norden är alla överens – kön ska inte avgöra lön. Enligt lag ska lika lön för lika eller likvärdigt arbete gälla. Ändå ser det inte ut så. Löneskillnaderna mellan könen är ett av de stora hindren för att uppnå jämställdhet i Norden. NIKK:s färska sammanställning "Likalön i Norden – lagar och politiska strategier" visar att det, trots ländernas politiska mål, finns stor förbättringspotential på likalönsområdet. »

Twitter

2019/09/19 @ 5:09
"We need to look into the perpetrators, who are they and what structures and what behavior from us, as bystanders, are allowing and helping them to harass?" Fredrik Bondestam, NIKK, on the need to investigate the perpetrators, at #MeTooReykjavik #NordicEquality #NordicSolutions https://t.co/EqwwpukWWH NIKKtweet photo
2019/09/19 @ 5:05
"There has to be a stop to using strategies that we, through research, know are not working." Fredrik Bondestam, NIKK and the Swedish Secretariat for Gender Research at #MeTooReykjavik #NordicEquality #NordicSolutions https://t.co/vbpPPMKTgr NIKKtweet photo
2019/09/19 @ 4:35
Interesting talks and statements ar the session The Nordic counties and #MeToo, right now at #MeTooReykjavik #NordicEquality #NordicSolutions https://t.co/xnt2VfbTW0 NIKKtweet photo
2019/09/19 @ 4:19
"don't talk to me about 'violence against women', then your missing a very important part - the male perpetrators responsible for the violence" Gudrun Jonsdottir, women's shelter @stigamot, on perpetrators, a perspective oddly often forgotten. #MeTooReykjavik #NordicEquality https://t.co/EnqPSt9tPW NIKKtweet photo
2019/09/19 @ 2:35
"The study shows that harassment from colleagues are the hardest to handle and where routines are lacking" Helene from @mittOmbud on their Nordic project on sexual harassment in the restaurant and hotel industry. Right now at #MeTooReykjavik! #NordicEquality #NordicSolutions https://t.co/YleveM3d8D NIKKtweet photo
2019/09/19 @ 2:27
Amelie from @SexogSamfund and Frida from Friends, both working with youth in their projects on sexual harassment. Read more about all the projects funded by the Nordic Gender Equality Fund: https://t.co/Ctava3cy62 #MeTooReykjavik #NordicEquality #NordicSolutions https://t.co/5FSryS8pWt NIKKtweet photo
2019/09/19 @ 2:14
So all Nordic Gender Equality Fund projects working against sexual harassment are here! Here's Amelie from @SexogSamfund talking about the project on youth driven prevention. #MeTooReykjavik #NordicEquality #NordicSolutions https://t.co/SELW2inptU NIKKtweet photo
2019/09/19 @ 2:03
Our workshop Nordic cooperation starts in Stemma at #MeTooReykjavik right now! Make sure you come through! #NordicEquality #NordicSolutions https://t.co/5ioVHuXitu NIKKtweet photo
2019/09/18 @ 9:00
"If you say you're doing gender well, but not doing race well, then you're simply not doing gender well either" @MaraiLarasi's important message to the Nordic counties at #MeTooReykjavik

#NordicEquality #NordicSolutions https://t.co/uMwmoHuVaW
NIKKtweet photo
2019/09/18 @ 8:55
Launched at #MeTooReykjavik: NIKK's new publication Ending sexual harassment – a precondition for gender equality: Nordic initiatives in the aftermath of #MeToo
https://t.co/Yxgxm1O614 #NordicEquality #NordicSolutions https://t.co/PwNnLqrotT
NIKKtweet photo
2019/09/18 @ 6:59
Liz Kelly on how the metoo movement has been appropriated in counter movements, at the workshop War on women: the backlash against #MeToo #MeTooReykjavik #NordicEquality https://t.co/LJlqhX3wRg NIKKtweet photo
2019/09/18 @ 6:54
"Patriarchy is always working as well as reshaping itself. We have to be seriously curious about understanding all the micro processes that uphold and sustain patriarchy" Cynthia Enloe at #MeTooReykjavik #MeToo #nordicequality https://t.co/G9IX5f6K5m NIKKtweet photo
2019/09/18 @ 5:01
"The gig economy is one of the biggest threats to gender equity" @MonicaRamirezOH at the workshop on the important topic of precarious work and #MeToo #MeTooReykjavik #NordicEquality https://t.co/AUPuQmJI58 NIKKtweet photo
2019/09/18 @ 2:57
" #MeToo was possible because of a long history of organizing. We were not at all new to this, we have to in fact been working to end sexual violence for many decades" - @MonicaRamirezOH at #MeTooReykjavik #NordicEquality https://t.co/90hQV2dRe9 NIKKtweet photo
2019/09/18 @ 2:31
Gary Barker on how systems of boyhood and masculinity need to change in order to end men's violence, right now at #MeTooReykjavik #NordicEquality #NordicSolutions https://t.co/qgL1VA07un NIKKtweet photo
2019/09/18 @ 2:24
"Sexual harassment is not the behavior of just a few men, it's more of the national sport for men" - Gary Barker, @Promundo_US on the pandemic issue men's violence against women is, sexual harassment being one aspect of it. #MeTooReykjavik #NordicEquality #NordicSolutions https://t.co/BOssUDCg0Z NIKKtweet photo
2019/09/17 @ 10:35
Angela Davis at #MeTooReykjavik right now! If you're not able to be here, do not miss out on this and stream it: https://t.co/EgWmi1OfCB #nordicequality #MeToo https://t.co/CCSRC8K7bb NIKKtweet photo

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet