Kalender

Välkommen till Genderkalendern!

Dialogdag om genusbaserad utsatthet

Den 8 mars tog vi steget vidare efter #metoo och lanserade ett forskningsoch samverkansprogram med fokus på hur svensk högskolesektor gemensamt kan förbättra arbets- och studiemiljön på våra lärosäten. KI, KTH, Malmö universitet och SUHF bjuder nu in till fortsatt dialog.

Under dagen kommer vi föra en dialog kring vad som händer i programmet framöver och hur vi tillsammans kan driva arbetet vidare. Hur och med vad kan olika lärosäten bidra? Vad kommer lärosätena få ta del av? Vi pratar om pågående forskning liksom möjligheter till framtida forskningsoch utvecklingsprojekt på regional och nationell nivå.

PÅ AGENDAN
• Genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin efter #metoo-upproren
• Konkret information om forsknings- och samverkansprogrammet, inkl. prevalensstudiens genomförande
• Presentation av pågående forsknings- och utvecklingsprojekt inom programmets områden
• Diskussion om forskningsbehov och möjliga delstudier


PLATS: Bygget konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm
ANMÄLAN: Senast 24 maj
AVGIFT: 900 kr för statliga myndigheter, övriga 1125 kr, inkl. 225 kr moms

Datum: 14 juni 2019
Tid: 10:00 - 15:00
Plats: Stokcholm
Typ: Meeting
Direkt till tjänsten »


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet