NYTT

Sök medel från Nordisk jämställdhetsfond

2019-02-07 | Den 1 mars öppnar vi för ansökningar till Nordisk jämställdhetsfond. Cirka två miljoner danska kronor ska fördelas till nordiska jämställdhetsprojekt 2019. »

Jämställdhetsarbetets riktning pekas ut i nytt program

2019-01-30 | Nu tar de nordiska länderna nya tag i jämställdhetsarbetet. Idag presenteras det nya samarbetsprogrammet, som sätter ramarna för jämställdhetsarbetet under åren 2019-2022. »

Starkt metoo-fokus under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet

2018-12-13 | När Sverige tog över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet för ett år sedan hade Metoo just exploderat. Det har gett avtryck i det nordiska samarbetet. Sexuella trakasserier har lyfts upp på agendan och jämställdhetsarbetet har fått extra prioritet.

– Nu gäller det att inte tappa fart, säger Sveriges jämställdhetsminister Lena Hallengren. »

Initiativ och åtgärder efter Me too

2018-12-03 | Hur har Me too-rörelsen påverkat den politiska agendan i Norden och Baltikum? En färsk sammanställning från NIKK visar att länderna tagit flera olika initiativ för att hantera och förebygga sexuella trakasserier. Det handlar om alltifrån skärpt lagstiftning och utökade uppdrag för ansvariga myndigheter till breda informationskampanjer. »

“Lederne må ta ansvar ved seksuell trakassering”

2018-11-06 | #MeToo flyttet søkelyset fra ofre til utøvere av seksuell trakassering. Men hva gjør ledelsen i en bedrift hvor dette foregår? Det er spørsmål som står i fokus i en ny nordisk rapport om seksuell trakassering i arbeidslivet. »

Twitter

2018/11/28 @ 5:05
In the world there is a backlash and resistance to women’s rights, but the Me Too movement is still very vibrant and vivid. Åsa Regnér, Assistant Secretary-General and Deputy Executive Director of UN Women. @regner_asa @UN_Women #metoo #nordicequality https://t.co/KfxbmbR20e NIKKtweet photo
2018/11/28 @ 4:56
A better vocabulary of sexual harassment, focus on ordinary women and not just celebrities and get the regulation at workplaces to actually work are some of the topics addressed by the panel regarding next step in metoo. #nordicequality
2018/11/28 @ 4:15
Lena Hallengren, Minister for Gender Equality in Sweden, opens the seminar One year later – The impact of #MeToo from a Nordic-Baltic perspective, arranged by the Swedish Presidency of the Nordic Council of Ministers. #nordicequality https://t.co/4bM8ebYjNI NIKKtweet photo
2018/10/22 @ 4:03
NIKK och @genus_se söker frilansskribenter! Sista ansökningsdag 5:e november: https://t.co/56cTgekjcL
2018/09/28 @ 1:51
Promoting gender equality at work is not only a matter of rights; it is the smart thing to do from the perspective of inclusive growth. Read inspiring true stories from the Nordic countries: https://t.co/NqYra4O76d #nordicsolutions #nordicequality @nordenen https://t.co/9xdzFZ1Yc0 NIKKtweet photo
2018/09/26 @ 5:28
Flexible work arrangements enable parents to successfully combine work and family life. Nordic companies offer more flexible working hours than anywhere else in Europe. For further reading, please visit https://t.co/ICgVs6v6tw
#nordicsolutions #nordicequality https://t.co/1h26DQUhkL
NIKKtweet photo
2018/09/24 @ 5:45
Nordic research shows that men who take longer parental leave are more involved in the care of their children throughout their lives, and also do more unpaid housework. See the full brief: https://t.co/rxCmUaEzCB
@nordenen #nordicsolutions #nordicequality https://t.co/pTLIlDVYgu
NIKKtweet photo
2018/09/19 @ 3:54
The introduction of quality, affordable childcare is a key reason so many women are in paid employment in the Nordic countries. Download this brief, included in the Nordic Gender Effect at Work, to see how it works: https://t.co/0IQKaY4T4j
#nordicsolutions https://t.co/Wxn6EMeDfC
NIKKtweet photo
2018/09/18 @ 2:39
Du har väl kollat in @nordenen nya material the Nordic Gender Effect at Work?! Den stadiga ökningen av kvinnor på arbetsmarknaden har stått för en stor del av den ekonomiska utvecklingen i Norden.
https://t.co/Obk6p14bnS#nordicsolutions #nordicequality https://t.co/nD25fvHa5N
NIKKtweet photo
2018/09/17 @ 1:44
Today, @nordenen launches its knowledge hub; the Nordic Gender Effect at Work. Five briefs, produced by NIKK, summarize the most important political reforms for gender equality. Share it for change! #nordicsolutions #nordicequality
https://t.co/Obk6p14bnS
2018/09/03 @ 2:51
Nio nya nordiska samarbetsprojekt för ökad jämställdhet har fått medel från den nordiska jämställdhetsfonden 2018. Läs mer om dem på https://t.co/ZUguDf7gf8: https://t.co/dLODsfWYIe #nordicequality
2018/08/27 @ 4:37
Ojämställda livsvillkor har betydelse för Nordens demografi. För mer info kring kvinnors och mäns olika livsvillkor, se NIKK:s och @Nordregio:s kartor som visar på tillgången till utbildning, arbete och omsorg på kommunnivå: https://t.co/RoXd4iM48J
2018/06/18 @ 5:54
Nu tar vi på NIKK ett twitterupphåll inför semestern. På https://t.co/ZUguDf7gf8 kan du dock alltid hitta kunskap om politik, praktik, fakta och forskning på jämställdhetsområdet i Norden. Vi hörs igen i mitten av augusti. Glad sommar!
#nordicequality https://t.co/xKXxnTENWc
NIKKtweet photo
2018/06/14 @ 4:08
Grönland har fått en ny jämställdhetsminister efter vårens val, och frågorna har bytt departement. Jämställdhetsfrågorna har dock inte dominerat valdebatten, trots stora behov på området. https://t.co/St3RjH9ocP
#nordicequality https://t.co/ZPWMAzzdM2
NIKKtweet photo
2018/06/13 @ 4:18
Ett uppdaterat EU-direktiv om föräldraledighet kan leda till öronmärkta pappamånader i Danmark: https://t.co/E9qb92mJyW Samtidigt visar NIKK:s kartläggning att föräldraförsäkringens utformning påverkar männens uttag: https://t.co/zVtHSDJ2C6
#nordicequality
2018/06/11 @ 2:48
Call for Papers: Planning and Policy processes – Gender and diversity mainstreaming. Workshops on Gendering Smart Mobilities in the Nordic Region, Stockholm 17th-18th September, 2018. Deadline 1st August. https://t.co/6z54CtZb0h
#nordicequality

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet