NYTT

“Lederne må ta ansvar ved seksuell trakassering”

2018-11-06 | #MeToo flyttet søkelyset fra ofre til utøvere av seksuell trakassering. Men hva gjør ledelsen i en bedrift hvor dette foregår? Det er spørsmål som står i fokus i en ny nordisk rapport om seksuell trakassering i arbeidslivet. »

Femdubbling av antalet män i den norska barnomsorgen

2018-10-22 | Att få fler män att arbeta inom barnomsorgen är ett mål i flera nordiska länder. Norge har hittills lyckats bäst på området. Sedan 1990 har antalet anställda män i barnomsorgen i Norge femdubblats. Idag är nio procent av de anställda män, vilket är betydligt mer än i de andra nordiska länderna. »

Danska finansförbundet ger bäst villkor i kollektivavtalet

2018-10-11 | I Danmark regleras rätten att vara föräldraledig i lagen. Detaljerna och utformandet är i stor utsträckning upp till arbetsmarknadens parter. Alla danska fackförbund har reglerat frågan om föräldraledighet i sina kollektivavtal och många arbetar för att förbättra villkoren på området. »

Nordisk jämställdhetspolitik på export

2018-09-17 | De fem nordiska länderna utgör tillsammans en av världens mest jämställda regioner. Men hur nådde de dit? Nu finns de viktigaste politiska reformerna och resultaten sammanfattade i fem korta faktablad. Materialet är en del av ”exporten” av nordisk jämställdhet och är tänkt att fungera som ett verktyg för länder som vill se fler kvinnor på arbetsmarknaden. »

Metoo-upprop grund för flera ansökningar till nordiska jämställdhetsfonden

2018-08-27 | Ökad jämställdhet mellan föräldrar, på arbetsplatsen och bland renskötande samer. Det är målet för några av de sammanlagt nio projekt som blivit beviljade medel från Nordisk jämställdhetsfond 2018. »

Twitter

2018/10/22 @ 4:03
NIKK och @genus_se söker frilansskribenter! Sista ansökningsdag 5:e november: https://t.co/56cTgekjcL
2018/09/28 @ 1:51
Promoting gender equality at work is not only a matter of rights; it is the smart thing to do from the perspective of inclusive growth. Read inspiring true stories from the Nordic countries: https://t.co/NqYra4O76d #nordicsolutions #nordicequality @nordenen https://t.co/9xdzFZ1Yc0 NIKKtweet photo
2018/09/26 @ 5:28
Flexible work arrangements enable parents to successfully combine work and family life. Nordic companies offer more flexible working hours than anywhere else in Europe. For further reading, please visit https://t.co/ICgVs6v6tw
#nordicsolutions #nordicequality https://t.co/1h26DQUhkL
NIKKtweet photo
2018/09/24 @ 5:45
Nordic research shows that men who take longer parental leave are more involved in the care of their children throughout their lives, and also do more unpaid housework. See the full brief: https://t.co/rxCmUaEzCB
@nordenen #nordicsolutions #nordicequality https://t.co/pTLIlDVYgu
NIKKtweet photo
2018/09/19 @ 3:54
The introduction of quality, affordable childcare is a key reason so many women are in paid employment in the Nordic countries. Download this brief, included in the Nordic Gender Effect at Work, to see how it works: https://t.co/0IQKaY4T4j
#nordicsolutions https://t.co/Wxn6EMeDfC
NIKKtweet photo
2018/09/18 @ 2:39
Du har väl kollat in @nordenen nya material the Nordic Gender Effect at Work?! Den stadiga ökningen av kvinnor på arbetsmarknaden har stått för en stor del av den ekonomiska utvecklingen i Norden.
https://t.co/Obk6p14bnS#nordicsolutions #nordicequality https://t.co/nD25fvHa5N
NIKKtweet photo
2018/09/17 @ 1:44
Today, @nordenen launches its knowledge hub; the Nordic Gender Effect at Work. Five briefs, produced by NIKK, summarize the most important political reforms for gender equality. Share it for change! #nordicsolutions #nordicequality
https://t.co/Obk6p14bnS
2018/09/03 @ 2:51
Nio nya nordiska samarbetsprojekt för ökad jämställdhet har fått medel från den nordiska jämställdhetsfonden 2018. Läs mer om dem på https://t.co/ZUguDf7gf8: https://t.co/dLODsfWYIe #nordicequality
2018/08/27 @ 4:37
Ojämställda livsvillkor har betydelse för Nordens demografi. För mer info kring kvinnors och mäns olika livsvillkor, se NIKK:s och @Nordregio:s kartor som visar på tillgången till utbildning, arbete och omsorg på kommunnivå: https://t.co/RoXd4iM48J
2018/06/18 @ 5:54
Nu tar vi på NIKK ett twitterupphåll inför semestern. På https://t.co/ZUguDf7gf8 kan du dock alltid hitta kunskap om politik, praktik, fakta och forskning på jämställdhetsområdet i Norden. Vi hörs igen i mitten av augusti. Glad sommar!
#nordicequality https://t.co/xKXxnTENWc
NIKKtweet photo
2018/06/14 @ 4:08
Grönland har fått en ny jämställdhetsminister efter vårens val, och frågorna har bytt departement. Jämställdhetsfrågorna har dock inte dominerat valdebatten, trots stora behov på området. https://t.co/St3RjH9ocP
#nordicequality https://t.co/ZPWMAzzdM2
NIKKtweet photo
2018/06/13 @ 4:18
Ett uppdaterat EU-direktiv om föräldraledighet kan leda till öronmärkta pappamånader i Danmark: https://t.co/E9qb92mJyW Samtidigt visar NIKK:s kartläggning att föräldraförsäkringens utformning påverkar männens uttag: https://t.co/zVtHSDJ2C6
#nordicequality
2018/06/11 @ 2:48
Call for Papers: Planning and Policy processes – Gender and diversity mainstreaming. Workshops on Gendering Smart Mobilities in the Nordic Region, Stockholm 17th-18th September, 2018. Deadline 1st August. https://t.co/6z54CtZb0h
#nordicequality
2018/06/08 @ 3:06
De nordiska ambassaderna i Washington håller en Twitter Townhall i em kl 16 för en diskussion om jämställdhet och lika rättigheter. Delta gärna! https://t.co/rb9n5BSyPC NIKKtweet photo
2018/06/07 @ 6:54
Kvinnor i Norden arbetar deltid i högre utsträckning än män, vilket påverkar både ekonomin och pensionen. För att skapa balans krävs en jämnare fördelning av deltids- och omsorgsarbete mellan kvinnor och män. https://t.co/vgh6CSRTrS #nordicequality
2018/05/24 @ 2:04
Hur ska maskulinitetsnormerna förändras? Det var en central fråga under den internationella konferensen om män och jämställdhet, ICMEO, i Stockholm. Läs hela artikeln och hitta vårt nya faktablad på ämnet här:
https://t.co/2ak55oI1H8

#nordicequality #icmeo2018
2018/05/22 @ 6:45
Ny OECD-rapport på uppdrag av @nordenen : Så mycket ökar tillväxten om kvinnor jobbar mer https://t.co/GTwFrh7AOr
#nordicequality #nordicsolutions
Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet