NYTT

Ny publikation från NIKK belyser likalön i Norden

2019-07-05 | I Norden är alla överens – kön ska inte avgöra lön. Enligt lag ska lika lön för lika eller likvärdigt arbete gälla. Ändå ser det inte ut så. Löneskillnaderna mellan könen är ett av de stora hindren för att uppnå jämställdhet i Norden. NIKK:s färska sammanställning "Likalön i Norden – lagar och politiska strategier" visar att det, trots ländernas politiska mål, finns stor förbättringspotential på likalönsområdet. »

Fokus på män och jämställdhet i Tórshavn i juni

2019-05-08 | I juni kraftsamlar Norden kring jämställdhet när man möts för två konferensdagar i Tórshavn på Färöarna. Fokus är mäns roll i jämställdhetsarbetet. Det isländska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet tillsammans med statsministerns kontor i Island och socialdepartementet på Färöarna står värd för arrangemangen. »

Norden tar delad föräldraledighet till FN

2019-03-08 | Ekonomisk jämställdhet kräver att kvinnor och män delar familjeansvaret lika. Det är budskapet från de nordiska jämställdhetsministrarna på FN:s internationella toppmöte för kvinnors rättigheter, CSW63, som börjar måndagen 11 mars. Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir kommer att initiera en nordisk kraftsamling för att nå jämställdhetsmålet i FN:s Agenda 2030. »

Framtidens arbetsliv fokus på konferens i Reykjavik

2019-02-18 | I april anordnas konferensen Future of Work på Island, där angelägna frågor om framtidens arbetsmarknad lyfts. Konferensen är ett samarbete mellan International Labour Organisation, ILO och Nordiska ministerrådet. Det isländska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet står som värd när ett stort antal internationella aktörer på fältet samlas i Reykjaviks konsert- och konferenshus Harpa den 4-5 april. »

Sök medel från Nordisk jämställdhetsfond

2019-02-07 | Den 1 mars öppnar vi för ansökningar till Nordisk jämställdhetsfond. Cirka två miljoner danska kronor ska fördelas till nordiska jämställdhetsprojekt 2019. »

Twitter

2019/08/14 @ 2:57
A highlight of the year is getting closer! The conference #MeToo Moving forward will explore the movement's impact and how to move forward. Scholars, politicians and activists from around the world will gather in Reykjavik. Register here: https://t.co/UVpmpuBn4f #NordicEquality https://t.co/8aZe1QBCtY NIKKtweet photo
2019/07/04 @ 7:31
Det innebär att det praktiska skyddet är litet för utsatta grupper. Läs hela rapporten "Hat och hot på nätet" här: https://t.co/T5eEu9GqNY #Almedalen #NordicEquality #NordicSolutions
2019/07/04 @ 7:29
Rapporten visar att det i Norden råder osäkerhet kring hur bestämmelserna som omfattar hatbrott ska tillämpas och var gränsen mot yttrandefriheten går, vilket leder till att bestämmelserna inte används i den utsträckning som i teorin är möjlig. #Almedalen #NordicEquality
2019/07/04 @ 7:25
Hat och hot är en ständigt aktuell fråga. NIKK:s rapport "Hat och hot på nätet" kartlägger den rättsliga regleringen i Norden från ett jämställdhetsperspektiv: https://t.co/T5eEu9GqNY #Almedalen #NordicSolutions #NordicEquality
2019/06/30 @ 8:38
Diskussionen är igång: hur långt ska vi gå för att skydda yttrandefriheten? Respekt för lagar och regler nödvändigt för demokratin. Begränsar hatfulla yttringar demokratin?
Ta gärna del av NIKKs rapport om hot och hat på nätet:
https://t.co/T5eEu9GqNY #nordicequality #nrpol
2019/06/30 @ 7:29
Kom och delta! Snart dags för det första seminariet i det Nordiska programmet i Almedalen: Yttrandefrihet och demokrati - en nordisk hårdvara värt att slåss för? #nrpol #nordicequality #nordicsolutions https://t.co/KChf9XCQUT
2019/06/12 @ 2:21
West Nordic panel on equal pay for work of equal value. Representatives from Faroe and Icelandic Ministries and companies are discussing this important equality issue. Get an overview on equal pay work in the Nordics: https://t.co/rMSccNOZ0W

#NordicEquality #NordicSolutions https://t.co/l1eKANx9Im
NIKKtweet photo
2019/06/12 @ 2:14
"Occupations and positions dominated by women are undervalued, that is something very important to address and change" Bjarni Bjarnason, CEO of Reykjavík Energy in a West Nordic panel debate on equal pay.

#NordicEquality #NordicSolutions
2019/06/12 @ 1:57
Read more about how Iceland and the other Nordic countries are working on the equal pay issue in NIKK:s new report "Likalön i Norden" https://t.co/rhsAtqelEo

#NordicSolutions #NordicEquality https://t.co/8I538ChSTN
NIKKtweet photo
2019/06/12 @ 1:48
“The Icelandic equal pay law works. The process and the wage certifications can be compared with a birth. It’s painful to go through, but the results are beyond delightful”. Rósa Guðrún Erlingsdóttir at today's West Nordic Equality Conference

#NordicEquality #NordicSolutions
2019/06/12 @ 1:41
”Equal pay for work of equal value has been high on the agenda for a long time in Iceland” Rósa Guðrún Erlingsdóttir, Department of Equality Iceland, is explaining the Icelandic law on equal pay, which is to ensure no wage discrimination.

#NordicSolutions #NordicEquality
2019/06/11 @ 6:52
“It is the duty of the executive management to execute gender equality. CEO:s are required to deliver on budget and results. They should be required to deliver on gender equality as well”. Bjarni Bjarnason, CEO Reykjavik Energy

#NordicEquality #NordicSolutions #HeForShe
2019/06/11 @ 6:42
Nordic men take more time off from work to be with their children than anywhere else in the world. Read more on the Nordic Gender Effect and the importance of shared parental leave: https://t.co/q6TCZjo6nb

#NordicEquality #NordicSolutions #Barbershop #HeForShe https://t.co/3N56nIjg3v
NIKKtweet photo
2019/06/11 @ 6:33
“Shared parental leave has very positive impacts on cooperation in families as well as the feeling of security for children”
Ingólfur V. Gíslason, Associate Professor at @uni_iceland on the importance of shared parental leave.
#NordicEquality #NordicSolutions #Barbershop
2019/06/11 @ 6:24
“How do we free ourselves to be the best men we can? Our lives will get so much better when we embrace a new kind of masculinity that is healthy, connected and caring”
-Gary Barker, President of @Promundo_US at @BarberShopConf #NordicEquality #NordicSolutions #HeForShe https://t.co/cJuj8qopi3
NIKKtweet photo
2019/06/11 @ 6:18
"Toxic masculinity is though a great term for what we are working against, and that because toxic masculinity simply is dangerous for us as a society, as well as individuals."
- Gary Barker, President of @Promundo_US

#NordicEquality #NordicSolutions #HeForShe @BarberShopConf
2019/06/11 @ 6:15
"A lot of men think that “toxic masculinity” means that all men are bad. That’s not the case."
-Gary Barker, President of @Promundo_US at the @BarberShopConf in Torshávn.

#NordicEquality #NordicSolutions #BarbershopToolbox #HeForShe

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet